Instalace úsporného systému čerpací techniky v Březové nad Svitavou

Partneři sekce:

Koncem roku 2015 požádal provozovatel Brněnské vodovody a kanalizace, a. s., společnost PUMPA, a. s., o posouzení stávající čerpací techniky, kterou provozuje v obci Březové nad Svitavou. Cílem bylo modernizovat stávající technologii a najít možné energetické úspory.

Výchozí stav

Pro zpracování prvotní analýzy byl vybrán vrt HV I. Na vrtu HV I bylo provozováno původní čerpadlo, které mělo asynchronní motor o výkonu 45 kW. Pracovní bod stávajícího čerpadla byl 54 l/s při pracovní výšce 34 m. Regulace na požadovaný pracovní bod probíhala mechanickým způsobem. Roční spotřeba elektrické energie na uvedeném vrtu činila 320 244 kWh a jednotková spotřeba vycházela na 0,2459 kWh/m3.

Obr. 1 Původní regulace čerpadla byla řešena uzavírací armaturou
Obr. 1 Původní regulace čerpadla byla řešena uzavírací armaturou |
Obr. 1 Původní regulace čerpadla byla řešena uzavírací armaturou
Obr. 2 Rozvaděč před instalací frekvenčního měniče
Obr. 3 Na výtlačné potrubí je osazen průtokoměr který nahradil původní armaturu
Obr. 4 Frekvenční měnič a sinus filtr od Franklin Electric
Obr. 5 Detail frekvenčního měniče

Návrh řešení

Na základě zjištěných údajů připravila společnost PUMPA, a. s., návrh nové technologie. Čerpací systém uvažoval s použitím nejmodernější čerpací techniky a systému řízení od amerického výrobce Franklin Electric. Navrhovaná sestava obsahovala:

  • 10“ nerezové ponorné čerpadlo,
  • 6“ synchronní motor s permanentním magnetem o výkonu 22 – 30 kW,
  • frekvenční měnič v krytí IP66,
  • průtokoměr,
  • sinus filtr v krytí IP54.

Oproti stávajícímu čerpadlu nabízel kompletní systém Franklin Electric HES výraznou energetickou úsporu, a to hned v několika viditelných oblastech. Nové čerpadlo bude řízeno plynule v rozsahu výkonu 22 – 30 kW přes frekvenční měnič, na základě průtoku.

Obr. 2 Rozvaděč před instalací frekvenčního měniče
Obr. 2 Rozvaděč před instalací frekvenčního měniče |

Dále je čerpadlo vybaveno synchronním elektromotorem s permanentním magnetem a uvedená konstrukce zajišťuje výraznou úsporu v nákladech na provoz oproti stávajícím asynchronním motorům. Předpokládaná návratnost investice při zvážení všech provozních podmínek byla vypočtena na 2 roky.

Obr. 3 Na výtlačné potrubí je osazen průtokoměr který nahradil původní armaturu
Obr. 3 Na výtlačné potrubí je osazen průtokoměr který nahradil původní armaturu |

Instalace čerpacího systému

Po vyhodnocení všech výhod, které studie přinášela, se rozhodla společnost BVK, a. s., investovat do modernizace vrtu HV I. Na jaře roku 2016 proběhla kompletní instalace navrženého systému.

Obr. 4 Frekvenční měnič a sinus filtr od Franklin Electric
Obr. 4 Frekvenční měnič a sinus filtr od Franklin Electric |

Vyhodnocení nákladů na provoz za rok 2017

V roce 2017 probíhalo sledování energetické náročnosti čerpacího systému. Celková roční spotřeba elektrické energie na vrtu HV I klesla na 176 466 kWh a jednotková spotřeba činila 0,1355 kWh/m3. Z naměřených hodnot vyplývá, že celková spotřeba elektrické energie na čerpání 1 m3 vody je s novým systémem úspornější o 45 % oproti původní instalaci. Návratnost celé investice byla vypočítána na 1,5 roku.

Obr. 5 Detail frekvenčního měniče
Obr. 5 Detail frekvenčního měniče |
Ing. Jan Zedníček
Autor je ředitelem divize Čistá a špinavá voda společnosti PUMPA, a. s.
Foto: archiv autora

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 4/2018.