Osvědčený dodavatel betonu pro klíčové stavby v ČR – skupina Českomoravský beton

Dokončený úsek dálnice D4 Skalka – křižovatka II/118

Beton je jedním z klíčových stavebních materiálů. Zejména při realizaci velkých dopravních, a inženýrských staveb si lze jeho absenci skutečně jen stěží představit. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Hned několik největších staveb naší současnosti využívá beton v masivním rozsahu a bez jeho přítomnosti by byl jejich vznik nemyslitelný. Těmito stavbami jsou dálnice D3 na Českobudějovicku, dálnice D4 na Příbramsku a nejdelší železniční tunely v ČR v Ejpovicích na Plzeňsku.

Výhradním dodavatelem betonu na tyto významné stavby jsou betonárny skupiny Českomoravský beton, jednoho z největších výrobců čerstvých betonových směsí v ČR. Důvody jsou jednoduché. Zkušenosti, zázemí a know-how skupiny dávají zákazníkům jistotu bezpečného zvládnutí i těch nejnáročnějších požadavků, které jsou na ni z jejich strany kladeny. To je v dnešní době velkých kvalitativních požadavků a nekompromisních termínů značnou konkurenční výhodou.

Největší stavební ruch lze nyní zaznamenat v oblasti jižních Čech v blízkosti Českých Budějovic, kde probíhá výstavba hned několika úseků dálnice D3, která má po svém dokončení spojit Prahu s jižní hranicí ČR v Dolním Dvořišti. Stavba je zásobována z betonárny společnosti TBG SWIETELSKY, s. r. o., člena skupiny Českomoravský beton, v Českých Budějovicích. Vedoucího betonárny, pana Bc. Michala Kačura jsme se v uplynulém období zeptali, na kterých úsecích se svými dodávkami podílejí. Ten záhy vysvětluje: „V uplynulém období jsme byli výhradními dodavateli betonových směsí při výstavbě dálničního úseku D3 Borek–Úsilné, který je již v provozu. Zde jsme dodali cca 30 000 m3. Aktuálně řešíme dodávky betonových směsí na úsek D3 Borek–Ševětín, kde předpokládáme dodat cca 4000 m3 transportbetonů. Specifičnost těchto dodávek spočívala zejména v tom, že veškeré dodávky betonů pro ŘSD musí příslušná oddělení ŘSD také schválit. To se týkalo nejen samotného betonu, ale i vhodnosti naší provozovny. Pracovníci ŘSD taktéž schvalují veškeré průkazné zkoušky ke všem třídám dodávaných betonů. Probíhá to tak, že vlastnosti jednotlivých typů betonů, které vyrobíme na naší betonárně, nejdříve odzkouší akreditovaná laboratoř společnosti BETOTECH a následně je ještě jednou na stavbě před uložením do konstrukce přezkouší stavební dozor ŘSD. Zkoušena je zejména konzistence betonu, jeho teplota (nesmí klesnout pod 10 °C) a obsah vzduchu v betonu. Garance přesných vlastností betonů dodávaných na tuto stavbu byla o to důležitější, že řada betonáží zde probíhala za zhoršených klimatických podmínek,“ upozorňuje pan Kačur.

Výstavba úseků dálnice D3 na Českobudějovicku
Výstavba úseků dálnice D3 na Českobudějovicku 

V loňském roce dokončený úsek dálnice D4 Skalka – křižovatka II/118 zajistil mimo jiné i bezpečnou a plnohodnotnou jízdu motorových vozidel s ohledem na zlepšení životního prostředí v přilehlé obci Dubenec a jeho okolí. Na tuto stavbu dodávala betony také skupina Českomoravský beton, tentokrát z betonárny v Příbrami. Vedoucí betonárny, pan Ondřej Huml upřesňuje: „Na tuto stavbu jsme v průběhu výstavby, která probíhala v letech 2015–2017, dodali z naší betonárny více než 5000 m3 KSC (kamenivo stmelené cementem) a 5000 m3 transportbetonu,“ a dále také dodává: „Důkazem dobře odvedené práce všech zúčastněných stran je i aktuálně získané ocenění Cena za dopravní infrastrukturu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2018.“

Výstavba tunelů na území ČR v Ejpovicích na Plzeňsku
Výstavba tunelů na území ČR v Ejpovicích na Plzeňsku 

Další, zcela mimořádnou stavbou, je výstavba nejdelších železničních tunelů na území ČR v Ejpovicích na Plzeňsku. Délka každého z jednokolejných tunelů činí cca 4150 m. Ražba prvního z tunelů u Ejpovic byla zahájena 1. února 2015. Oba tunely pak byly slavnostně uvedeny do provozu v průběhu těchto dnů. Dodávky betonů na tuto významnou stavbu zajišťovaly betonárny společnosti TBG Plzeň Transportbeton, s. r. o. (člen skupiny Českomoravský beton). Její prokurista, Ing. Roman Pánek, k akci dodává: „Na stavbu dvou jednokolejných železničních tunelů III. železničního koridoru v úseku Rokycany–Plzeň u Ejpovic jsme dodávali skutečně širokou paletu nejrůznějších betonových směsí. Patřily k nim podkladní betony, stříkané betony, vyráběné pro suchou či mokrou aplikaci a dále pak konstrukční betony, které jsme dodávali hlavně na výstavbu mostů v daném úseku trati. Zde byly stavbou požadovány i některé z našich značkových produktů, jakými jsou speciální provzdušněné betony nebo samozhutnitelné betony EASYCRETE® SV (SCC),“ vysvětluje Ing. Pánek. Zajímalo nás také, zdali si stavba vyžádala i některé speciální úpravy receptur betonu. Ing. Pánek s odpovědí dlouze neváhá, když říká: „Ano. Pomoc technologa jsme využili jak při vývoji nově připravovaných receptur betonových směsí u stříkaných betonů, tak betonů pro dynamicky namáhané mostní konstrukce i při vývoji samozhutnitelného betonu. Tento beton byl později využit při budování pevné jízdní dráhy obou tunelů,“ uzavírá Ing. Pánek.

Ivo Románek – autor článku

ZDROJ: PR článek společnosti Českomoravský beton, a.s.