Problematické detaily 9: Montáž venkovních parapetů

shutterstock 1362584870
Zdroj: Shutterstock

Přestože se osazování venkovních parapetů řídí jasnými pravidly určenými normou ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí, v praxi se objevuje překvapivé množství neustále se opakujících chyb.

Tyto chyby znemožňují správnou funkci parapetu, okna a v konečném výsledku poškozují i okolní konstrukce. Čeho se tedy vyvarovat – a jak správně namontovat venkovní parapet?

Nejčastější chyby

Jednou z poměrně častých chyb osazení venkovního parapetu je špatné změření délky parapetu, který je pro osazené okno příliš krátký a tedy jej ani nelze správně zatáhnout pod omítku. Takto nevhodný parapet může být ještě (stejně nesprávně) dořešen vyplněním mezery mezi boční krytkou a bočním ostěním omítkou.

I s vhodně dlouhým parapetem ovšem lze udělat celou řadu chyb. Mezi ty nejčastější patří nesprávné ukončení boků parapetu – tedy nezatažení pod omítku. Mezi parapetem a ostěním pak vzniká spára, která, pokud není zatmelena, umožňuje pronikání vody pod omítku. Ani řešení s tmelem ovšem není ze stavebního hlediska zcela správné. Tmel stárne a po nějakém čase tak mezera přestává být tak těsná, jak byla v počátcích instalace – a do konstrukce opět proniká voda.

Zatažením pod omítku ovšem všechna úskalí nekončí. Chybou je i absence bočního ohybu parapetu pod omítkou. Pokud na parapetu chybí, voda může volně protékat pod omítku, vymílat ji a narušovat všechny přilehlé konstrukce.

A pokud se povede vyhnout všem dosud zmíněným chybám a problémům, stále hrozí, že parapet nebude správně vyspádován, eventuálně že omítka je přetažena přes zatažený ohyb parapetu, což sice nepůsobí konstrukční potíže, v budoucnu ovšem takto provedený parapet nebude z estetického hlediska vypadat dobře.

Příprava na správnou montáž

Při montáži parapetu je třeba dodržet zejména správný sklon a rozměry parapetu a kvalitu podkladní vrstvy. Kvalitu podkladu samozřejmě ovlivníme použitým materiálem (podklad musí být před montáží pevný, soudržný a rovný), sklon a rozměry už ovšem musíme ohlídat sami. Dle výše zmíněné klempířské normy by sklon měl činit 3°.

Parapet, který budeme osazovat, by měl mít uzavřený tvar bez jakýchkoli průstřihů v rozích či jiných otvorů. Z hlediska rozměrů se řídíme následujícím:

– změříme vyložení venkovní špalety a připočítáme 10 mm, které budou vloženy pod okenním profilem a dalších alespoň 50 mm, o které bude parapet přesahovat okraj fasády. Nevadí, že nevyjde přesný, na trhu dostupný rozměr, zvolíme první vyšší hodnotu. Pro okno, které vyžaduje například parapet alespoň 205 mm zakoupíme parapet o hloubce 210 mm.

– Délku parapetu zjistíme z velikosti stavebního otvoru. Ten změříme co nejpřesněji to jde od špalety ke špaletě, ideálně hned v několika místech hloubky, abychom měli jistotu, že je okno rovné a rozměr bude vyhovovat v celé hloubce. K naměřené hodnotě přičteme alespoň 10 mm na každé straně, lepší je připočíst o pár mm více.

Osazení parapetu

Při montáži dáváme přednost nepřímému kotvení nebo lepení parapetu pomocí lepidla. Pokud jsme nuceni se uchýlit ke kotvení, snažíme se neperforovat parapetní plech, aby nedocházelo k zatékání.

shutterstock 1130434904 1
Parapet, který budeme osazovat, by měl mít uzavřený tvar bez jakýchkoli průstřihů v rozích či jiných otvorů. | Zdroj: Shutterstock

V první řadě vysekáme v úrovni připraveného podkladu malé žlaby do špalet, aby došlo ke správnému zapuštění parapetu. Parapet zasuneme na připravené místo a ukotvíme pomocí šroubků k oknu. Šroubky opatříme plastovými krytkami.

Od partnerů ASB

Parapetní desku vyrovnáme, podložíme a zkontrolujeme odpovídající spád a mezi desku a podklad naneseme montážní, nízkoexpanzní pěnu. Parapet v celé délce zatížíme až do vytvrdnutí pěny, aby nedošlo k jeho deformaci působením pěny. Povrch nových parapetů chráníme před znečištěním stavby až do ukončení všech prací a uvedení do provozu.

Pokud objekt ještě není zateplen a s nahozenou omítkou, umístíme mezi špaletu a parapet ukončovací omítkový profil s tkaninou, který zajistí rovné ukončení omítky k boční hraně krytky parapetu. Mezi krytkou parapetu a lištou umožníme dilatační spáru! Špaletu zastěrkujeme do roviny a pokračujeme v zateplení či nahození omítky. Omítku nedotahujeme až k ploše parapetu, ukončíme ji v úrovni dané lištou.

red