ASB Články na tému

vlastnosti betonu

Recept na ideální a všestrannou opravu betonové konstrukce prakticky neexistuje. Ke každé poruše je třeba přistupovat individuálně – a v předstihu se smířit, že je vždy reálná možnost, že bude třeba dotyčnou betonovou konstrukci odstranit a vytvořit znovu. Kvalitněji.

Každý stavebník jistě potvrdí, že během stavby a hlavně při výběru vhodného materiálu, je důležité hledisko - pracnost a rychlost výstavby. Proto společnost ZAPA beton a.s. vyvíjí vlastní speciální produkty, mezi které patří i ZAPA QCC (Quick Clever Concrete = Rychlý chytrý beton).

V současné době je znatelný nárůst staveb v zemědělství a to nejenom díky dotační politice státu, ale i díky obnově chovu dobytka v České republice. Stávající zemědělské stavby jsou mnohdy svým stavem již za hranicí životnosti a nákladné rekonstrukce vyžadují nemalé finanční prostředky.

V roce 2001 vybudovala společnost CEMEX unikátní technologické centrum, které se specializuje na výzkum a vývoj řešení pro stavební průmysl. Už sedmnáct let se ve švýcarském městě Biel rodí stále nové a zcela unikátní materiály, které se až znepokojivě blíží žánru science fiction.

Sledování vývoje čerstvého betonu je významným pomocníkem při realizaci monolitických konstrukcí v napjatém časovém plánu, kdy každý ušetřený den může urychlit následné práce, a tím i předání hrubé stavby.