Koncepty technického řešení systémů pro vytápění a větrání ve vztahu k energetické náročnosti budov

KORADO REZ DUM
Zdroj: KORADO

Společnost KORADO, a.s., výrobce otopných těles a větracích jednotek, ve spolupráci s katedrou technických zařízení budov ČVUT Praha připravili studii, jejímž cílem je seznámit odbornou veřejnost se základními parametry a změnami, které s účinností od 1.9.2020 do českého prostředí přináší implementace evropské směrnice 2018/844/EU, resp. vyhláška 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.

Studie je zaměřena na renovace stávajícího bytového fondu (rodinné i bytové domy) z pohledu aktuálních legislativních změn. V úvodu je představení studie, jejího záměru a vysvětlení základních pojmů. V dalších částech se studie detailně věnuje legislativním požadavkům na vnitřní prostředí, požadavkům na energetickou náročnost a hodnocení budov. Závěrečnou část studie tvoří jednotlivé koncepty možných řešení renovace budov.

Záměrem studie je definice konceptů technického řešení systémů pro vytápění a větrání ve vztahu k legislativním požadavkům na ukazatele energetické náročnosti budov pro renovaci cihlového bytového domu (dvouletková výstavba 50. let) a rodinného domu.

Všechny uvedené varianty jsou posouzeny z pohledu hodnocení energetické náročnosti budov podle nové vyhlášky 264/2020 Sb. (účinnost vyhlášky od 1.9.2020). Případové studie a dílčí varianty technického řešení jsou prověřeny z pohledu následujících legislativních požadavků:

  • požadavek na základní renovaci budov
  • požadavek na renovaci v režimu NZEB od začátku účinnosti vyhlášky (1.9. 2020)
  • požadavek na renovace v režimu budovy NZEB od 1. 1. 2022

V rámci představení zmiňovaných konceptů bylo zpracováno pět variant řešení případových studií pro bytový i rodinný dům. Kombinují se zde různé způsoby vytápění a větrání. Konkrétně u vytápění je uvažován plynový lokální zdroj tepla na vytápění a otopná tělesa a konvektory KORADO, druhou variantou jsou potom elektrické přímotopy.

V rámci větrání jsou uvažovány varianty přirozené nebo nucené výměny vzduchu, přičemž u nucené jsou uvažovány varianty lokálních větracích jednotek KORASMART nebo centrální větrací jednotky VENTBOX.

Záměrem bylo použít parametry standardního rodinného a bytového domu před rekonstrukcí, aplikovat navrhnuté řešení a následně vyhodnotit, jak toto řešení koresponduje s novými požadavky vyhlášky 264/2020 Sb. Lze tak získat představu o tom, jakým směrem se při plánování rekonstrukce ubírat a jaké dopady má dané řešení na celkové hodnocení energetické náročnosti budovy.

Kompletní studii naleznete na stránkách KORADO, a.s. nebo pod tímto odkazem.

Zdroj: PR článek společnosti KORADO