Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
Dimenzování hlubinných vrtů systémů tepelných čerpadel

Dimenzování hlubinných vrtů systémů tepelných čerpadel

Podloží může být využíváno jako zdroj tepla, chladu a pro jeho akumulaci. Díky velkému využitelnému objemu a stejnoměrné úrovni teploty se dobře hodí pro mnoho aplikací v oblasti s nízkými teplotami. Teplo z podloží se získává nejčastěji pomocí tepelných čerpadel ve spojení s horizontálními nebo vertikálními půdními výměníky tepla nebo s čerpáním spodní vody. Tepelná čerpadla mohou být vedle vytápění použita také pro chlazení budov. V některých aplikacích lze v létě provozovat přímé chlazení z podloží bez použití tepelného čerpadla, tzv. Free Cooling.

Spojení tepelného čerpadla a vakuových kolektorů

Spojení tepelného čerpadla a vakuových kolektorů

Dosažení parametrů nízkoenergetického domu (s potřebou tepla na vytápění do 50 kWh/m² a rok), by mělo být při dnešní úrovni znalostí a dostupnosti vhodných stavebních materiálů rutinou. V případě rekonstrukcí a revitalizací je však pro dosažení očekávaných úspor energie nezbytná i nová regulace otopné soustavy a zdroje tepla.

Geotermální tepelná čerpadla

Geotermální tepelná čerpadla

Mají obrovský potenciál, vždy je však třeba brát v úvahu, zda jsou v rámci daného objektu nejlepším řešením.Využívání geotermálních tepelných čerpadel zaznamenává v posledních letech značný nárůst. Geotermální tepelná čerpadla (Ground Source Heat Pumps, GSHP) jsou nejrychleji se rozvíjející aplikací z oboru geotermální energie, který má v rámci obnovitelných zdrojů největší potenciál. GSHP jsou vhodné nejen do malých budov, stále více se používají i u větších projektů.

Tepelná čerpadla na bázi zeolitu

Tepelná čerpadla na bázi zeolitu

Adsorpční (zeolitová) čerpadla patří k aktuálním novinkám, příliš se však o nich zatím nemluví. Životní prostředí značně zatěžují fosilní paliva, jejichž současná spotřeba převyšuje jejich tvorbu. Je proto nejvyšší čas začít myslet na budoucnost a náhradní zdroje energie. Zároveň je třeba hledat nové způsoby a možnosti vytápění a přípravy teplé vody. Mnozí sice považují koupi systémů využívajících obnovitelné zdroje energie (OZE) pro tyto účely za dlouhodobě nenávratnou investici, vložené finance se však uživateli několikanásobně vrátí už během několika let.

Desatero rad pro koupi tepelného čerpadla

Desatero rad pro koupi tepelného čerpadla

Každý z nás si zaslouží určité pohodlí a komfort. Bavíme se tedy o komfortu ve slova smyslu tepelné pohody a o komfortu v ovládání tepelného zdroje. Komfortní teplota je pro každého člověka jiná – pro někoho to je 21°C pro jiného 23°C, ale z ekonomického hlediska topí jen na 21°C. V současné době, kdy existují kvalitní zdroje levného tepla, si komfortní teplotu může dopřát každý.Typický představitel provozně levného zdroje tepla je tepelné čerpadlo, které je schopno vyrábět teplo o teplotě až 60°C a distribuovat ho do vaší otopné soustavy – ať už podlahové nebo radiátorové.Kvalitní tepelné čerpadlo je schopno topit do minimálně venkovní teploty -20°C a to všechno za maximálně poloviční náklady než by vám topil plynový kotel. Oproti vytápění elektrokotlem jsou náklady třetinové.

Nastává desetiletí tepelných čerpadel

Nastává desetiletí tepelných čerpadel

V roce 2000 byla u nás v návaznosti na vznik Evropské asociace tepelných čerpadel založena Asociace pro využití tepelných čerpadel. Obě organizace spojuje společný cíl – tím je podpora rozvoje instalací tepelných čerpadel, která jsou mimořádně efektivním zdrojem obnovitelné tepelné energie. S tím souvisí značné ekologické přínosy, podíl na snižování energetické náročnosti staveb a ovlivňování ekonomiky v oblasti hospodaření energiemi. Zakladatelem Asociace pro využití tepelných čerpadel a zástupcem ČR v Evropské asociaci tepelných čerpadel je Ing. Josef Slováček a tomu jsme položili několik otázek.

Tepelná čerpadla země/voda STIEBEL ELTRON WPF E a WPF cool

Tepelná čerpadla země/voda STIEBEL ELTRON WPF E a WPF cool

Tepelné čerpadlo konstrukční řady WPF 5-16 E/cool STIEBEL ELTRON přesvědčí vysokým stupněm integrace. Kromě agregátu tepelného čerpadla a bezpečnostních prvků je v přístroji vestavěná expanzní nádrž primárního a sekundárního okruhu, energeticky úsporné oběhové čerpadlo primárního a sekundárního okruhu, pružné tlakové připojovací hadice, měřič tepla a elektroměr.

Bytový dům v Ostravě využívá tepelná čerpadla, obyvatelé ušetří až 30 % nákladů na vytápění

Bytový dům v Ostravě využívá tepelná čerpadla, obyvatelé ušetří až 30 % nákladů na vytápění

Dvě vysokoteplotní tepelná čerpadla Rotex HPSU HiTemp o celkovém výkonu 32 kW pomáhají obyvatelům ostravského bytového domu výrazně šetřit náklady na teplo. Instalace dvou tepelných čerpadel jako hlavního zdroje tepla pro celý bytový dům je zajímavá také díky využití řídicí jednotky s možností ovládání přes webové rozhraní.

NTC – software pro návrh tepelného čerpadla

NTC – software pro návrh tepelného čerpadla

V praxi je možné se tu a tam setkat s nevhodnými postupy při návrhu tepelných čerpadel. V nejhorším případě je čerpadlo navrhováno tak, jako by šlo o plynový kotel, aniž by byla respektována specifika tepelných čerpadel. Při správném návrhu tepelného čerpadla do objektů pro bydlení je třeba vycházet z celoroční bilance potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody. Článek se zabývá softwarem, který jsme vytvořili pro návrh tepelných čerpadel. Program pracuje s celoroční tepelnou bilancí a vychází z platné legislativy [1].

Ventilační tepelné čerpadlo

Ventilační tepelné čerpadlo

Ventilační tepelné čerpadlo je v zásadě systém na recyklaci energie. Odebírá energii teplému vnitřnímu vzduchu, který je odváděn z interiéru ventilačním systémem, a používá jej k vytápění a ohřevu vody. Ventilační tepelné čerpadlo udržuje v domě díky přívodu čerstvého vzduchu zdravé klima a zároveň snižuje spotřebu elektrické energie o více než 50 %.

Rotex HPSU Hitemp – výjimka mezi tepelnými čerpadly

Rotex HPSU Hitemp – výjimka mezi tepelnými čerpadly

Tepelná čerpadla typu vzduch–voda Rotex HPSU Hitemp umožňují ohřát topnou vodu na teplotu až 80 °C bez potřeby dalšího zdroje, a to i v zimě při teplotě venkovního vzduchu –20 °C. Díky tomu mohou být velmi snadno instalována do stávajících systémů vytápění, aniž by byla nutná jakákoli jejich úprava, a plně tak nahradit běžný kotel. Úspora může v rodinném domě dosáhnout až 70 % na ročních nákladech za vytápění a ohřev vody.

Energie čekající přede dveřmi

Energie čekající přede dveřmi

Rozšířené využívání tepelných čerpadel v posledních letech není náhoda. Jejich dobré výsledky z hlediska snižování nákladů na energie, vícefunkční využití a nenáročná údržba v sobě skrývají pozitiva, která rozhodují o tom, že stále více domácností volí právě tepelná čerpadla.

Elektrické sálavé vytápění, nebo tepelné čerpadlo?

Elektrické sálavé vytápění, nebo tepelné čerpadlo?

Investoři a budoucí majitelé, kteří v současnosti uvažují o stavbě rodinného domu, běžně počítají s tím, že se dům bude pohybovat minimálně v energetické třídě B, na pomezí A/B, nebo dokonce ve třídě A. Tedy že půjde minimálně o nízkoenergetický dům (NED) nebo téměř pasivní dům. Jednou z mnoha důležitých otázek je volba vhodného vytápěcího systému. O této problematice bylo napsáno již nespočet pojednání, často obsahujících různá a někdy i vzájemně si odporující doporučení. Důvodem jsou nejen různé úhly pohledu na danou problematiku, ale také priority, ke kterým argumenty směřují.