Značné úspory času a nákladů u chladicích rozvodů se systémem Viega Megapress
Galerie(8)

Značné úspory času a nákladů u chladicích rozvodů se systémem Viega Megapress

Práce na stávajících instalacích kladou na řemeslníky v oboru sanity, topení a klimatizace jiné požadavky, než je tomu v novostavbách. Svízelná situace například nastává, když je třeba instalovat nová potrubí za provozu nákupního střediska – jako aktuálně v obchodním centru Theresien Center ve Straubingu. V rámci rozsáhlé dílčí přestavby bylo kromě jiného nutné instalovat nová potrubí chladicího systému. 

Hospodárnost a bezpečnost přitom podle slov Roberta Siebera, vedoucího společnosti, která sanitární, topenářské a klimatizační práce prováděla, mluvily jasně pro použití potrubního systému Megapress s technikou lisovaných spojů od firmy Viega.

Čím komfortnější je prostředí, tím větší je i chuť nakupovat – to vědí provozovatelé nákupních středisek velmi dobře. Pokud se zákazníci při nakupování necítí dobře, buď mrznou, nebo se naopak potí, zkracuje se doba, kterou v obchodě stráví. Protože průměrné i maximální a minimální teploty v celém Německu postupně rostou, stejně jako se zvyšují interní tepelné zátěže vyvolané moderní prodejní technikou, stoupá i význam chlazení v prostorech obchodů. Proto se i při částečné přestavbě Theresien Center ve Straubingu kladl velký důraz na rovnoměrné chlazení nově vytvářených prodejních ploch. Při přestavbě části budovy o velikosti cca 1400 m² ve dvou podlažích bylo zapotřebí kolem 300 metrů nových chladicích rozvodů. 

Oblíbené a velmi navštěvované Theresien Center uprostřed Straubingu: Částečná přestavba vytvořila prostor pro další prodejní plochy. (Foto: Viega)

Oblíbené a velmi navštěvované Theresien Center uprostřed Straubingu: Částečná přestavba vytvořila prostor pro další prodejní plochy. (Foto: Viega)

Místní podnik Sieber Haustechnik GmbH se svými 23 zkušenými odbornými řemeslníky obdržel zakázku na všechny instalace STK. Práce na stávající instalaci však přinesla mnoho nečekaných výzev – šlo o práce za provozu, kdy nesměla být rušena radost z nákupu tisíců návštěvníků zdejšího obchodního centra. 

Společnost Sieber Haustechnik GmbH nainstalovala v obchodním centru asi 300 metrů předem nalakovaných ocelových trubek pomocí spojovacího systému Megapress od firmy Viega. Tím se podařilo ušetřit nákladný nátěr pro ochranu proti korozi.

Společnost Sieber Haustechnik GmbH nainstalovala v obchodním centru asi 300 metrů předem nalakovaných ocelových trubek pomocí spojovacího systému Megapress od firmy Viega. Tím se podařilo ušetřit nákladný nátěr pro ochranu proti korozi.

Bezpečnost: Chladicí vedení se lisovalo, nesvařovalo

Jako chladicí vedení bylo položeno černé ocelové potrubí o rozměrech DN 15 až DN 50. „Obvykle je svařujeme,“ říká Robert Sieber. „Ale svařovací práce v plně navštěvovaném nákupním středisku by skrývaly určité riziko,“ ví ze zkušenosti dlouholetý podnikatel v oboru sanity, topení a klimatizace. Chladicí vedení v Theresien Center se tedy lisovala. A použily se produkty Megapress od firmy Viega. Lisované spojky jsou vhodné pro silnostěnné ocelové trubky v kvalitě závitových a varných trubek od DN 10 po DN 50. „Lisování takových potrubí navíc ušetří oproti svařování asi polovinu montážního času. Kromě toho je také práce nad hlavou a v úzkých místech podstatně snazší. Navíc odpadají doby na ochlazování a nepotřebovali jsme ani požární dozor,“ jmenuje další výhody techniky lisování u tohoto projektu Robert Sieber.

Lisování místo svařování: Doba montáže spojovací technikou je poloviční, práce nad hlavou nebo na úzkých místech jsou bezproblémové – a je vyloučeno riziko požáru.

Lisování místo svařování: Doba montáže spojovací technikou je poloviční, práce nad hlavou nebo na úzkých místech jsou bezproblémové – a je vyloučeno riziko požáru.

Úspora času a nákladů: Lisovala se předem nalakovaná potrubní vedení

Použitá technologie nepřinesla jen zajištění bezpečnosti a úsporu času. Montéři od Siebera používali předem nalakované ocelové potrubí. Protože spojky Megapress jsou opatřeny speciálními těsnicími profilovými prvky z EPDM, které zajišťují absolutní těsnost i u hrubých povrchů, ušetřil se jinak nezbytný antikorozní nátěr a tím hodně instalačního času a nákladů.

DIN 4140 totiž předepisuje pro nelegovaná ocelová potrubí, používaná jako chladicí vedení, ochranný nátěr, aby vlivem srážející se vody nebo jinou vlhkostí nedocházelo k rezavění potrubí pod izolací. K obecným pravidlům techniky, podle kterých je nutné takový ochranný nátěr aplikovat, patří pracovní list Q 151 „Ochrana proti korozi pod izolacemi“ registrovaného sdružení Arbeitsgemeinschaft Industriebau (AGI) (Pracovního spolku průmyslových staveb). Předepsán je zde základní nátěr minimálně 80 μm a další krycí nátěr o stejné tloušťce. „Abychom vyhověli tomuto požadavku, najímáme si většinou specializované kolegy s odbornou kvalifikací, protože pro takovýto nátěr musí být vyučení,“ říká nejen Sieber, ale stanovuje to i norma: Typicky nejsou takováto ocelová potrubí pískovaná. Proto se musí nejprve mechanicky odstranit okuje, šupiny a jiné nečistoty z výroby (detaily viz DIN ISO EN 12944). Aby se dosáhlo požadované tloušťky vrstvy, musí se kromě jiného dbát na přesné kroky zpracování a doby sušení. Díky potrubnímu systému Megapress se zvýšila flexibilita a rychlost instalace, nebyly nutné další profese a navíc průmyslově nalakovaná potrubí bezpečně splňují kvalitativní požadavky předpisů pro trvalou ochranu proti korozi.

Upevnění pro chladicí vedení s předepsanou izolací: Použitím předem nalakovaných ocelových trubek jsou i tato místa chráněna proti korozi.

Upevnění pro chladicí vedení s předepsanou izolací: Použitím předem nalakovaných ocelových trubek jsou i tato místa chráněna proti korozi.

Kontrola těsnosti: Spojky s SC-Contur

Lisované spojky splňují ještě jeden bezpečnostní aspekt, který dokonce převyšuje požadavky předpisů: Jako všechny potrubní spojovací systémy firmy Viega má i systém Megapress SC-Contur. Zajišťuje nutnou netěsnost spojky v neslisovaném stavu v celém rozsahu tlakové zkoušky – tedy mezi 22 mbar a 3 bar při kontrole se suchým médiem a 1,0 až 6,5 bar s mokrým médiem. Omylem opomenuté lisované spojení se snadno rozezná jak opticky na spojce, tak podle poklesu tlaku na manometru. 

Připojení chladicích agregátů: Pro každé napojení a odbočku existuje v sortimentu Megapress správná spojka. Zde šroubová přechodka na kulový kohout Easytop s funkcí uzavíracího ventilu.

Připojení chladicích agregátů: Pro každé napojení a odbočku existuje v sortimentu Megapress správná spojka. Zde šroubová přechodka na kulový kohout Easytop s funkcí uzavíracího ventilu.

Výsledek: Lisování je hospodárnější

„Přímé lisování předem nalakovaných chladicích vedení je v celkovém pohledu výrazně hospodárnější,“ dokáže snadno vypočítat Robert Sieber. „Spojky Megapress jsou samozřejmě dražší než jednoduché svařované spojky, ale již poloviční doba montáže na každou spojku tento zdánlivý nedostatek vyváží. U chladicích vedení k tomu ještě přistupuje skutečnost, že s předem nalakovaným potrubím odpadá jeden kompletní pracovní krok s dalším řemeslem.“ Počítáno na instalovaná chladicí vedení v Theresien Center to bylo přes 100 pracovních hodin pro předběžnou úpravu a dvojnásobný nátěr, bez ohledu na dobu sušení.

Další informace na:
viega.cz/Megapress
sieber-haustechnik.de

Lisování místo svařování: Profil spojovacího systému Megapress

Tak jako Viega nahradila svým systémem spojování potrubí Profipress letování měděných trubek technikou lisovaných spojení, lze díky systému Megapress nahradit i svařování na dlouhých trasách instalační techniky. Tuto „studenou“ a rychlou techniku spojení nabízí v současné době firma Viega jako spojky Megapress v rozměrech DN 10 (3/8 palce ) až DN 50 (2 palce) pro následující aplikace:

Aplikace

  • Topení a chlazení (schválení: TÜV)
  • Stlačený vzduch a technické plyny (schválení: TÜV)
  • Sprinklery a zařízení pro hašení požárů (schválení: VdS, FM)
  • Loďařství (schválení: GL, LR, DNV, ABS, Rina)
  • Průmysl (schválení: TÜV)

Silnostěnná ocelová potrubí

  • Kvalita závitových potrubí dle DIN EN 10255 (druhy potrubí H, M, L, L1, L2)
  • Kvalita varných trubek dle DIN EN 10220/10216-1 (bezešvé ocelové trubky) a DIN EN 10220/10217-1 (trubky svařené podélným svárem) 

Systém Megapress S XL pak stejnou studenou lisovací techniku umožňuje použít i pro velké rozměry 21/2, 3 a 4 palce.

 

ZDROJ: PR článek společnosti Viega s.r.o.