ASB Články na tému

větrání

Obnova bytových domů trvale přináší zásadní zlepšení jejich tepelně-technických vlastností již celá desetiletí. Původně vzhledově nepěkné domy se promyšlenou rekonstrukcí poměrně rychle přeměňují v pohledově estetické bytové objekty, což má v konečném důsledku pozitivní dopad jak na celkový vzhled lokality, ve které se nacházejí, tak i na lidi, pro které daná lokalita tvoří příjemný domov.

Větrání a přísun čerstvého vzduchu jsou pro naše zdraví velmi důležité a měli bychom mu věnovat dostatek pozornosti. Českou i evropskou hygienickou legislativou je zdravé vnitřní prostředí zároveň nadřazeno energetickým a technickým parametrům budov.

V dnešní době prudce roste poptávka po instalaci systémů řízeného větrání s rekuperací tepla. Nabízet správné komponenty pro větrací systém, který vždy funguje, vyžaduje velké zkušenosti. Proč tedy sáhnout pro řešení Zehnder?

Problematika navrhování větrání obytných budov s hostem doc. Ing. Vladimírem Zmrhalem, Ph.D. z Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze

V boji s koronavirem platí rčení, že čistý vzduch je půl zdraví. V létě to bylo jednoduché, stačilo otevřít okno, ale co dělat s přicházejícími chladnými dny? Řešením je řízené větrání pomocí větrací jednotky, přičemž náklady na její pořízení nevyjdou na víc než běžný televizor.

Společnost KORADO, a.s., výrobce otopných těles a větracích jednotek, ve spolupráci s katedrou technických zařízení budov ČVUT Praha připravili studii, jejímž cílem je seznámit odbornou veřejnost se základními parametry a změnami, které s účinností od 1.9.2020 do českého prostředí přináší implementace evropské směrnice 2018/844/EU, resp. vyhláška 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.