Partneři sekce:

Světové památky musí také šetřit. Cestou je uhlíková neutralita a fotovoltaika

katedrála York
Zdroj: Shutterstock

Plány na instalaci 199 solárních panelů na střechu South Quire Aisle (z roku 1361) Yorské katedrály byly schváleny radou města York a Cathedrals Fabric Commission. Panely by měly pomoci vypořádat se s rostoucími účty za energii – účty to ovšem nekončí, projekt je součástí plánů, aby se Yorská katedrála stala uhlíkově neutrální.

Jaký je plán?

Očekává se, že panely budou generovat 75 000 kWh (kilowatthodin) energie ročně, která bude použita v průběhu dne. Ve dne nevyužitá energie bude uložena v podzemních bateriích a použita k napájení večerních bohoslužeb a akcí v katedrále. Pro představu – toto množství energie by stačilo na provoz 25 průměrných britských domácností. Uvnitř katedrály by měl rovněž být instalován displej, který bude zobrazoval množství energie, kterou solární panely vyrobily, a úroveň ušetřených uhlíkových emisí.

Instalace solárních panelů je jedním z kroků, jakými anglická církev plánuje splnit svůj slib, ve kterém se zavázala, že do roku 2030 bude bezemisní.

Projekt byl před schválením konzultován s řadou odborníků (mj. Historic England či Cathedrals Fabric Commission for England), aby bylo zajištěno, že panely budou citlivé k historické architektuře oblasti.

Je Yorská katedrála průkopníkem?

York není první katedrálou ve Velké Británii, která instalovala solární panely. V roce 2016 ji porazila katedrála v Gloucesteru a v roce 2020 katedrála v Salisbury, které obě instalovaly fotovoltaické panely jako součást ekologického programu anglikánské církve. Rovněž katedrála v Chesteru odhalila začátkem tohoto roku střešní fotovoltaické panely na jižním transeptu a hlavní lodi. Tyto panely pokryjí přibližně 25 % energetické potřeby katedrály.

V únoru obdržela povolení instalovat solární panely na střechu kaple i King’s College na univerzitě v Cambridge.

Světové památky jdou zelenou cestou

Mimo Spojené království je vhodné zmínit například starověké město Pompeje v jižní Itálii, které se rovněž vydalo cestou solárních panelů jako opatření ke snížení emisí uhlíku a nákladů.

Panely byly instalovány na začátku tohoto roku a jsou maskované jako terakotové dlaždice splývající s římskými ruinami, které zůstaly po sopečné erupci Vesuvu v roce 79 n. l. „Neviditelné“ panely poskytují elektřinu potřebnou k osvětlení fresek v domech Ceres a Vettii.

Pozadu nezůstává ani Vatikán, který generuje solární energii již od roku 2008 – tedy s velkým předstihem oproti zbytku světa a památek. Panely jsou instalovány na střeše audienčního sálu Pavla VI. a každý rok vyrobí 300 000 kWh solární energie – což postačí k napájení zhruba stovky domácností.

Nezahálí ani naši sousedé – německá budova Říšského sněmu v Berlíně a vládní úřady skrývají na svých střechách solární panely o rozloze přibližně 3600 m2. Energie, kterou vyrobí, je dodávána přímo do vnitřní sítě objektů.

Zdroj: BBC, Euronews