Montáž markýzy na zeď či balkon (pracovní postup)

Partneři sekce:

Markýzy jsou ideálním řešením,, jak v létě vytvořit v těsné blízkosti objektu nebo přímo na balkoně příjemný stín, který obyvatelům umožní užívat si letního počasí bez obavy z úžehu.

Stávající trh nabízí široké množství druhů, barev, dekorů a velikostí. Mezi ty základní patří markýzy kazetové, kloubové, pouzdrové a balkonové. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Kazetová markýza

Potah markýzy je chráněn kazetou, do které se vtahuje. Tyto markýzy jsou vhodné na otevřené strany domu, ale mohou nabídnout pouze omezený výsuv.

Polokazetová markýza

Všechny důležité části – pohon, navíjecí válec a potah – jsou optimálně chráněny pouzdrem.

Otevřená markýza s kloubovými rameny

Potah je upnut mezi dvě kloubová ramena, při větším vysunutí může působit pnutí na stěně domu.

Ostatní markýzy

Upínací, balkonové, s padacími rameny, pravoúhlé atd. Všechny tyto markýzy jsou vhodné do míst požadujících individuální řešení.

Co vědět před nákupem?

Před výběrem je nutné promyslet rozměry stíněné plochy. Podchodná výška při plném vysunutí musí být alespoň 2,2 metru. Je nutné rovněž promyslet i umístění v rámci objektu, protože zásadní vliv na výběr má i exponovanost markýzy a působení počasí.

Před koupí je vhodné promyslet i požadovaný pohon. Klikový například vyžaduje fyzickou aktivitu. Markýza s elektrickým pohonem je ovládána pouze pomocí vypínače, vyžaduje ovšem zapojení odborníkem. Totéž platí u markýzy na dálkové ovládání, kterou lze ovládat na dálku.

Péče o markýzu

V první řadě je nutné markýzu zabezpečit při silném větru, dešti, sněhu, námraze či bouřce. Běžně dostupné markýzy splňují odolnost pouze vůči větru 10 m/s, je tedy nutné je při extrémním počasí zatáhnout. V době nepřítomnosti v objektu je proto vhodné udržovat markýzy stažené. V případě otevřených markýz je vhodné promyslet instalaci stříšky, která by markýzu v době nepřítomnosti majitelů objektu chránila.

Skvrny na markýze se doporučuje čistit za sucha tvrdým kartáčem. Markýzu je nutné zasouvat vždy suchou, aby se zabránilo vzniku plísní. Čas od času je vhodné markýzu omýt mýdlovou vodou a naolejovat.

Montáž markýzy na balkon

Montáž markýzy se provádí pomocí dvou upínacích tyčí. Ty se skládají vždy z horní a spodní části – tyto části smontujeme dohromady a na horní části nasadíme krytky. Upínací tyče postavíme do svislé polohy a nastavíme požadovanou výšku markýzy. Tuto výšku zafixujeme pomocí zajišťovacího šroubu a následně poupravíme do správného nastavení točením stavícího šroubu.

Na markýze uvolníme ruční šrouby a odstraníme obě krytky na upínacích tyčích. Tyče zasuneme do otvorů markýzy a utáhneme ruční šrouby. Krytky opět nasadíme na tyče. Takto připravenou markýzu umístíme na konečné místo montáže a zajistíme pomocí obou šroubovacích podstavů na spodní části.

Co budete potřebovat?

  • markýza dle výběru
    Balkónová markýza 2,5 x 1,6 m modro/bíle pruhovaná 250 cm šířka, 160 cm odstup od zdi, úhel sklonu 0°až 90° 2 190 Kč
    Kloubová markýza 3 x 2,5 m oranžovo/šedo/bíle pruhovaná 3 950 Kč 300 cm šířka, 250 cm odstup od zdi, úhel sklonu 15° až 30°
  • upínací tyče
  • kotvení do stěny – stěnové konzoly
  • upevňovací sada pro daný typ zdi – např. kotva pro velké zatížení
  • nářadí a pomůcky: dlouhá rovnací lať, tužka, vrtačka a vhodný vrták, odsávací zařízení, vodováha, žebřík, gumová palice, sada nástrčných klíčů

Montáž markýzy na zeď

Podklad pod markýzu musí být dostatečně pevný, vhodný je například železobetonový překlad. Dále postupujeme při montáži následujícím způsobem:

01 Příprava

Zkontrolujeme rovnost betonu v místě, kam plánujeme markýzu uchytit. Vybalenou markýzu otočíme tak, aby dlouhá nosní trubka směřovala ke stěně a zadní strana markýzy vzhůru. Celkovou délku markýzy přeneseme na stěnu na místo budoucího osazení markýzy.

Příprava
Příprava | Source: Hornbach

02 Rozměření

Dle délky markýzy potřebujeme dvě nebo tři upevňovací konzoly. U kratších markýz se konzoly upevňují u krajů, u delších začneme konzolou ve středu markýzy. Dodržujeme stejnou vzdálenost konzol od vnějšího kraje markýzy i mezi sebou.

Rozměření
Rozměření | Source: Hornbach

03 Vyznačení konzol

Vzdálenosti následně přeneseme na stěnu. Nejprve si pomůžeme samotnou konzolou, pomocí které zarovnáme kraj markýzy se stávajícím překladem či odhadneme požadovanou výšku a umístění markýzy. Následně označíme všechny vrtné díry, při jejich značení si pomáháme vodováhou, aby byly všechny v rovině. Pro spodní otvory použijeme konzolu jako šablonu.

Vyznačení konzol
Vyznačení konzol | Source: Hornbach

04 Umístění kotev

Vyvrtáme otvory – jejich hloubka musí být minimálně 105 mm. Otvory musí být hlubší než zatloukaná délka kotvy. Potřebné vzdálenosti si nastavíme na kotvě. Natlučeme kotvy do přichystaných otvorů.

Umístění kotev
Umístění kotev | Source: Hornbach

05 Upevnění konzol

Na kotvy nasadíme konzoly, zkontrolujeme rovinnost a utáhneme matky. Pokud všechny konzoly lícují s rovnací latí, je vše v pořádku. Jinak je třeba jejich polohu upravit uvolněním, posunutím konzoly a opětovným utažením matek.

Upevnění konzol
Upevnění konzol
| Source: Hornbach

06 Upevnění markýzy

Vyzvedneme markýzu a nosnou trubku zasuneme do držáků konzole. Pokud sedí, vložíme zajišťovací destičku a upevníme šroubem s maticí. Šrouby utáhneme.

Upevnění markýzy
Upevnění markýzy | Source: Hornbach

07 Finální nastavení

Zkontrolujeme, zda se markýza v pořádku rozvine. Stavěcími šrouby následně můžeme upravit sklon markýzy. Markýza je hotová.

Finální nastavení
Finální nastavení | Source: Hornbach
Rada odborníka: Pro rozbalení markýzy a obalové fólie nepoužíváme odlamovací nůž. Pro tento úkon používáme pouze nůžky. Rozříznutí látky odlamovacím nožem je nejčastějším důvodem reklamace. – Richard Klička, odborník z oddělení stavby, Hornbach
TEXT+ FOTO: Hornbach