Homogenní podlahové krytiny řady ELEKTROSTATIK

Elegantní LINO Fatra i do laboratoří a vývojových center

Fatra, a.s. se řadí již několik desítek let mezi tradiční a osvědčené výrobce podlahových krytin. Lisované podlahoviny se ve Fatře vyrábí od roku 1949. V průběhu let se Fatra dostala od rolových systémů až po luxusní vinylové dílce a plovoucí podlahy s PUR povrchovou úpravou, které patří mezi nejkvalitnější podlahy nabízené na současných trzích. V roce 2015 proběhlo také ve firmě zavedení technologie regranulace, která podporuje téměř bezodpadovou výrobu některých výrobkových řad a vede ke snížení uhlíkové stopy produkce.

Vybrané řady rolových systémů a dílců disponují elektrickými vlastnostmi, díky nimž je krytina vhodná pro aplikace do prostor s rozdílnými požadavky. Fatra pokrývá svými výrobkovými řadami stupně zátěže výstaveb typu bytová, komerční, ale i lehký průmysl a to v stupních mírná (21, 31, 41), střední (22, 32, 42), vysoká (23, 33, 43) a velmi vysoká zátěž (34).

Homogenní podlahové krytiny řady ELEKTROSTATIK (vnitřní elektrický odpor ≤ 1 •106 Ω) jsou vhodné pro prostředí s požadavkem na elektrostaticky vodivé provedení podlahy, např. prostory s nebezpečím výbuchu, laboratoře, ve zdravotnictví (RTG pracoviště, operační sály, přípravny).

Homogenní antistatické dílce řady DYNAMIK (vnitřní elektrický odpor ≤ 1 •108 Ω) jsou určeny především pro aplikace do prostor s požadavkem na antistatické provedení podlahy, např. počítačové sály, výroby elektroniky, oblast telekomunikací atd.

Staticky disipativní podlahová krytina v rolích Novoflor Extra Statik SD patří mezi heterogenní zátěžové podlahové krytiny LINO FATRA s tloušťkou nášlapné vrstvy 0,8 mm, která řadí podlahovinu do prostor s nejvyšším stupněm zátěže (34).

Podlahoviny Novoflor Extra Statik SD

Jedinečnou vlastností této podlahoviny je schopnost odvádět statický náboj, proto representuje skupinu staticky disipativních podlahových krytin a je určena pro aplikace, kde je vyžadováno antistatické provedení podlahy a zvýšení ochrany elektronických přístrojů před poškozením elektrickým výbojem. Novoflor Extra STATIK SD sama o sobě splňuje požadavek EN 1081 a EN 14041 pro staticky disipativní podlahoviny (vnitřní elektrický odpor ≤ 1 •109 Ω).

Povrch podlahoviny je opatřen inovovanou vrstvou vodivého polyuretanového laku, čímž je doplněna řada výborných technických parametrů.
O tom, že podlahoviny jsou ryze české výroby svědčí i jejich testování na vertikální odpor, které probíhá přímo ve Fatře a je součástí výrobního procesu.

Podlahové krytiny v interiéru

V případě homogenních podlahových krytin probíhá příprava již při tvorbě směsi, která se skládá z granulátu a vodivé pasty. Vytvarované bloky jsou dále nařezány na dílce, které jsou znovu přelisovány a upraveny do finálního formátu podlahových dílců. Všechny jednotlivé dílce jsou pak zkoušeny na vertikální odpor pomocí tříbodové elektrody.

V případě heterogenních podlahovin Novoflor Extra Statik SD se měří odpor každé vrstvy, z nichž se podlahová krytina skládá. V závěru je vyříznut vzorek již hotové podlahoviny, který je podroben testu stejným způsobem jako homogenní podlahovina. Před uvedením na trh jsou všechny homogenní i heterogenní podlahoviny testovány a musí projít certifikací externí zkušebny.

řez heterogenní podlahovinou

Správný výběr podlahové krytiny záleží na požadavku vnitřního odporu Rv, v případě elektrostaticky vodivých podlah se uvažuje o podlahových krytinách, které odpovídají vlastnostmi požadavku na svodový odpor podlahy Rv ≤ 106 Ω. V případě disipativní podlahy je požadavek na svodový odpor podlahy Rv ≤ 109 Ω.
Lepení elektrostaticky vodivých podlah má vliv na celkové vlastnosti a jejich užitnost v praxi.

Podlahové krytiny

V případě Fatry je mnoho způsobů, které si lze vybrat z kladečského předpisu, který je volně přístupný. V nabídce naleznete systémy Fatra – Uzin, Fatra – Henkel, Fatra – Mapei, Fatra – Schönox, Fatra – Kiesel, Fatra – Bralep a Fatra – Bostik.

ZDROJ: PR článek společnosti Fatra, a.s