Realizace BAUMIT

Baumit NHL – systém pro ochranu a restaurování historických objektů

Vedle developerské výstavby zejména nových bytových domů se v současnosti stále častěji objevují zajímavé stavební realizace spojené s obnovou starších objektů. Nemalá část takových staveb je však registrována jako historické památky, a jejich renovace tak podléhá přísným normám Národního památkového úřadu (NPÚ).

Náročná kritéria na renovaci a celkovou obnovu historických památek směřují z velké části na požadované stavební materiály s tím, že je obecně preferováno zachování původních stavebních materiálů, někdy také včetně originálních stavebních technik.

Pro tyto specifické případy stavebních realizací nabízí renomovaný výrobce Baumit produktovou řadu s označením NHL (Natural Hydraulic Lime), tedy vysoce paropropustné materiály postavené svým složením výhradně na přirozeně hydraulickém vápnu. Je to dáno mimo jiné i tím, že například u kamenné stavby s možným výskytem opuky není vhodné použít standardní omítky na cementové bázi.

Připomeňme také, že přírodní vápno je jedním z nejstarších známých stavebních materiálů, bez kterého by se zřejmě mnoho historických staveb dodnes vůbec nedochovalo.

Realizace BAUMIT
Realizace BAUMIT | Zdroj: Baumit

Produktová řada Baumit NHL nabízí v uceleném systému nejen hotové maltové směsi, ale také samostatně dodávané pojivo. Jedná se o přírodní hydraulické vápno Baumit NHL 3,5. Toto pojivo se používá v situaci, kdy je možné nebo nutné využít při obnově historických a často památkově chráněných objektů regionální suroviny (např. původní písek nebo kamenivo specifické zrnitosti či barvy). Výhodou tohoto pojiva pro staveništní vápennou maltu je vysoká míra paropropustnosti.

Vrátíme-li se k hotovým směsím, je první základní vrstvou v rámci přípravy podkladu vápenný podhoz Baumit NHL Pre (slangově také nazývaný „špric“). Právě tato základní vrstva sjednocující vlastnosti podkladu pod omítkou je rovněž výkonným kontaktním můstkem.

Realizace BAUMIT
Realizace BAUMIT | Zdroj: Baumit

O aplikaci další vrstvy – vápenné omítky – rozhoduje především volba způsobu nanášení. Pro ruční zpracování skvěle poslouží vápenná omítka Baumit NHL Manu se zrnitostí 4 mm. Pro dosažení hladšího povrchu je možné následně aplikovat štukovou omítku Baumit NHL Fine, popřípadě zcela hladkou stěrku Baumit SuperFino se zrnitostí pouhých 0,1 mm. V případě obou posledně zmíněných stěrek lze využít jak ruční, tak i strojní nanášení.

Pro strojní nanášení omítky, zejména ve větších plochách, nabízí Baumit jednovrstvou vápennou omítku Baumit NHL MP se zrnitostí 2 mm. Právě aplikace směsi pomocí omítacího stroje přináší investorům výhodu nižší časové náročnosti a s tím spojené ekonomické úspory. I na tuto omítku lze pro dosažení hladšího povrchu aplikovat štukovou omítku Baumit NHL Fine, případně stěrku Baumit SuperFino pro vytvoření dokonale hladkého povrchu.

Realizace BAUMIT
Realizace BAUMIT | Zdroj: Baumit

Památkově chráněné objekty však mají často také unikátní barevné odstíny omítek, a proto je jedním z relativně nových výrobků, který vhodně doplňuje řadu Baumit NHL, jednosložková minerální barva Baumit BioKalkColor na čistě vápenné bázi. Vedle ekologického přístupu a příkladné kryvosti nabízí také vysokou difuzi vodních par s optimální regulací vnitřního klimatu. Ale mimořádnost této barvy, vhodné i pro historické objekty, spočívá v nabídce až 62 barevných odstínů z největšího vzorníku barev v Evropě s názvem Baumit Life.

Pro zachování kulturní a historické hodnoty památkově chráněného objektu tedy vždy pamatujte na komplexní kvalitní řešení v podobě produktové řady Baumit NHL.

ZDROJ: PR článek společnosti Baumit