Strakonický hrad

Na hradě už v zimě nestraší, protože se tam dobře topí

V roce 2018 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce strakonického hradu, která se nyní blíží ke svému konci. Předmětem rekonstrukce byly rozsáhlé stavební úpravy, jež se týkaly nejen samotného hradu, ale i dalších prostor, jako například Muzea středního Pootaví.

Kapalný plyn k vytápění myček automobilů

Byznys na téma mytí automobilů v posledních letech nabral druhý dech. Populární jsou hlavně samoobslužné mycí boxy, které se staly zajímavou podnikatelskou aktivitou, a díky tomu přibylo i dodavatelů technologií.

Tepelná pohoda a komfortní vnitřní prostředí na prvím místě

Pro dosažení tepelné pohody a komfortu je výběr zdroje a typu vytápění, chlazení a větrání klíčový. Proč? Protož v interiéru stráví lidé více než 90% svého života! Optimální řešení vytápění, chlazení a větrání na míru pro konkrétní projekt – to je WOLF.

MOKRA GABOTHERM

Suché nebo mokré? Stěnové sálavé systémy pro vytápění a chlazení budov

Stěnové sálavé systémy lze využívat v zimním období i letním období. V zimním období plní funkci nízkoteplotního vytápění a v letním období plní funkci vysokoteplotního chlazení. Stěnové sálavé systémy, které nabízejí různí výrobci, se liší jak z materiálového, tak i konstrukčního provedení.