Aquatherm Praha 2014: splní očekávání vystavovatelů i návštěvníků
Galerie(2)

Aquatherm Praha 2014: splní očekávání vystavovatelů i návštěvníků

Partneři sekce:

Jednou z rozhodujících složek, která má vedle skladby obálky budovy zásadní vliv na výslednou spotřebu energií staveb, je soustava vytápění, měření a regulace, větrání a chlazení. To je důvod, proč patří obor technického zařízení budov (TZB) mezi nejrychleji se rozvíjejících odvětví stavebnictví. V uplynulých letech byla zásadní platformou pro prezentaci novinek v oblasti TZB na českém trhu oborová výstava s názvem Aquatherm Praha. Na novinky související s pořádáním výstavy v nejbližším období jsme se byli zeptat jednatele společnosti MDL Expo Mgr. Michala Drážďanského.


V příštím roce se bude konat jubilejní, 20. ročník odborného veletrhu vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky Aquatherm Praha 2014. V čem se bude lišit od minulých 19 ročníků?

Především v tom, že na základě konzultací s klienty jsme se rozhodli přesunout termín tohoto hlavního oborového veletrhuz konce roku na jeho počátek. Musím podotknout, že se nejedná z naší strany o nic originálního. V Evropě je to zcela běžné. Klienti veletrhu mají v závěru roku řadu povinností souvisejících s tvorbou cen výrobků, tiskem nových katalogů či plánováním aktivit pro další rok. Další klíčovou změnou je pořádání veletrhu ve dvouleté periodě a důvodem k této změně jsou především ekonomické důvody v souvislosti s náklady na účast na výstavách, prodlužování intervalů zavádění novinek na trh a pod.

Kdo patří mezi hlavní skupinu návštěvníků a na co bude klást veletrh největší důraz?

Aquatherm Praha je především odborný veletrh oboru TZB takže instalatéři, architekti, odborníci ze státní správy, zástupci developerů, stavebně investičních společností, facility managementu, manažeři stavebních, montážních a investičních společností, ale i široká veřejnost si přijde samozřejmě na své.Novinkou je možnost elektronické registrace vystavovatelů a jimi pozvaných klientů daleko před vlastním termínem konání veletrhu. Pokud tak učiní, pak mají zajištěn vstup na výstavu zdarma. V neposlední řadě bych rád zmínil zařazení Aquathermu Praha do mezinárodní rodiny evropských veletrhů Aquatherm pořádaných v dalších zemích a máme radost, že veletrh si vybrala jako jedinou akci v České republice také Federace evropských asociací pro vytápění, ventilaci a klimatizaci REHVA, která reprezentuje více než 100 000 inženýrů z 26 evropských zemí z oboru TZB a díky tomu získal Aquatherm Praha i silnou mezinárodní platformu.

Velký důraz klademe na doprovodné aktivity a program jubilejního veletrhu bude do detailu ušitý na míru požadavkům našich vystavovatelů a návštěvníků. Tematicky bude odborný program zaměřen na cílové skupiny firem, institucí a manažerů, kteří mají rozhodovací pravomoci. Pro státní správu připravujeme například témata jako Možnosti úspor energie ve veřejných budovách, Aktuální dotační tituly a jak na ně nebo Větrání veřejných prostor a problematika větrání škol.

Opět s podporou tradičních vystavovatelů
Těší nás, že díky výše uvedeným změnám se k nám po několika letech útlumu opět vrací největší firmy z oboru. Připravili jsme pro ně spoustu dílčích novinek včetně dlouhodobé interakces cílovými skupinami návštěvníků. Před výstavou vypukne kampaň jak plošná, tak i cíleně zaměřená na profesionály i širokou veřejnost. Upravili jsme i cenovou politiku. Mírně jsme zlevnili, což vytváří prostor pro menší či začínající firmy.

Díky rekordní podpoře a účasti klíčových firem z oboru technologických zařízení budov, ale i techniky prostředí staveb poskytne veletrh na jednom místě odborné, ale laické veřejnosti komplexní přehled, kam trh směřuje a jaké technologie a výrobky firmy v nejbližším horizontu připravují.

Aktuální seznam vystavujících firem najdou zájemci na našich webových stránkách www.aquatherm-praha.com. Samozřejmě jsme připraveni se s každým zájemcem o účast sejít a zodpovědět otázky ohledně cen, doprovodného programu, volných ploch i dalších požadavků a prodiskutovatmožnost optimálního řešení.

ZDROJ: PR článek společnosti MDL Expo s.r.o.

–>–>