Máj Národní: Moderní současnost i bohatá historie

Po dvouleté rekonstrukci se otevírá veřejnosti ikona pražského obchodu, dříve známá jako Obchodní dům Máj. Stávající vlastník, společnost AMADEUS Real Estate ji pod názvem Máj Národní proměnil v moderní centrum zábavy na ploše 17 000 metrů čtverečních. Návštěvníkům nabídne obchody, špičkovou gastronomii a unikátní zábavní park pro celou rodinu.

Hlavním architektem renovace je AGE project. Celý projekt je unikátní tím, že se podařilo najít vhodné architektonické a technické řešení pro nové moderní funkce objektu současně se zachováním hodnot kulturní památky, kterou je budova od roku 2006. Rekonstrukce v celkovém objemu více než 4,5 miliardy Kč je dílem stavební společnost Metrostav, projekt vedl Ing. Pavel Kalouš (na fotce) z divize 8.

Staveniště bylo předáno k realizaci 1. července 2022. Neprodleně byly zahájeny přípravné práce a spuštěny práce bourací, které se skládaly z kompletního vyčistění objektu od nenosných stavebních konstrukcí, veškerých potrubí, technologií, elektroinstalací atp.

Zároveň bylo nutné se vypořádat s odstraněním konstrukcí s obsahem azbestových vláken, které se nacházely na všech střechách, fasádě a dalších drobných částech budovy. Odstranění probíhalo náročným a pečlivě kontrolovaným technologickým postupem ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí.

Demoliční práce byly završeny a dokončeny vybouráním dvou nosných jader, která tvořila ztužení celého objektu. Důvodem takto rozsáhlých bouracích prací je změna funkčního využití – původní monofunkční obchodní dům Máj se mění v moderní víceúčelové centrum Máj Národní, které uspokojí zákazníky na poli obchodu, stravování, kultury a zábavy.

Při bouracích pracích bylo nutné řešit provizorní ztužení objektu a také zajištění částí konstrukcí stávajících jader, které bylo nutné zachovat. Pro zásobování celé stavby musel být postaven výkonný věžový jeřáb, umístěný v původní vzduchotechnické šachtě. Poté bylo možné zahájit práce na nových zděných, sádrokartonových, ocelových a železobetonových konstrukcích, tedy na nových ztužujících jádrech, dobetonávkách stropů a nových konstrukcích v rámci celého objektu.

Spolu s nosnými konstrukcemi také probíhalo dodatečné vyztužování uhlíkovými lamelami, byly provedeny veškeré nové rozvody a osazeny nové technologie do jednotlivých podlaží. Na dokončení hrubých stavebních prací navázaly intenzivní práce na realizaci jednotlivých nájemních jednotek a následná instalace finálních interiérových prvků.

Zdroj: Metrostav

Historie

Odkazy v historických pramenech uvádějí, že na rohu dnešní Národní třídy a Spálené ulice byly při archeologickém průzkumu objeveny nevýrazné pozůstatky sídliště ze 13. stol. a základy domů, studny a fragmenty sladovny z 2. pol. 14. a 15. stol. V průběhu následujících let na tomto místě vyrostl rozsáhlý rohový dům, v roce 1848 přestavěný ve slohu anglické gotiky. Skvostnému paláci se začalo říkat Schlickův (Šlikův) palác, protože majitelem byl hrabě Ervin Schlick.

Ve Šlikově paláci mimo jiné sídlila Brandeisova mechanická dílna, která vyráběla geodetické přístroje, Úvěrní ústav majitelů domů v Praze a Česká obec sokolská.  Od roku 1899 bylo v přízemí umístěno nakladatelství a knihkupectví J. R. Vilímka. Později byl Šlikův palác majetkem Elektrických podniků.

V roce 1938 Šlikův palác ustoupil tramvajové trati – byl zbořen v rámci druhé etapy rozšíření průjezdu pro tramvaje ze Spálené do Národní třídy. Z plánů, které na tomto místě počítaly s výstavbou Paláce světla (měl jej postavit penzijní fond Elektrických podniků k propagaci využívání elektrické energie), sešlo mimo jiné i pod vlivem okupace v roce 1941. Nějaký čas byl pozemek pustý, nakonec na něm ve 40.  letech vznikl dřevěný provizorní pavilon, ve kterém byla např. restaurace. Pavilon byl zbořen v roce 1969 a pozemek se skryl za ohradu.

Po období stavebního provizoria (cca 1938–1972) byl na rohu Národní třídy čp.  63/26 v letech 1972–1975 postaven obchodní dům podle vítězného soutěžního návrhu architektů Johna Eislera, Miroslava Masáka a Martina Rajniše. Počin architektů z libereckého ateliéru Sial realizovaný švédskými firmami SIAB a ABV Stockholm ve své době vyvolal velkou pozornost západních odborných médií. Dnes je považován za významný doklad architektury navazující na meziválečný funkcionalismus a předznamenávající styl high-tech.

Jak uvádějí odborné zdroje, k neofunkcionalismu se obchodní dům hlásí důrazem na tenkost obvodového pláště prolamovaného pásovými okny i velkými skleněnými plochami či volnou dispozicí vnitřního prostoru. Pro jeho high-tech styl se stalo charakteristické zvýraznění některých technologických prvků, například zábradlí či přiznaného barevně zvýrazněného potrubí vzduchotechniky i plně prosklená eskalátorová hala.

V době otevření v dubnu 1975 bylo v obchodním domě 10 700 m2 prodejních ploch, 3 930 m2 skladových ploch a bylo v něm zaměstnáno 923 prodavaček a prodavačů. Tehdy šlo o druhý největší obchodní dům v Praze, dostal proto název 02, ovšem z původního velkého plánovaného nápisu PRIOR 02 se zrodil nápis 30 VÍTĚZNÝCH LET a na střechu budovy byla umístěna nepřehlédnutelná rudá hvězda. Následně byl obchodní dům přejmenován na Máj a toto označení je s ním dodnes nejčastěji spojováno, přestože budova změnila název ještě několikrát.

V roce 1992 koupila většinový podíl v obchodním domě Máj americká firma K-Mart. O čtyři roky později získala všechny české a slovenské prodejny řetězce K-Mart britská maloobchodní společnost Tesco a Máj přejmenovala na Tesko My. V únoru 2006 vedení OD Tesco My mluvilo do médií o rekonstrukci OD My, ale na radnici Prahy 1 podalo žádost o demoliční výměr na Obchodní dům Máj. Tento krok vyvolal bouřlivou reakci veřejnosti. Společnost Tesco od demolice nakonec ustoupila a realizovala rekonstrukci malého rozsahu.

(Zdroj: Ing. Milan Brož – Příběh rohu Národní třídy a Spálené ulice / Ing. Pavel Kalouš – Obnova obchodního domu Máj)

ZDROJ: PR článek společnosti Metrostav