Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade

Čím topit v dřevostavbě?

Čím topit v dřevostavbě?

Otázka je zdánlivě jednoduchá, ovšem snadné a jednoznačné řešení, pokud jde o volbu otopného systému pro dřevostavbu, neexistuje. Výběru topné soustavy v dřevostavbě je třeba věnovat velkou pozornost, a to nejen kvůli úsporám prostředků na vytápění, ale i z hlediska setrvalé tepelné pohody.

Dřevostavby, postavené v energeticky úsporném standardu mají svá specifika, která je nutné při výběru způsobu vytápění zohlednit. Protože stěny neakumulují teplo, dům je možné vytopit velmi rychle, nízkoenergetický či pasivní standard znamenají velmi nízkou potřebu tepla. Otopná soustava by proto neměla mít příliš velký výkon, aby nedocházelo k přetápění interiéru. Současně je nezbytná rychlá regulovatelnost systému. Při posuzování optimální varianty je třeba přihlížet k nákladům na pořízení a provoz tepelné soustavy.

Důležité parametry

Zdrojem tepelné energie pro vytápění dřevostaveb může být elektrokotel, tepelné čerpadlo, kondenzační plynový kotel, vhodné jsou i solární panely nebo kotle na pevná paliva – obvykle  kusové dřevo nebo biomasou. Při návrhu vhodné otopné soustavy jsou důležitými parametry velikost vytápěné plochy a tepelné ztráty objektu. Ovšem na výsledné řešení má vliv i naturel majitele – například jeho životní styl, věk či výše příjmu, ochota obsluhovat dané zařízení a podobně.

Vytápění plynem vyžaduje plynovou přípojku a odtah spalin. (RD Rýmařov)

Vytápění plynem vyžaduje plynovou přípojku a odtah spalin. (RD Rýmařov)

Elektřina, plyn, ale i dřevo…

Každý z možných tepelných zdrojů má svá pro a proti. Výhodou elektrické energie je rychlé topení, snadná regulace, v tomto případě je možné využít jak elektrokotel, tak teplené čerpadlo. V případě plynového kondenzačního kotle mohou být na překážku počáteční náklady na pořízení přípojky a vybudování kouřovodu. To vše ale může vyvážit komfort při topení i obsluze kotle. Při vytápění tuhými palivy je nezbytné počítat s do jisté míry nezbytnou obsluhou, a to i když pořídíme automatický kotel na tuhá paliva, nezbytná je kotelna a prostor pro uskladnění paliva, případně manipulace s ním. Na druhé straně ale k vytápění dřevostavby mohou stačit i jediná krbová kamna či krb, což znamená velmi nízké náklady na vytápění.

Masivní dřevo použité na nosnou konstrukci, viditelné a přístupné z interiéru vytváří prostor pro příjemné bydlení. (www.d3d.cz)

Masivní dřevo použité na nosnou konstrukci, viditelné a přístupné z interiéru vytváří prostor pro příjemné bydlení. (www.d3d.cz)

Radiátory nebo jen topná rohož

Tepelný zdroj je pouze jedna část otopného systému. Druhou je rozvodný systém tepla, jímž může být podlahové topení, ať vodní nebo elektrické, podlahové konvektory, sálavé panely, teplovzdušná soustava nebo běžné radiátory. Vzhledem k energetické potřebě dřevostavby není nutné budovat složité otopné systémy, neboť spotřeba tepelné energie je velmi nízká, instalace složitého otopného systému by vedla spíše ke snížení celkové efektivity. Pokud chceme zajistit v dřevostavbě dlouhodobé udržení tepla, je třeba počítat například se zděným jádrem, které bude teplo udržovat i v době vypnutí tepelného zdroje.

Skleněné panely ECOSUN G zajistí v případě potřeby příjemné a neměnné teplo, současně jsou i zajímavým doplňkem interiéru. Podle typu je lze opatřit také digitálním potiskem na vnitřní povrch skleněné čelní desky panelu. Je tak chráněn před mechanickým poškozením. Kromě motivu lze zvolit i barvu obvodového rámečku.
Skleněné panely ECOSUN G zajistí v případě potřeby příjemné a neměnné teplo, současně jsou i zajímavým doplňkem interiéru. Podle typu je lze opatřit také digitálním potiskem na vnitřní povrch skleněné čelní desky panelu. Je tak chráněn před mechanickým poškozením. Kromě motivu lze zvolit i barvu obvodového rámečku.

Topnou fólii ECOFILM s tloušťkou pouhých 0,4 mm lze bez náročných stavebních úprav instalovat přímo pod plovoucí podlahovinu. (Fenix)
Topnou fólii ECOFILM s tloušťkou pouhých 0,4 mm lze bez náročných stavebních úprav instalovat přímo pod plovoucí podlahovinu. (Fenix)

Modulová technologie invertorových tepelných čerpadel systému vzduch/voda WPL 15 IKS-2 a WPL 25 IK-2. S invertorovou technologií a inovativním dvoustupňovým vstřikováním páry a mokré páry je dosahováno výborného výkonu i širokých možností použití. Díky vysokému topnému výkonu je možné WPL 25 IK-2 použít i ve staré zástavbě s vysokou spotřebou tepla. (Stiebel Eltron spol. s r.o.)
Modulová technologie invertorových tepelných čerpadel systému vzduch/voda WPL 15 IKS-2 a WPL 25 IK-2. S invertorovou technologií a inovativním dvoustupňovým vstřikováním páry a mokré páry je dosahováno výborného výkonu i širokých možností použití. Díky vysokému topnému výkonu je možné WPL 25 IK-2 použít i ve staré zástavbě s vysokou spotřebou tepla. (Stiebel Eltron spol. s r.o.)

Tepelná čerpadla Dimplex výrobce nabízí v provedení systém vzduch-voda pro venkovní i vnitřní umístění, a země-voda. V nabídce je i vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU s COP 3,8 (při A2/W35). (Termo komfort, s.r.o.)
Tepelná čerpadla Dimplex výrobce nabízí v provedení systém vzduch-voda pro venkovní i vnitřní umístění, a země-voda. V nabídce je i vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU s COP 3,8 (při A2/W35). (Termo komfort, s.r.o.)

Zplynovací kotle na dřevo DC32S jsou konstruovány pro spalování dřeva na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru pro odsávání spalin z kotle. Obrácené spalování, předehřátý spalovací vzduch a keramický spalovací prostor zajišťují vysokou efektivitu s minimem škodlivých exhalací.
Zplynovací kotle na dřevo DC32S jsou konstruovány pro spalování dřeva na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru pro odsávání spalin z kotle. Obrácené spalování, předehřátý spalovací vzduch a keramický spalovací prostor zajišťují vysokou efektivitu s minimem škodlivých exhalací.

Text: Dana D. Daňková
Foto: RD Rýmařov, Termo komfort, Stiebel Eltron, Fénix Jeseník, Prodesi Domesi

RubrikyEnergie