Partneři sekce:

Betonování základů (pracovní postup)

(Článek byl aktualizován) Základ má za úkol rovnoměrně rozložit tíhu stavby na stavební podklad. Dobrý stavební základ je vytvořen ze stabilního, pevného materiálu. K tomu patří jíl, hlína a kameny. Štěrk, písek a rašelina jsou jako stavební základ nevhodné. V takových případech se používá buď injektáž podloží, pro jeho stabilizaci, nebo železobetonová deska, jelikož ta rozkládá působící tíhu na celou plochu.

Krok 15: Vylití základů

Bednění vyplníme vrstvou betonu o tloušťce 8 až 10 cm tak, aby výztuž, pokud ji uvažujeme, ležela ve spodní třetině základů. Beton rovnoměrně rozdělíme hráběmi.

15 Vylití základů
15 Vylití základů |

Krok 16: Vyztužení

V případě plánovaného vyztužení betonu si připravíme ocelovou rohož a pomocí vázacího drátu ji připravíme do požadovaného tvaru základů.

16 Vyztužení
16 Vyztužení |

Krok 17: Uložení výztuže

Připravenou výztuž uložíme do první vrstvy vylitého betonu. Při pokládce kontrolujeme, zda velikost připravené výztuže vyhovuje rozměrům..

17 Uložení výztuže
17 Uložení výztuže |

Krok 18: Dovylití

Výztuž přelijeme betonem. Nyní vyplníme betonem celé bednění až k horní hraně.

18 Dolití
18 Dolití |

Nepřehlédněte: Jaké základy pod rodinný dům?

Krok 19: Dokončovací práce

Beton upěchujeme a jeho povrch řádně vyrovnáme latí.

19 Dokončovací práce
19 Dokončovací práce |

Krok 20: Zakrytí základu

Betonovou plochu je třeba zakrýt fólií na cca 7 dní a udržet ji vlhkou. Fólie musí být řádně zajištěná, aby nedošlo k jejímu odfouknutí větrem. Pokud jsou teploty přes den příliš vysoké, je třeba plachtu polévat vodou, aby se beton nevysušil příliš rychle a na jeho povrchu nevznikly praskliny.

20 Zakrytí základu
20 Zakrytí základu |

Krok 21: Hotovo

Po požadované době je možné fólii sejmout, odebrat bednění, vytáhnout ocelové tyče a pokračovat v plánované stavbě nad základovou deskou.

21 Hotovo
21 Hotovo |
Text + foto: Hornbach

Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb 2/2019.