Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Českomoravský beton

Příručka s názvem Statika

Příručka s názvem Statika

Výrobce pórobetonu Ytong, společnost Xella CZ, vydal v srpnu v pořadí již druhou odbornou publikaci. Nová technická příručka se zabývá použitím pórobetonu Ytong z pohledu statiky. Obsah publikace se soustřeďuje především na řešení nevyztužených zděných svislých nosných konstrukcí z materiálu Ytong a Silka navržených podle nových evropských a českých norem – eurokódů. Pro zděné konstrukce je stanovena část eurokód EC 6,
označená jako normy řady ČSN EN 1996.

Příručka obsahuje přehled konstrukčních řešení svislých konstrukcí s důrazem na nejvíce užívané, nevyztužené nosné stěny. Popisuje také všechny důležité požadavky současných norem, které by měl projektant při navrhování obytných staveb znát a respektovat. Poskytuje čtenářům přehledné orientace v nově zavedených eurókodech, které jsou od března 2010 platné jako jediné předpisy pro navrhování zděných konstrukcí, a které zavádějí oproti dosud platným normám řadu významných změn. Jsou zde uvedeny také vzorové příklady výpočtu zatížení a návrhu nosných stěn s porovnáním výsledků podle různých výpoč­tových metod. Příručka je určena pro stavební odborníky, projektanty, investory, studenty stavebních škol a širokou stavební veřejnost, jejím autorem je Ing. Luděk Vejvara.

(Xella)