Partneři sekce:
 • SCHELL

Rodinný dům s velmi nízkou potřebou tepla v Brně-Jundrově

Rodinný dům s velmi nízkou potřebou tepla v Brně-Jundrově

Rodinný dům v Brně-Jundrově (potřeba tepla na vytápění je realizovaný na stinném pozemku a na zachytávání slunečního záření využívá prosklení v jižní fasádě. K letnímu clonění slouží rolety a pergola s popínavou zelení.

Základní údaje
 • autor: H. Urbášková
 • realizace: 2008
 • potřeba tepla: 19,7 kWh/(m2 . a)
 • obvodový plášť:
  •     Ustěna = 0,15 W/(m2 . K)
  •     Ustřecha = 0,11 W/(m2 . K)
  •     Uprosklení = 0,70 W/(m2 . K)
  •     Uokno = 0,80 W/(m2 . K)
 • vzduchotěsnost: n50 = 0,68 h–1


Koncepční řešení

 • architektura jednopodlažního domu s plochou střechou a se zapuštěným podzemním podlažím ve svahu má minimalistickou formu prostorově úsporného domu s minimálně členěným půdorysem (9 × 12 m)
 • podélná osa domu je orientována tak, aby jižní prosklená fasáda využívala pasivně sluneční zisky a kromě toho zprostředkovávala pohled do dálky ze všech obytných místností (aby nedocházelo k přehřívání interiéru v létě, chrání ji roleta a pergola s popínavou zelení)
 • ostatní fasády jsou kvůli minimalizaci tepelných ztrát proskleny v menší míře a jsou účinně zatepleny
 • výrazným doplňkem stavby jsou pochozí ochozy umožňující kontakt interiéru s exteriérem a opticky i funkčně zvětšující obytné prostory (jsou řešeny formou otevřené dispozice s posuvnými dělicími stěnami)
 • v přízemí se nachází kuchyně, jídelna, obývací pokoj, dvě ložnice, šatna a koupelna
 • v suterénu se nacházejí vstupní prostory, pracovna, koupelna a technické zázemí
 • garáž v domě není (jako odstavné stání slouží plocha pod konzolovitě přesahující částí přízemního objektu)

Konstrukční řešení

 • kombinovaná stavba – přízemí je řešeno jako dřevostavba, suterén jako masivní stavba
 • konstrukce přízemí je dřevěná sloupková s tepelněizolační hydrofobizovanou výplní o tloušťce 35 cm
 • zastřešení je ze sbíjených dřevěných vazníků s tepelnou hydrofobizovanou izolací z minerální vlny o tloušťce 40 cm
 • prostorová tuhost dřevěné sloupkové konstrukce je zajištěna ztužením konstrukce stropu a stěn deskami OSB
 • všechny spoje a prostupy jsou dotěsněny trvale elastickým butylenovým tmelem a přelepeny parotěsnou páskou
 • tepelná izolace obvodové stěny je z exteriéru chráněna difuzní fólií, fasádu tvoří provětrávaný dřevěný obklad
 • k zabezpečení svahu byla v suterénu zvolena zděná konstrukce z pórovitých cihelných tvárnic s tepelnou izolací z XPS a železobetonový monolitický strop

Technické zařízení

 • vypracování energetického konceptu domu bylo zaměřeno na upřednostnění pasivních a minimalizování aktivních opatření
 • teplotní komfort a účinné větrání zabezpečuje systém teplovzdušného vytápění a řízeného větrání s rekuperací tepla
 • zdrojem tepla je elektrokotel o výkonu 6 kW
 • doplňkovým zdrojem tepla jsou krbová kamna o malém výkonu, která zužitkují velké zásoby palivového dřeva nacházejícího se na pozemku
 • masivní stavba suterénu zajišťuje akumulaci proti letnímu přehřívání a v zimě akumuluje teplo krbových kamen

Zajímavosti
Tvar budovy byl ovlivněn stavebním pozemkem a návrh obvodového pláště podřízen strategii minimalizace tepelných ztrát. Všechny konstrukce byly navrženy tak, aby dosáhly hodnoty U 2 . K) a byly pro ně ověřeny i hodnoty rosného bodu. Prosklení oken prokazuje u jihovýchodní orientace pozitivní energetickou bilanci (v zimním období jsou solární zisky vyšší než tepelná ztráta prostupem tepla) [1].

Text a foto: Zpracováno podle publikace Nagy, E.: Nízkoenergetický a energeticky pasivní dům. Bratislava: JAGA GROUP, s. r. o., 2009

Literatura:
[1] Urbášková, H.: Kvalita pasivního domu. In: Pasivní domy 2008. Sborník. Brno: Centrum pasivního domu, s. 10 – 16.