Letiště Václava Havla Praha začíná s realizací rozsáhlé investice do rozšíření a modernizace infrastruktury.
Galerie(7)

Modernizované terminály na pražském letišti budou mít nové rozvody vody

Celá rekonstrukce letiště je plánována na zhruba deset let. První stavební práce jsou ovšem již hotové a další jsou v plném proudu. Například nové letadlové stání pro velká dálková letadla s odletovou čekárnou si vyžádalo nové vlastní rozvody instalací pitné vody a cirkulačních rozvodů.

Letecká doprava houstne nad celou Evropou a pocítil to skoro každý, kdo loni v létě někam letěl, protože dorazil o pár desítek minut později. Česko se stává čím dál tím důležitější křižovatkou a Letiště Václava Havla Praha jedním z klíčových nebeských „přístavů“.

Jak vyplývá z nejnovějších dat Mezinárodního sdružení letišť, v roce 2017 odbavilo přes 15 milionů cestujících a stalo se pátým nejrychleji rostoucím letištěm v Evropě v kategorii 10 až 25 milionů odbavených cestujících. Proto se připravují rozsáhlé investice do rozšíření a modernizace infrastruktury, které zahrnují mimo jiné náročnou a technicky pozoruhodnou rekonstrukci instalací.

Celá renovace instalací teplé a cirkulační vody probíhá bez omezení komfortu cestujících je tedy organizačně velmi náročná.
Letiště Václava Havla Praha začíná s realizací rozsáhlé investice do rozšíření a modernizace infrastruktury.
Letiště Václava Havla Praha začíná s realizací rozsáhlé investice do rozšíření a modernizace infrastruktury..
Při výměně instalací teplé a cirkulační vody v Terminálu 1 a 2 byla použita kombinace nerezového systému Sanpress Inox a plastohliníkového systému Smartpress.
Systém Viega Smartpress svou schopností spojovat bez použití O kroužku zajistí dlouholetou životnost instalace.
V systému Sanpress Inox jsou vedeny hlavní rozvody teplé vody v dimenzích 64 až 108 mm.

Plán rozvoje letiště

Cílem rozvojových projektů je zajistit komfortní a rychlý servis většímu počtu cestujících. Součástí dlouhodobého rozvojového plánu je ale také výstavba nové paralelní dráhy a rozšíření Terminálu 2 s novými letadlovými stáními a odbavovacími čekárnami.

Dále také výstavba nových parkovacích domů, nového depa autocisteren či rozvoj veřejné části letiště v bezprostřední blízkosti terminálů, kde by mohla vzniknout nová administrativní centra, hotely či prostory pro kongresy nebo vědecká pracoviště.

Nepřehlédněte: Systém spojování silnostěnných ocelových trubek lisováním „za studena“

Nové rozvody

Zásadní etapu rozvoje a největší investice plánuje pražské letiště přibližně od roku 2023, nicméně již od roku 2017 probíhá realizace dílčích rozvojových projektů. Letos na podzim uvedlo pražské letiště do provozu nové letadlové stání s odletovou čekárnou. Je určeno pro odbavování velkých dálkových letadel s rozpětím křídel až do 65 metrů.

Takovým strojem je např. nejmodernější letadlo současnosti Boeing B787 Dreamliner, který nyní létá z Prahy do Doha nebo Soulu. Odbavit zde bude možné také letoun Boeing 767, kterým se od června 2019 bude pravidelně létat do Newarku v USA. V rámci výměny rozvodů instalací probíhá aktuálně v celém Terminálu 1 a 2 postupně podle stavební připravenosti výměna instalací pitné vody a cirkulačních rozvodů.

Letiště Václava Havla Praha dbá pochopitelně velmi důsledně na kvalitu pitné a teplé vody, úroveň jejího bezvadného stavu v rozvodech je zajišťována i chemickou cestou. Hlavním kritériem při výběru instalačního materiálu pro rekonstrukci rozvodů teplé a cirkulační vody na Terminálu 1 proto byla garance dlouholeté maximální míry hygieny.

Pro instalace byly nakonec vybrány systémy Sanpress Inox z nerezu a plastohliníkový systém Smartpress, obojí od společnosti Viega. V nerezu jsou vedeny hlavní rozvody teplé vody v dimenzích 64 až 108 mm. Systém Smartpress byl instalován v dimenzích 16 až 63 mm a zajišťuje i rozvody k jednotlivým odběrným místům.

Celá renovace instalací teplé a cirkulační vody probíhá bez omezení komfortu cestujících je tedy organizačně velmi náročná.
Celá renovace instalací teplé a cirkulační vody probíhá bez omezení komfortu cestujících je tedy organizačně velmi náročná. |

Detaily vybraných systémů

Oba použité systémy – systém Sanpress Inox svou materiálovou třídou 1.4521 a 1.4401 a systém Smartpress pak jedinečnou koncepcí spojů bez O-kroužku – zaručují bezvadnou funkčnost po mnoho let. Oba použité instalační systémy se spojují lisováním, které je rychlé a jednoduché. Sortiment tvarovek je široký a z hlediska bezpečnosti se jedná o velmi spolehlivé systémy.

V některých místech je potřeba změnit dimenzi, případně vytvarovat rozvod do různých úhlů, aby se vyhnul stávajícím technologiím. To s přihlédnutím k finanční a organizační náročnosti přestavby hrálo při volbě vhodného systému bezesporu důležitou roli.

Rozvody systému Smartpress již byly použity a uplatněny na dílčích akcích Letiště Václava Havla Praha, jako jsou nová centrální bezpečnostní kontrola, komerční zóna na Terminálu 2, rekonstrukce WC v Terminálu 2 a rekonfigurace stání 1 v Terminálu 1. Počítá se s ním i v rámci rekonstrukce instalací pitné a teplé vody včetně cirkulačních rozvodů pro mytí letadel v objektu Hangáru F.

Dalším z důvodů, proč rozhodnutí padlo na systémy společnosti Viega, je časová a sortimentní náročnost projektu. Celá rekonstrukce je plánována v horizontu deseti let. Veškeré plány a úpravy se přitom nemají nijak dotknout komfortu odbavování pro cestující, proto jsou probíhající realizace výměny rozvodů teplé a cirkulační vody prováděny po dílčích úsecích.

Práce proto musí proběhnout rychle a precizně. Právě pečlivá a důkladná koordinace rekonstrukce a neobyčejné nasazení zaměstnanců Letiště Praha přispívá k tomu, že rekonstrukce úspěšně probíhá i bez omezení již tak vytíženého provozu letiště.

Systém Viega Smartpress svou schopností spojovat bez použití O kroužku zajistí dlouholetou životnost instalace.
Systém Viega Smartpress svou schopností spojovat bez použití O kroužku zajistí dlouholetou životnost instalace. |
O systémech
Sanpress Inox: Potrubní systém tvoří lisovací spojky v kombinaci s nerezovými trubkami a vhodným lisovacím nářadím. Systémové komponenty jsou běžně k dispozici v následujících rozměrech: d 15 / 18 / 22 / 28 / 35 / 42 / 54. Systém je možné použít pro instalace pitné vody, průmyslová a topná zařízení, hasicí zařízení, solární zařízení, zařízení pro dálkové zásobování teplem, rozvody chladicí vody apod.Smartpress: Jedná se o inovativní plastový potrubní systém, který díky rychlému zpracování a minimálním tlakovým ztrátám umožňuje bezpečné instalace pitné vody a topení. Systém spojuje efektivitu a flexibilitu systémů plastových potrubních rozvodů s příznivými průtokovými vlastnostmi kovového potrubního systému. Komponenty jsou v dostání v rozměrech d 16 až 63.
Zpracováno z podkladů Viega.
Foto: Viega, Shutterstock

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 1/2019.