Partneři sekce:

Vytápění průmyslových hal vzduchovými clonami a vytápěcími jednotkami

01 56 TZBcz 03 2018 403

Náklady na vytápění výrobních hal nebo skladovacích objektů patří v rozpočtech k významnějším položkám a často zatěžují provoz firem více, než je nezbytně nutné.

Nejmarkantnější problémy s vytápěním rozlehlých objektů s sebou přináší zimní období. Přestože majitelé a uživatelé objektů věnují velkou pozornost výběru vhodného zdroje tepla, volbě optimálních tarifů dodavatelů energie a investují nemalé částky do zateplování budov, drahé teplo velmi často utíká otevřenými dveřmi či vraty působením vnějšího přetlaku a úspora tedy není taková, jak by si majitelé objektů představovali. Dle studie AMCA je přitom daleko lepší zvolit vzduchovou clonu, než se uchýlit ke klasickému řešení pomocí zádveří.

Straw-System technologie

Technologii, jinak zvanou Honey-Comb Chambre, můžeme najít na výfuku vzduchové clony. Jedná se o speciální komponentu – voštinu, která rovnoměrně rozděluje proud vzduchu po celé šíři výfuku. Straw-System tak garantuje laminarizaci proudu vzduchu vycházejícího z clony. Laminární proudění vzduchu je přitom takové proudění, kdy se částice vzduchu pohybují vedle sebe konstantní rychlostí a nemísí se.

Využití tohoto efektu je u vzduchových clon velmi důležité především proto, že laminární proud má lepší clonící vlastnosti. Vzduchová clona s výfukem „Straw-System“ má mnohem delší dofuk a proud vzduchu si udržuje konstantní rychlost do delší vzdálenosti, než je tomu běžné u srovnatelných typů clon s výfukem používajícím mřížku nebo lamely. Další výhodou je i nižší hlučnost, neboť u laminárního proudu nedochází k víření vzduchu.

Optimální použití

S ohledem na denní provoz, který běžně neumožňuje mít trvale zavřené dveře, se proto jako zajímavé řešení nabízí pořízení vzduchových clon – instalovaných těsně vedle dveří nebo nad nimi. Clony lze použít v kombinaci s využitím teplovzdušných fukarů vytápěcích jednotek. Teplý vzduch se v otevřeném prostoru velice rychle vyvětrá, proto použití vzduchových clon u vrat a vytápěcích jednotek umístěných na stěně či stropu dokáže zvýšit tepelnou pohodu ve skladech.

Vytápěcí jednotka vzduch ohřeje a úkolem vzduchové clony je zabránit nežádoucímu vnikání venkovního vzduchu volně otevřenými nebo otevíratelnými dveřmi či vraty do vnitřního prostoru budov. Kromě průvanu tvoří vzduchové clony bariéru i proti prachu, pachům, pylu a drobnému hmyzu. Zjednodušeně lze vzduchové clony označit za „neviditelné“ dveře ze vzduchu.

Dále v komerčních i průmyslových budovách vzduchová clona dovoluje využívat plochu za dveřmi, kde by jinak docházelo k prudkému střídání teplot a důsledkem toho také k absenci zaměstnanců kvůli nemocem. V neposlední řadě jsou také některé průmyslové technologie ovlivněny teplotou ze svého bezprostředního okolí.

Společnost Multi-VAC nabízí novou generaci vzduchových clon. Indesse VCI2 oproti předchozí řadě nabízí vyšší tepelný výkon pomocí technologie ZIG-ZAG. Každé těleso je osazeno vlastním termostatem, což zvyšuje provozní bezpečnost clony. Clony jsou vybaveny intuitivní regulací AirGENIO, jsou tedy schopny přizpůsobit svůj výkon jakémukoli prostředí.
S komfortem vnitřního prostředí pak mohou pomoct vytápěcí jednotky Savana s dvou či třířadým vodním výměníkem. Velice jednoduchou montáž zajistí unikátní systém závěsných konzolí. Lze volit z několika různých čelních krytů dle prostředí a místa instalace.
Text + foto: Multi-VAC

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 3/2018.

RubrikyVytápění