Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade
Environmentálně vyspělá stavba – školicí centrum Pikovice

Environmentálně vyspělá stavba – školicí centrum Pikovice

Stavební odvětví s sebou přináší stále naléhavější otázky spojené s udržitelným rozvojem a vlivem na životní prostředí. Podle aktuální situace lze usuzovat, že zájem o nízkoenergetické a pasivní domy stoupá, ale informovanost odborné veřejnosti nikoliv. Tento problém lze řešit kvalitní osvětou a cíleným přenosem informací o trendech a inovacích v oblasti udržitelného stavebnictví.

Mezinárodní centrum pro vnitřní prostředí a energii v Lyngby

Mezinárodní centrum pro vnitřní prostředí a energii v Lyngby

Výzkum kvality vnitřního prostředí se začal rozvíjet v 70. letech minulého století. Předmětem bádání se postupně stávala kvalita vnitřního vzduchu, obsah a chování škodlivin v ovzduší, zdravotní aspekty a v neposlední řadě spotřeba energie. V dánském Lyngby vzniklo výzkumné centrum, které si vybudovalo pověst světově uznávaného pracoviště.

Voda, země, vzduch – tři živly pro tepelné čerpadlo

Voda, země, vzduch – tři živly pro tepelné čerpadlo

Tradiční způsoby vytápění zemním plynem či elektřinou se dají nahradit alternativním vytápěním, které dokáže využít teplo z prostředí kolem nás. Teplo z vody, vzduchu a země – to vše se dá využít na vytápění vašeho domu. Stačí použít tepelné čerpadlo. Přesto, že zpočátku vyžaduje vyšší investici, její návratnost je vzhledem k růstu cen fosilních paliv stále kratší. Tepelná čerpadla totiž představují jedno z nejúspornějších zařízení na vytápění.

Efektivní bydlení

Efektivní bydlení

Energeticky pasivní domy mohou vypadat jako jakákoliv jiná kvalitní architektura. V pasivním standardu mohou být postaveny i kancelářské budovy, školy a školky, výrobní prostory, nákupní centra či tělocvičny. V západoevropské architektuře se toto téma dostává do povědomí lidí stále více. A je nejvyšší čas, aby se stalo tématem dne i u nás.

Biomasa – budoucnost ve vytápění

Biomasa – budoucnost ve vytápění

Lidstvo je v dnešní době závislé na využívání primárních energetických zdrojů. Aby se tento stav v budoucnosti změnil, musí se hledat vhodné náhrady za fosilní paliva, jejichž zásoby se odhadují už jen na několik desítek let. Částečným řešením problému může být energetické zhodnocování biomasy, jejíž energetický potenciál několikrát převyšuje roční celosvětovou spotřebu energie.

Sídlo společnosti IDeAs je jednou z prvních energeticky soběstačných budov

Sídlo společnosti IDeAs je jednou z prvních energeticky soběstačných budov

Nové ústředí Integrated Design Associates (IDeAs) svědčí o tom, že tato společnost skutečně bere vážně své předsevzetí pomáhat architektům navrhovat nejlepší a energeticky nejúčinnější budovy. Tato administrativní budova je první ve Spojených státech, která je energeticky soběstačná a nezatěžuje životní prostředí žádnými emisemi oxidu uhličitého. Společnost Johnson Controls navrhla a nainstalovala unikátní HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning) systém s tepelným čerpadlem, který zásadně přispívá k minimalizaci spotřeby energie v budově.

Teplo bez faktur

Teplo bez faktur

Slunce je základní podmínkou života na zemi. Dodává nám vnitřní sílu, ale i radost ze sluncem prozářených dnů. V posledních letech se k výrobě tepla stále intenzivněji využívá sluneční energie jako obnovitelný zdroj energie. K nejčastějším způsobům využití patří sluneční termické kolektory.

Průkazem ENB proti globálnímu oteplování

Průkazem ENB proti globálnímu oteplování

Ať chceme nebo ne, řada politických rozhodnutí významně ovlivňuje náš život. Průkaz energetické náročnosti budov je jedním z těch, které, ač širší veřejností nepovšimnuto, může výrazně ovlivnit tepelné vlastnosti budov a jejich systémy.

Dotace na zateplení a pasivní domy

Dotace na zateplení a pasivní domy

Od dubna 2009 bude poprvé v historii Česka možné získat pro domácnosti dotaci na ener­geticky úsporné rekonstrukce či pasivní domy. „Na dnes vyhlašovaný program podpor výměny vytápění naváže od dubna rozsahem unikátní dotační program pro domácnosti, pro který bude již letos k dispozici téměř 10 miliard korun. Bude zaměřený jak na obnovitelné zdroje, tak na ener­getické úspory při rekonstrukcích, ale i v novostavbách,“ říká vicepremiér Martin Bursík.

Nízkoteplotní a kondenzační kotle

Nízkoteplotní a kondenzační kotle

Náklady na vytápění tvoří v domácnostech obvykle více než 60 % všech provozních nákladů. Jednou z možností, jak je snížit, je vhodná volba otopného systému a správný výběr zdroje vytápění a přípravy teplé vody. Volbou kotle se určí charakter zdroje tepla, který by se už během dalších let jeho používání neměl měnit.

Výroba stlačeného vzduchu

Výroba stlačeného vzduchu

Zařízení na výrobu a rozvod stlačeného vzduchu jsou jednou z podstatných součástí technického zařízení mnoha průmyslových budov. Správná volba technologie výroby a rozvodu stlačeného vzduchu významně ovlivňuje spolehlivost provozu výrobních zařízení, které stlačený vzduch ke své funkci potřebují, nemalou měrou ovlivňuje provozní náklady, zejména spotřebu elektrické energie. Je dobré si uvědomit, že již v projekční fázi lze ovlivnit provozní náklady a výši spotřebované energie.

Dešťová voda, způsob odvedení a vliv na řešení stavby

Dešťová voda, způsob odvedení a vliv na řešení stavby

Stokové sítě sídelních útvarů byly zřizovány jako jednotné soustavy. Jejich stavba postupovala od nejnižšího místa sídla u vodoteče. Kmenové stoky většiny sídelních útvarů jsou přetížené. Současně s novou výstavbou se zhoršuje přirozené vsakování vody do podloží, srážky rychle odtékají a v oblasti klesá hladina podpovrchové vody.

Energetický štítek HELUZ vám to spočítá

Energetický štítek HELUZ vám to spočítá

Vhodně zvolený typ obvodového zdiva, tloušťka tepelné izolace podlahy a stropu, kvalita oken, způsob větrání a vytápění může vést k významným úsporám energie. Odborníci i laici si nyní mohou energetickou náročnost budov z cihelných bloků snadno spočítat prostřednictvím programu Energetický štítek, který na svých internetových stránkách spustila společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Aplikace zařadí zvolený objekt do příslušné kategorie energetické náročnosti, znázorní tepelné ztráty a vypočte orientační náklady na vytápění.