Podlahy z cementotřískových desek

Podlahy z cementotřískových desek CETRIS®

Cementotřískové desky CETRIS® vynikají kombinovanou odolností proti povětrnostním vlivům, ochranou proti ohni, vlhkosti, hluku a plísni. Samozřejmostí je vysoká mechanická pevnost, nehořlavost, ekologická a hygienická nezávadnost. Proto jsou jako jedny z mála deskových materiálů vhodné pro užití do vnitřního i venkovního prostředí.

Jednou z „tisíce možností“ užití desky CETRIS® jsou podlahové systémy. Použitím desek CETRIS® lze velmi rychle a levně bez použití mokrých procesů zlepšit akustické a tepelně izolační parametry stávající podlahové konstrukce nebo vytvořit novou podlahovou konstrukci. Obrovskou výhodou je vysoká variabilita (univerzálnost).

Cementotřískové desky CETRIS® se úspěšně používají jako podlahové desky při sanaci starých dřevěných podlah, jako nosná vrstva položená na nosnících nebo v systému lehkých plovoucích podlah.

Podlahy z cementotřískových desek 2

Nejrozšířenějším řešením je vytvoření záklopu na nosnících z podlahových, popřípadě velkoformátových desek CETRIS®. Takto jsou realizovány podlahy v montovaných modulárních stavbách. Modulární stavby mají mnoho podob. Už dávno neplatí, že by sloužily pouze jako provizorní řešení k uskladnění nástrojů na stavbách nebo jako šatny pro dělníky. Moderní modulární stavby se mohou stát školou, školkou, rodinným domem, domovem pro seniory. Fungují i jako sociální bydlení pro lidi postižené katastrofou a válkou.

Při montáži v modulové výstavbě je využíváno velkých formátů desek CETRIS® o šířce 1250 mm, délka desky CETRIS® v podstatě odpovídá šířce modulu (2 200 – 3 000 mm). Použity jsou především desky CETRIS® tl. 20 a 22 mm, kotvené k ocelovým nosníkům s maximálním odstupem 625 mm. Takto zrealizována podlahová konstrukce z desek CETRIS® na nosnících v jedné vrstvě má garantovanou únosnost od 150 kg/m2, kombinací dvou vrstev lze dosáhnout i vysoké únosnosti na bodové zatížení.

Podlahy z cementotřískových desek 3

Naopak v bytové výstavbě převládá aplikace desek CETRIS® PD v „maloformátovém“ rozměru 1250×625 mm. Tyto podlahové desky opatřené po obvodě perem a drážkou se využívají zejména pro vytvoření nosného záklopu podlah v podkroví, při rekonstrukci starých dřevěných podlah a stropů.

Desky se kladou na sraz, lepí se k sobě v peru a drážce a šroubují k podkladu. Pro lepení spoje postačí jednosložkové disperzní lepidlo. Tloušťka desky závisí na odstupu podpor a velikosti zatížení, nejčastěji se na zaklopení dřevěných nosníků používají desky CETRIS® PD tl. 20 – 24 mm.Nejtenčí tloušťka podlahových desek (16 mm) se využívá pro sanaci starých dřevěných podlah, podkladů z dřevotřísky apod.

Jak jednoduše zhotovit podlahu z desek CETRIS se můžete podívat zde: https://youtu.be/QKhlLM-za1A

K důležitým požadavkům na podlahové konstrukce patří kromě mechanické tuhosti, tepelných vlastností i akustické parametry. Vysokých hodnot vzduchové neprůzvučnosti lze dosáhnout skladbami lehkých plovoucích podlah z desek CETRIS®, nabízenými pod označením IZOCET, popřípadě POLYCET.

V celém systému je využito příznivého efektu celoplošně uložené izolace, která zamezuje šíření hluku do místností pod podlahou a stropem. Roznášecí vrstvou v tomto případě jsou vždy dvě vrstvy cementotřískových desek CETRIS® tloušťky 12 mm. Při pokládce je horní vrstva vůči spodní vždy přeložena o min. 300 mm, vzájemné spojení je nejčastěji dosaženo mechanicky – sešroubováním, popřípadě sponkováním.

 

Návod, jak udělat plovoucí podlahu IZOCET najdete zde: https://youtu.be/f0VMszbg0es

Na smontovanou podlahu z desek CETRIS® je možné položit různé typy podlahových krytin. Záklop z cementotřískvých desek je také ideální podklad pro elektrické podlahové topení. Vše o podlahových systémech najdete na www.cetris.cz

ZDROJ: PR článek společnosti CIDEM Hranice, a.s.