Areál FSV UK Praha v Jinonicích s nízkonákladovým vytápěním a chlazením

Když bylo v pražských Jinonicích rozhodnuto o rekonstrukci výukového objektu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a současně o dostavbě knihovny, měli architekti pro novostavbu k dispozici relativně složitý, úzký a podlouhlý pozemek situovaný nad strmým svahem severním směrem od původní budovy.

Pozemek měl však jednu zajímavou výhodu, která se posléze propsala i do architektonického řešení. Krásný výhled na Prahu severním respektive východním směrem.

Reprezentativní architektura a nízkonákladová technologie

Nová knihovna byla navržena jako čtyřpodlažní objekt, kterému byla přisouzena role z mnoha směrů viditelné dominanty. Konstrukční systém objektu vytvořila prostorová příhradová ocelová konstrukce doplněná průvlaky a stropními trámy. Stropy jsou zhotoveny ze železobetonu. Budova nové knihovny zaujme zdálky nejen svým tvarem, ale především fasádou. Tu tvoří prosklený lehký obvodový plášť, doplněný zvenku světelným filtrem. Ve skutečnosti se jedná o perforovaný plášť vyrobený z šablon tahokovu zlaté barvy.

Zdroj: REHAU

Tím bylo dosaženo na jedné straně atraktivního vzhledu, a na straně druhé byla vytvořena bariéra vůči přímým slunečním paprskům a současně došlo k zastínění objektu od přehřívání. Motiv vnějšího pláště, který vytváří dojem krajkového hávu budovy, není ovšem samoúčelný, inspirací se staly grafické prvky historického znaku Univerzity Karlova. V nové budově kromě reprezentativního foyer a kavárny najdou studenti rozsáhlý prostor (přes 2000 m2) pro setkávání a studium včetně nezbytné knihovny.

Zdroj: REHAU

„Dlouhé diskuze o tom, jak má budova energeticky fungovat, vedly k zásadním prioritám, které se pak staly odrazovým můstkem pro finální návrh technologického řešení. Důležitý byl zejména důraz na ekologičnost budovy a její energetickou efektivitu. Moderní budovy potřebují výkonný mozek, který dokáže inteligentně a smysluplně řídit mnoho systémů a reflektovat šetrný přístup k životnímu prostředí. Současně jsme my architekti chtěli navrhnout budovu, jejíž vnitřní prostředí bude mít spíše kontemplativní charakter, částečně uzavřený od okolí, přitom ale otevřeným krásné výhledy na Prahu,“ vysvětluje Ing. arch. Miroslava Tylšová, spoluautorka architektonického návrhu. Tím byl položen základ myšlenky navrhnout objekt s temperovanými betonovými stropy. „Z mého pohledu se jedná o technologii budoucnosti, kterou jsme si již na několika stavbách prakticky vyzkoušeli, a ověřili si, jak elegantně funguje,“ dodává Miroslava Tylšová.

Zdroj: REHAU

Předchlazený strop oBKT

Úsporný systém temperovaného (předchlazovaného) betonového stropu je od firmy REHAU. V principu se jedná o celoplošné sálavé předávání tepla, respektive chladu, z potrubního systému do stropní betonové desky a následně pak do interiéru. Představme si to jako efekt kostela, u kterého se využívá přirozené akumulace tepla respektive chladu silných kamenných stěn.

V případě nového objektu knihovny bylo použito řešení oBKT. To znamená, že potrubí RAUTHERM SPEED ze zesítěného polyetylenu typu PE-Xa o průměru 14 x 1,5 mm bylo ve dvojitém meandru umístěno pod spodní výztuží betonové konstrukce. Tím pádem je blíže spodní hrany betonového jádra, což v důsledku znamená, že poskytuje vyšší chladicí výkon, rychlejší reakci a změnu povrchové teploty (cca 2 °C za hodinu) ve srovnání se systémem BKT (Beton Kern Temperierung), u kterého je potrubí umístěno uprostřed betonové stropní desky.

Zdroj: REHAU

Zdrojem tepla/chladu jsou tepelná čerpadla umístěna na střeše stávající rekonstruované budovy doplněná pro případ potřeby plynovými kotli. Ve vstupní hale a v kavárně je systém kombinován s podlahovým vytápěním. V objektu je využíváno aktivního větrání otevřenými okny a světlíky s nočním předchlazením betonového stropu. Tepelná ztráta objektu byla stanovena na 147 kW, přičemž zisk celého objektu byl stanoven na 150 kW. Výpočet tepelných ztrát byl zpracovaný pro venkovní teplotu – 12°C, zatímco vytápěný prostor počítal s teplotou v zimě +22°C a v létě +26°C.

Za zmínku také stojí, že celý vnitřní prostor je větrán centrální rekuperační jednotkou. Pro dosažení požadovaného hygienického minima výměny vzduchu 25 m3/h na osobu, s respektováním minimálních provozních nákladů, je objekt vybaven automaticky otevíratelnými okny. Všechny technologické prvky jsou řízeny s pomocí centrální MaR s vizualizací a ovládání přes webové rozhraní.

Zdroj: REHAU

REHAU a vztah k životnímu prostředí

Systémy celoplošného stropního vytápění/chlazení těží z principu sálavého předávání tepla a chladu, což představuje vysoce ekonomické, ale i efektivní řešení. Systém je v prvé řadě ukryt v betonové konstrukci, takže nikde nepřekáží, a současně při správné regulaci pracuje s nižšími teplotami (proto nízkoteplotní systém), což vede k maximální úspoře energií.

Zdroj: REHAU

Navíc v případě režimu chlazení nejsou lidé v interiéru vystaveni zbytečnému hluku (jako v případě klasické klimatizace), ale hlavně nemusí čelit teplotním rázům a potažmo i průvanu, což v opačném případě zejména v horkých dnech vede u mnoha jedinců ke zdravotním potížím typu nachlazení. Alergici a astmatici pokrokovou technologii pochopitelně velmi vřele rovněž vítají. Ale důležitý je také maximálně šetrný přístup k životnímu prostředí.

Zdroj: REHAU

Objekt nové knihovny FSV UK Praha v Jinonicích v současné době čeká na slavnostní otevření a příchod prvních studentů. Projekt je další z řady, kde systém BKT (oBKT) firmy REHAU, přispěl k myšlence vybudovat moderní, do značné míry soběstačnou nízkonákladovou budovu. www.rehau.cz

Investor                     FSV UK, Praha 5 Jinonice
Architektura              Ing. arch. Miroslava Tylšová, Ing. arch.  Judita Fischerová, Ing. arch. Miloš Fischer
Realizace stavby       OHLA ŽS, a.s.

ZDROJ: PR článek společnosti REHAU