Partneři sekce:
  • SCHELL
  • P.M.H. Invest & Trade s.r.o.
Energeticky efektivní sanace budov

Energeticky efektivní sanace budov

Energetická sanace budov, jak se říká jejich opravám, se stane v průběhu následujících 20 let jedním z hlavních úkolů stavebnictví. Do značné míry se týká i jednotlivých stavebníků. Jedinou cestou, jak se vyhnout riziku nekontrolovatelného nárůstu cen energií, je maximálně snížit závislost na neobnovitelných, fosilních zdrojích energií. Budeme-li uplatňovat zásady nízkoenergetických a energeticky pasivních budov, energetickou náročnost vytápění můžeme snížit až o 60 až 90 % ve srovnání se současným stavem, a to nejen v případě nové výstavby, ale i při sanaci existujících budov.

Environmentálně vyspělá stavba – školicí centrum Pikovice

Environmentálně vyspělá stavba – školicí centrum Pikovice

Stavební odvětví s sebou přináší stále naléhavější otázky spojené s udržitelným rozvojem a vlivem na životní prostředí. Podle aktuální situace lze usuzovat, že zájem o nízkoenergetické a pasivní domy stoupá, ale informovanost odborné veřejnosti nikoliv. Tento problém lze řešit kvalitní osvětou a cíleným přenosem informací o trendech a inovacích v oblasti udržitelného stavebnictví.

Efektivní bydlení

Efektivní bydlení

Energeticky pasivní domy mohou vypadat jako jakákoliv jiná kvalitní architektura. V pasivním standardu mohou být postaveny i kancelářské budovy, školy a školky, výrobní prostory, nákupní centra či tělocvičny. V západoevropské architektuře se toto téma dostává do povědomí lidí stále více. A je nejvyšší čas, aby se stalo tématem dne i u nás.

Sídlo společnosti IDeAs je jednou z prvních energeticky soběstačných budov

Sídlo společnosti IDeAs je jednou z prvních energeticky soběstačných budov

Nové ústředí Integrated Design Associates (IDeAs) svědčí o tom, že tato společnost skutečně bere vážně své předsevzetí pomáhat architektům navrhovat nejlepší a energeticky nejúčinnější budovy. Tato administrativní budova je první ve Spojených státech, která je energeticky soběstačná a nezatěžuje životní prostředí žádnými emisemi oxidu uhličitého. Společnost Johnson Controls navrhla a nainstalovala unikátní HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning) systém s tepelným čerpadlem, který zásadně přispívá k minimalizaci spotřeby energie v budově.

Průkazem ENB proti globálnímu oteplování

Průkazem ENB proti globálnímu oteplování

Ať chceme nebo ne, řada politických rozhodnutí významně ovlivňuje náš život. Průkaz energetické náročnosti budov je jedním z těch, které, ač širší veřejností nepovšimnuto, může výrazně ovlivnit tepelné vlastnosti budov a jejich systémy.

Energetický štítek HELUZ vám to spočítá

Energetický štítek HELUZ vám to spočítá

Vhodně zvolený typ obvodového zdiva, tloušťka tepelné izolace podlahy a stropu, kvalita oken, způsob větrání a vytápění může vést k významným úsporám energie. Odborníci i laici si nyní mohou energetickou náročnost budov z cihelných bloků snadno spočítat prostřednictvím programu Energetický štítek, který na svých internetových stránkách spustila společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Aplikace zařadí zvolený objekt do příslušné kategorie energetické náročnosti, znázorní tepelné ztráty a vypočte orientační náklady na vytápění.

Hodnocení energetické náročnosti budov od roku 2009

Hodnocení energetické náročnosti budov od roku 2009

Úspora energie a s ní související hodnocení budov prostřednictvím spotřeby energie je oblast, která v současnosti z důvodu legislativních požadavků kladených na členské země EU prochází dynamickým vývojem. Jedním z odvětví, kde lze dosáhnout významných úspor energie za přijatelné vložené náklady, je úspora provozní energetické náročnosti budov a také zvýšení energetické účinnosti.

Jak na úspory (nejen) elektrické energie v budovách nevýrobní sféry

Jak na úspory (nejen) elektrické energie v budovách nevýrobní sféry

Spotřeba elektrické energie v nevýrobním (terciárním) sektoru v zemích EU se neustále zvyšuje. Důvodem je dynamický rozvoj nejrůznějších služeb veřejného i soukromého charakteru a nemalé energetické nároky staveb včetně jejich zařízení. Často jde o výsledek krátkého investičního horizontu developerů preferujících nízkou investiční náročnost před nižšími provozními náklady, což vede k energeticky neefektivním řešením.

Start energetických průkazů budov

Start energetických průkazů budov

Od ledna nastala nejen pro architekty a projektanty výrazná změna. Všechny budovy, zkolaudované po 1. lednu 2009, musejí vlastnit tzv. průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který informuje o předpokládané spotřebě energie objektu. Týká se to i energeticky významných rekonstrukcí starých domů o podlahové ploše nad 1 000 m2. Podle názoru některých odborníků způsobí tato povinnost revoluci na trhu nemovitostí. Úsporné budou mít konkurenční výhodu.

Solární parky spěchají s připojením, než klesne výkupní cena

Solární parky spěchají s připojením, než klesne výkupní cena

„Garantovaná výkupní cena klesne maximálně o pět procent, je to limit daný zákonem,“ oznámil Petr Kusý z Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na konferenci Schüco Networkdays. Potvrdil tak informace již dříve zveřejněné v médiích. Snížení cen tak bude pravděpodobně příčinou poklesu nových instalací solárních elektráren v příštím roce v ČR.

Řídicí systémy spoří energii

Řídicí systémy spoří energii

Správa objektů může být hospodárnější, pokud je do procesu zapojen facility manažer se znalostí příslušných norem a technických projektů a vybavení svěřených budov. Profesionální správce budov by měl monitorovat, analyzovat a vyhodnocovat náklady na vytápění a spotřebu všech druhů energií a médií a na výkony v budovách. S tím souvisí jeho potřebná schopnost plánovat, připravit prognózu vývoje cen a především snižovat náklady.

Energie bez hranic

Energie bez hranic

Energie z obnovitelných zdrojů se stala mantrou posledního desetiletí. Přírodní nefosilní zdroje za nás mají vyřešit hned několik úkolů – posloužit jako dlouhodobě nevyčerpatelný zdroj energie, snížit emise skleníkových plynů a v neposlední řadě podpořit ekonomickou nezávislost na producentech fosilních paliv. Nadšení pro obnovitelné zdroje však poněkud zchladila praxe – ne všude jsou ideální podmínky pro jejich využívání, leckdy je užitek záporný nebo přinejmenším sporný. Podívejme se, jaké jsou s využíváním alternativních zdrojů energií zkušenosti ve světě i u nás.