Galerie(7)

Úspěšná konference H2 HEATING přinesla nové poznatky o využití vodíku v energetice budov

Druhý ročník konference H2 HEATING, konaný 30. května v Praze, přilákal odborníky z celé České republiky i ze zahraničí. Hlavním tématem bylo využití vodíku v energetice budov. Konference nabídla inspirativní přednášky a praktické ukázky nejnovějších vodíkových technologií.

Role vodíku v Evropě a České republice

První blok konference se zaměřil na strategické a legislativní otázky využití vodíku v energetice budov. Ředitel APOKS Walter Sodomka zdůraznil důležitost vodíku pro udržitelnou energetiku a podporu inovací. Petr Mervart, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie, představil národní strategii implementace vodíku, která má být schválena v červnu.

Lukáš Minařík z Ministerstva životního prostředí hovořil o podpoře vodíkových technologií a jejich využití pro dekarbonizaci Evropy. Dan Jiránek ze Svazu měst a obcí ČR zdůraznil, že města a obce zatím nemají dostatečné informace o ceně a funkčnosti vodíku.

Zdroj: APOKS

Josef Kotrba, generální ředitel Českého plynárenského svazu, a Ivo Jirovský ze společnosti GasNet představili přípravy na využití vodíku v plynárenství a přechod na biometan a vodík do roku 2050. Martin Weiss z Českého plynárenského svazu a Tomáš Lev ze společnosti Net4Gas hovořili o přípravách na zavedení vodíku v domácnostech a páteřních přepravních „vodíkovodech“.

Zdroj: APOKS

Energetika budov

Druhý blok konference se věnoval konkrétním informacím o energetice budov. Valtr Sodomka (APOKS) představil základní vlastnosti vodíku, jeho výrobu, skladování a spotřebu. Michal Čejka (CPD) zdůraznil, že energetika budov musí být řešena komplexně.

V této části konference přednášející nastínili využití vodíku v konkrétních projektech a představili možnosti lokální produkce vodíku pomocí elektrolyzéru. Radovan Illith (SPP distribůcia) informoval o situaci na Slovensku, kde se pracuje na přechodu na 100 % vodík.

Mediální partneři - Reportáže z průmyslu
Mediální partneři – Reportáže z průmyslu | Zdroj: APOKS

Vodíkové realizace v České republice

Třetí blok konference se zaměřil na realizované projekty v ČR. Walter Sodomka (APOKS) představil projekt vodíkového pracoviště a soběstačného vodíkového domu. Projekt příměsi vodíku v plynovodech ve městě Hranice byl popsán Františkem Humhalem (GasNet), jedná se o jedinečný inovační projekt, který bude zrealizován již v letošním roce, kdy v hranicích bude přimícháno až 20 % vodíku k zemnímu plynu.

Dále přednášející představili praktické využití vodíku v mobilitě a komerční výrobě zeleného vodíku a Lukáš Polák (ÚJV Řež) demonstroval výzkumné projekty v oblasti vodíku.

Walter Sodomka
Walter Sodomka | Zdroj: APOKS

Zahraniční zkušenosti

Čtvrtý blok konference se věnoval zahraničním zkušenostem. Veronika Buková (APOKS) shrnula situaci v Evropě, včetně Nizozemí a Německa, kde probíhají významné vodíkové projekty. Valtr Sodomka (APOKS) představil kontejnerové řešení vodíkové energetiky pro budovy. Závěrem byla zdůrazněna důležitost osvěty a vyváženého přístupu k bezpečnosti využití vodíku v budovách.

Petr Mervart
Petr Mervart | Zdroj: APOKS

Poděkování

Děkujeme všem přednášejícím za inspirativní prezentace a účastníkům za aktivní zapojení do diskusí. Vaše přítomnost a zájem o budoucnost vodíku v energetice budov jsou klíčové pro využití této technologie. Fotografie a prezentace z konference budou dostupné na webových stránkách www.h2heating.cz.

Kontakt:
APOKS, z.s.
web:                     www.apoks.cz
mail:                      info@apoks.cz
Facebook:          @asociace.apoks
LinkedIn:             @APOKS,z.s.
Sídlo: Olivová 1412, Olešovice, 251 68 Kamenice
Mediální partneři - Reportáže z průmyslu
Walter Sodomka APOKS
Petr Mervart MPO
ZDROJ: PR článek APOKS, z.s