Sledování vývoje betonu v reálném čase
Galerie(9)

Sledování vývoje betonu v reálném čase

Partneři sekce:

Sledování vývoje čerstvého betonu je významným pomocníkem při realizaci monolitických konstrukcí v napjatém časovém plánu, kdy každý ušetřený den může urychlit následné práce, a tím i předání hrubé stavby.

Tlak na rychlost výstavby i její cenu je dnes cítit u každého stavebního projektu. Dle studií je přitom čistě produktivních pouze 43 % času v rámci stavebního procesu. Ostatní čas je stráven hledáním materiálu, napravováním chyb nebo prostoji zaviněnými neproduktivní komunikací či špatným plánováním. Každé usnadnění plánování je tedy krokem ke zvýšení efektivity, rychlejší výstavbě a finančním úsporám.

Efektivní plánování stavby

Sledování vývoje betonu v reálném čase přináší jednoznačnou výhodu – bezpečně odbedňovat je možné v nejkratším možném čase, a tím zrychlit a zlevnit celkový postup výstavby. Takovou možnost nabízí například systém Concremote – inovativní senzorová technologie pro betonářské práce. Systém, který na náš trh dodává společnost Doka, je založen na měření vývoje tepla v čerstvém betonu. Aktuální tepelné údaje získané prostřednictvím senzorů srovnává a vyhodnocuje s daty naměřenými pomocí speciálního kalibračního boxu u zkušebních vzorků. Data následně porovnává a v podobě přehledných grafů odesílá do zařízení uživatele, což může být počítač, tablet nebo mobilní telefon.

Jednotlivé prvky systému

Použití celého systému je jednoduché, skládá se pouze z kalibračního boxu a bezdrátových i kabelových senzorů. Kalibrační box je určen k naměření vstupních hodnot pomocí zkušebních kostek z používané směsi. Bezdrátové senzory pak měří tepelný vývoj u vodorovných ploch, kdy je čidlo vkládáno přímo do čerstvého betonu, drátové jsou určeny pro svislé konstrukce a mohou být pro snadnější nasazení přímo součástí bednicích systémů – a to jak rámových (například Doka Framax Xlife), tak nosníkových (například Doka TOP 50).

Proces měření a vyhodnocení

Senzory měří pravidelně vývoj teploty čerstvého betonu a přenáší údaje do datového centra Concremote holandské technologické společnosti B|A|S, kterou Doka Group v červenci 2016 převzala. Zde jsou vypočteny spolehlivé a normám odpovídající informace o vývoji pevnosti betonu a poskytnuty v reálném čase a jsou dostupné kdykoliv a kdekoliv prostřednictvím zabezpečeného internetového portálu. Uživatelé mohou být navíc informováni o aktuální pevnosti betonu a vývoji teploty prostřednictvím e-mailu nebo SMS. To umožňuje zodpovědným osobám na stavbě, například stavbyvedoucím, bezpečně stanovit odbedňovací časy, dobu dodatečných úprav a nejbližší možnou dobu předpínaní.

Měření vývoje tepla je mimo jiné důležité ke sledování napětí způsobeného tepelnými rozdíly v dané části stavby. Lze tak například zabránit prasklinám a následným poškozením stavební konstrukce. V praxi to znamená, že Concremote pomáhá uskutečnit stavební práce kvalitněji, a navíc umožňuje zkrácení pracovního taktu při obedňování typické výškové budovy o jeden den na patro, což představuje zvýšení produktivity o 20 %. Díky přesnému sledování je navíc možné upravovat recepturu betonové směsi i v závislosti na počasí a okolních teplotách tak, aby její vyzrávání bylo co nejlepší a poskytlo tak dokonalé načasování stavebních prací. 

02 | Pro zjištění vstupních hodnot jsou vzorky betonu uloženy do boxů. 

04 | Zkušební kostky jsou následně testovány pomocí lisu. 

01 | Kalibrační boxy Concremote jsou základní jednotkou systému.

03 | Vzorky betonu pro pevnostní test mají tvar krychle. 

05 | Bezdrátové senzory Concremote pro sledování vývoje stropních konstrukcí se umístí přímo do čerstvého betonu.

06 | Rozmístění určuje charakter a plocha betonovaných stropů.

07 | Pro sledování svislých konstrukcí jsou využívány senzory umístěné přímo v bednění. V tomto případě v rámovém bednění Doka Framax Xlife.  

08 | Senzory vyhodnocují tepelný vývoj mladého betonu, informace je pak možné zobrazit například prostřednictvím mobilních zařízení. 

09 | Na základě reálných dat je možné efektivně rozvrhnout pracovní čas, objednávky betonu i optimální čas odbedňování.

Informace o systému:

» Systém elektronického sledování vývoje čerstvého betonu
» Sestava kalibračního boxu, bezdrátových i kabelových čidel a vlastního přijímacího zařízení
» Systém vyhodnocuje na základě teploty betonu rychlost vyzrávání betonové směsi a určuje nejkratší možný termín odbedňování, což šetří stavební čas i náklady.
» Na základě výsledků je možné upravit výběr betonové směsi pro lepší a přesnější rozvržení prací na stavbě.

Co budete potřebovat:

Systém Concremote.

  • Kalibrační box Concremote pro nastavení vstupních hodnot 
  • Lis pro pevnostní test (nejčastěji v laboratorních podmínkách dodavatele betonu) 
  • Stropní senzory Concremote pro sledování vývoje mladého betonu ve vodorovných konstrukcích 
  • Kabelové senzory Concremote pro sledování vývoje mladého betonu ve svislých konstrukcích 
  • Zařízení s přístupem na internet (chytrý telefon, tablet, notebook, počítač) pro zobrazení informací o vývoji betonu v reálném čase

Tip

Výběr systému online
Stránky www.doka.cz nabízejí ucelenou informaci o bednicích systémech i pomoc při výběru nejvhodnějšího bednění podle typu stavby a nasazení, a to včetně doplňkových systémů, bezpečnostního programu a dalších informací. Na stránkách je zároveň k dispozici knihovna s manuály pro bednicí systémy, příklady realizací z celého světa i důležité kontakty.

Platforma elektronické správy staveniště myDoka
Dalším významným pomocníkem, který šetří čas a náklady, je platforma elektronické správy staveniště myDoka (www.mydoka.com). Tento systém umožňuje okamžité sdílení i archivaci dokumentů, jako jsou dodací listy nebo vratky a faktury, plány nasazení bednění nebo aktuální fotografie. Platforma navíc umožňuje sledování stavu bednění na staveništi, přípravu vratek i objednání, nástroje pro kontrolu i možnost stahování nejrůznějších dokumentů, příruček a uživatelských informací. To vše vždy online, aktuální a díky optimalizaci pro chytré telefony i kdykoliv po ruce.

Jako inovativní zařízení byl systém Concremote od svého uvedení na stavby několikrát oceněn při mezinárodních soutěžích. Letos například získal e-award rakouské vlády „Digital Austria“. Mimo jiné byl také zvolen inovativním počinem roku na světovém stavebním veletrhu v Dubaji.

Pozor!

Stavba je místo s velkým množstvím nástrah, a proto je třeba věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti na staveništi. Zabezpečení volného okraje zábradlím, vytvoření bezpečných přístupových cest schodišťovými věžemi nebo systémovými žebříky, využití pracovních plošin i důraz na bezpečné přemisťování materiálu je tedy esenciální pro úspěšný průběh stavby. Navíc je prokázáno, že bezpečná stavba je efektivnější a práce kvalitněji provedená, protože pracovní čety se mohou plně soustředit na svěřené úkoly namísto na hlídání vlastní bezpečnosti.

 

TEXT + FOTO: ČESKÁ DOKA

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2017.