Partneři sekce:

Photon přesně změřil výnosy fotovoltaických modulů

Photon přesně změřil výnosy fotovoltaických modulů

Nezávislý německý časopis Photon provedl unikátní měření, když během celého roku 2009 měřil výnosy u 16 různých typů fotovoltaických modulů. Toto měření navazuje na stejné měření z roku 2008. Vítězem testu se v roce 2009 stal modul Solarworld – SW 210 Poly, a tak potvrdil vítězství z loňského roku. Roční výnos tohoto modulu (na jeden instalovaný kilowatt) dosáhl v roce 2009 výše 1 084 kWh a ještě tak překonal vlastní vítěznou hodnotu z loňského roku (1 063 kWh). Moduly německé značky Solarworld jsou od loňského roku dostupné i na českém trhu díky dodavatelské společnosti SOLEG.

Výsledky testu hodnotí zástupci časopisu Photon jako velmi dobré. Průměrný výnos testovaných modulů přesáhl 1 000 kWh na kilowatt výkonu, při osvitu 1 170 kWh/m2 na skloněnou rovinu modulů. Potvrdil se také poznatek z loňského roku, kdy celkový vítěz testu nad ostatními vynikal pouze během 5 měsíců v roce, přičemž ani jednou nešlo o letní měsíc, tedy o období s nejvyšším osvitem.

„Výsledky potvrdily náš předpoklad, že kvalitní fotovoltaické panely se poznají právě v období s nižším osvitem. Moduly by měly podávat během celého roku co nejstabilnější výkon. Některé levnější produkty, které krátkodobě vynikají v letním období, tento náskok často ztratí během podzimu a zimy, tedy při difuzním světle, “ říká Filip Malán, ředitel společnosti SOLEG, výhradního dovozce značek Solarworld a Evergreen (od roku 2009 prodávaných pod značkou Sovello), které byly v testu úspěšné. Mezi nejlepším modulem Solarworld – SW 210 Poly a modulem s nejslabším výsledkem (Sharp NT-R5E3E) je rozdíl 131 kWh, což je více než 10 %. Moduly Sharp jsou ale překvapivě na českých fotovoltaických elektrárnách velice rozšířené.

Časopis Photon se měřením výnosu fotovoltaických modulů zabývá již od roku 2006. Kromě výkonu či účinnosti totiž většinu provozovatelů zajímá především stav elektroměru, tedy kolik kilowatthodin na instalovaný kilowatt proudí do střídače. Přesně to bylo předmětem testování časopisu Photon. Tento test pomůže zorientovat se v často nepřehledném množství značek fotovoltaických modulů.

„Známe řadu ověřených výrobců, ale na trhu se objevuje i produkce nových, především asijských značek, vůči kterým bychom měli být obezřetní. V žádném případě se nesmíme řídit pořizovací cenou, ta o funkci nic neříká. Nejdůležitější jsou výkony,“ zdůrazňuje Dr. Zdeněk Kučera, šéfredaktor časopisu Alternativní energie, který se touto oblastí dlouhodobě zabývá.

Od partnerů ASB

Pro účely měření bylo 16 typů modulů po 12 dobu měsíců roku 2009 umístěno na pozemku bez jakéhokoliv zastínění. Po celou dobu byly monitorovány měřicí technikou. Každý typ byl navíc prezentován třemi moduly, aby jeden špatný či naopak nadprůměrný modul nezkreslil výsledky pro celou řadu. Moduly byly orientovány k jihu se sklonem 28° ve výšce cca 2,5 metru nad terénem, aby bylo zajištěno dobré odvětrání. Měřicí technika vyvinutá právě pro tento účel měří hodnoty zcela automaticky přímo na vstupu do každého modulu. Tím je vyloučeno zkreslení nevhodnou volbou měniče, malého průřezu připojovacího vodiče apod.

Vlastní měření byla prováděna s nejvyšší přesností. U každého modulu byla jednou za sekundu snímána křivka poměru proudu a napětí (2 000 měřicích bodů) při rozlišení 14 bitů. Zároveň byl zjišťován MPP bod, tedy bod nejvyššího výkonu (Maximum Power Point). Celé jedno měření trvalo vždy přibližně 10 milisekund. Díky tomu mohly moduly cca 99 % energie dodávat do sítě. To je velice důležitý fakt, neboť moduly byly testovány v reálných podmínkách, nikoliv v permanentním připojení naprázdno, kdy by se zvyšovala jejich teplota. Porovnání výsledků bylo provedeno normováním podle STC (standardních testovacích podmínek).

„Test potvrdil poznatky o kvalitě některých značek, ke kterým jsme došli dlouholetými zkušenostmi v tomto oboru,“ říká Filip Malán, ze společnosti Soleg. Společnost Soleg, která je výhradním dodavatelem nejen vítězného panelu Solarworld – SW 210 Poly, ale i v testu úspěšných panelů Evergreen (Sovello), je dceřinou společností německé firmy Soleg, která v oblasti fotovoltaiky působí již 15 let.

RubrikyFotovoltaika