Partneři sekce:

Vyrovnávání podlah v interiéru

Vyrovnávání podlah v interiéru

Samonivelační materiál na cementové bázi lze použít k vyrovnání podlah z betonu, cementových potěrů (i potěrů s podlahovým vytápěním) a anhydritu, pod podlahy z keramiky a ostatní krytiny (jako například koberce, korek, PVC a podobně). Podklad musí být rovný, pevný, stálý a očištěný od substancí, které by mohly ovlivnit přilnavost.

Co budete potřebovat

  • Samonivelační materiál Ceresit DN 69, spotřeba přibližně 1,5 kg/m2 (tloušťka vrstvy 1 mm), papírový pytel, 25 kg
  • Základní nátěr Ceresit CT 17, spotřeba od 0,1 do 0,5 l/m v závislosti na nasákavosti podkladu, plastový kanystr, 2, 5 a 10 l, 5 l
  • nebo Ceresit CN 94, spotřeba 0,03 až 0,12 kg/m2 podle způsobu použití, plastový kanystr, 1, 5 a 10 l, 5 l
  • Montážní cement Ceresit CX 5, spotřeba přibližně 1,6 kg/dm3 vyplněného objemu, papírový pytel, 5 kg nebo 25 kg, 25 kg
  • Rychle tvrdnoucí vyrovnávací materiál Ceresit CN 83, spotřeba přibližně 1,8 kg/m2 (tloušťky vrstvy 1 mm), papírový pytel, 25 kg    
  • Nářadí: elektrické míchadlo, zednická lžíce, dlouhé ocelové hladidlo s ručkou, provzdušňovací váleček

01 | Smíchání směsi
Obsah balení samonivelačního materiálu se vsype do odměřeného množství čisté studené vody (6 l vody na pětadvacetikilový pytel) a rozmíchá pomocí míchadla, dokud nevznikne jednolitá směs bez hrudek.

02 | Opětovné promíchání
Po smíchání je potřebné počkat 1 až 2 minuty (doba úvodního zrání) a směs znovu zlehka promíchat.

03 | Ověření konzistence
Směs musí mít po smíchání konzistenci vhodnou k rozlití na podlahu. Vhodnost konzistence se ověří zednickou lžící, z níž má materiál přiměřeně stékat. Rozmíchaný samonivelační materiál je nutné zpracovat nejpozději do 20 minut.

04 | Rozlití směsi – první úsek podlahy
Směs se doporučuje rozlévat z vnitřní strany místnosti směrem ke stěně a od stěny opětovně směrem do středu (pás s esovitým tvarem) v rovnoměrné vrstvě.

05 | Rozhrnutí směsi
Rozlitá směs se následně rozhrne dlouhým ocelovým hladidlem s ručkou nebo shrnovací lištou. Doporučuje se, aby měl technik během aplikace obuty boty s mačkami.

06 | Rozlití směsi – druhý úsek podlahy
Následně se směs týmž způsobem jako v bodě čtyři vyleje i na další úsek podlahy. Doporučuje se míchat ji najednou ve dvou míchacích nádobách, což urychluje práci a zlepšuje podmínky na spojení jednotlivých vylévaných směsí. Potom se rozhrne dlouhým ocelovým hladidlem.

07 | Provzdušnění
Po povrchu čerstvě nanesené směsi se přejede provzdušňovacím válečkem, čímž se uvolní vzduchové bubliny. Rozlitou směs je třeba chrá­nit před příliš rychlým vyschnutím způsobeným rychlou výměnou vzduchu nebo slunečním zářením. Podlaha je pochozí po 6 hodinách.

TEXT + FOTO: Henkel

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

RubrikyPodlaha