Pokládka nového obkladu na původní keramický obklad (pracovní postup)

Partneři sekce:

Starý, původní obklad v místnostech, jako jsou koupelny či kuchyně, již není třeba před pokládkou nového obkladu vybourávat – poslouží totiž jako podklad pro plánovaný nový, keramický obklad! Jde o nejjednodušší řešení, které ušetří čas, námahu, úklid, ale i náklady za likvidaci stavebního materiálu. Jak na to?

Předem je nutné zkontrolovat rovinnost stávajícího obkladu. Kontrolujeme i svislost a kolmost stěn. Poklepem kontrolujeme, zda stávající obklady dobře drží, jsou nepoškozené a nenachází se pod nimi vzduchové mezery. Prvky, které zní dutě, rozbijeme kladívkem a odstraníme. Pokud je pod obkladem nesoudržné lože, je třeba jej odstranit a dorovnat vyrovnávací hmotou.

Před dalšími kroky musíme stávající obklad řádně očistit a odmastit. Čisté obklady opatříme vrstvou kontaktního můstku, který povrch zdrsní a vytvoří podklad pro kvalitní přilnutí dalších vrstev. Na váleček při aplikaci netlačíme, aby vznikla rovnoměrná a celistvá vrstva. Před aplikací dalších vrstev dodržíme prodlevu minimálně šest hodin.

Následuje aplikace hydroizolace. Nejprve aplikujeme pružné pásky, které se ukládají do vrstvy hydroizolační hmoty. Pásku aplikujeme a vyhladíme tak, aby pod ní nevznikaly vzduchové kapsy či bubliny. Tyto pásky pomáhají přenést pohyb mezi podlahou–stěnou a stěnou–stropem bez poškození podkladních vrstev a obkladu. Po aplikaci pásků naneseme dvě vrstvy hydroizolace. Mezi jednotlivými vrstvami dodržujeme cca 2 hodiny technické přestávky. Obkládat můžeme začít po 24 hodinách od nanesení poslední hydroizolační vrstvy.

Na hotovou hydroizolaci můžeme začít lepit. Lepidlo nanášíme zubovým hladítkem jak na plochu, kam budeme lepit obklad, tak i na rubovou stranu samotného obkladu. Lepidlo (na stěny či podlahu) vždy nanášíme pouze jedním směrem, což nám při pokládce umožní snadno vytlačit vzduchové bubliny z podkladu.

Spáry zaplníme hydrofobní spárovací hmotou, kterou do spár vetřeme hladítkem s tvrdou gumou. Pracujeme v diagonálním směru. Po zavadnutí spáry upravíme molitanovým hladítkem a obklad vyčistíme. Pro správnou funkci silikonu ve styku stěna–stěna či stěna–podlaha použijeme separační provazec, který vložíme do spáry. Do takto připravené spáry rovnoměrně vytlačujeme silikon pomocí aplikační pistole. Silikon ošetříme vyhlazovacím roztokem a vytvarujeme stěrkou či prstem.

Co budete potřebovat?

 • Rako System
  kontaktní můstek P 203, orientační spotřeba 0,25-0,4 kg/m2, kbelík 5 kg
  hydroizolace SE 1, kbelík 8 a 24 kg
  pružné pásky SE 5, balení 10 nebo 50 bm,
  lepidlo AD 530, papírový pytel 25 kg
  spárovací hmota GF DRY, balení 2, 5, 20 kg
  separační provazec
  silikon
 • Nářadí
  váleček, případně štětka
  stěrka nebo váleček na hydroizolaci
  zubové hladítko
  molitanové hladítko
  hladítko s tvrdou gumou na spárování
  klínky, případně přísavky

01 Kontaktní můstek

Pro zdrsnění povrchu a jeho přípravu pro další vrstvy aplikujeme kontaktní můstek. Hmotu nanášíme válečkem nebo štětkou.

Kontaktní můstek
Kontaktní můstek | Source: Rako

02 Hydroizolační pásky

Pro správné překlenutí přechodů, dilatací a vnitřních rohů použijeme bandážní těsnicí pásku. Tu vložíme do hydroizolační vrstvy zvoleného přípravku.

Hydroizolační pásky
Hydroizolační pásky | Source: Rako

03 Provedení hydroizolace

Naneseme hydroizolaci stěrkou nebo válečkem ideálně ve dvou vrstvách. Aplikaci provádíme jak na podlahu, tak i sokl do výšky 10 cm. Ve sprchovém koutě je doporučená výška hydroizolace od země 2 metry, v případě vany alespoň 30 cm nad baterii.

Provedení hydroizolace
Provedení hydroizolace | Source: Rako

04 Nanesení lepidla

Obkládat lze po 12 hodinách, optimálně však po 24 hodinách. Lepidlo nanášíme zubovým hladítkem jedním směrem, abychom vytlačili všechen vzduch, který by se ve vrstvě mohl objevit.

Nanesení lepidla
Nanesení lepidla | Source: Rako