Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • YTONG

Celoplošné lepení masivní dřevěné podlahy

Celoplošné lepení masivní dřevěné podlahy

Dřevěné podlahy jsou v obytných prostorech velmi oblíbené a to nejen pro svůj přírodní vzhled. Kromě obvyklých parket, které jsou k vidění v interiérech zřejmě nejčastěji, lze mluvit i o podlahách z masivního dřeva – tedy z prken, která jsou vyrobena z jednoho kusu. 

Pro takové podlahy je ovšem velmi důležité udržet vnitřní klima na 50 – 65 % vzdušné vlhkosti. Jiná vlhkost by mohla znamenat přesychání, a tedy i smršťování, či naopak bobtnání podlahy, což by se neesteticky projevilo na jejím vzhledu – v příliš suchém prostředí by dřevo praskalo a v příliš vlhkém by se začalo vlnit. Dřevěná podlaha není vhodná pro mokré nebo vlhké místnosti.

Balíky prken je vhodné otevřít až těsně před instalací. Před začátkem lepení je ještě vhodné předem celou pokládku promyslet a skombinovat jednotlivá prkna tak, aby výsledná podlaha byla příjemně barevně složená a působila přirozeně. Podklad, na který budeme nanášet lepidlo, musí být suchý, rovný a strukturálně hladký. Jakékoli nerovnosti je notné srovnat – na 4 m může být rozdíl podkladu max. 9 mm, na 10 m pak ne více než 12 mm. Pokud pokládáme podlahu na cementovou stěrku, je její doporučená vlhkost max. 2 %, u anhydritového potěru pak maximálně 0,5 %.

Na upravený povrch se nanese lepidlo a rozetře se zubovou stěrkou. První řada prken musí být položena tak, aby byla dodržena dilatační spára 0,5 mm mezi prknem a zdí. Tato spára se vytvoří pomocí předem připravených dřevěných klínků a je třeba ji dodržet mezi všemi stěnami, dveřními rámy, trubkami pro topení atd. (5 mm na 1 m šířky). Usazení jednotlivých prken korigujeme poklepem kladívkem na přiložené dřevěné prkýnko. V kontaktu s lepidlem musí být celé plochy prken. Prkna je proto možné zatížit například pytli s pískem. Po podlaze se nedoporučuje ihned chodit. Spáry se před uvedením podlahy do provozu zakryjí lištami.

Po pokládce je vhodné provést prvotní údržbu podlahy. Prvním krokem je vyčištění podlahy silným vysavačem, aby se zabránilo usazení nečistot ve spárách při mokrém čištění. Následně je vhodné dřevo ošetřit olejem – nepatrné množství se nanese na podlahu a rozetře mopem. Ošetření olejem podlahu viditelně oživí.

01 | Příprava na pokládku
Před začátkem lepení pročteme příručku, která je zalisovaná v každém balíku prken. Balíky prken otevíráme až těsně před instalací. Před započetím prací je vhodné připravit si prkna z různých balíčků, aby se docílilo barevné různorodosti výsledné podlahy

02 | Ověření povrchu
Instalaci předchází proměření vlhkosti podkladu. Podklad musí být suchý, rovný a strukturálně hladký. Na takto upravený podklad naneseme lepidlo.

03 | Rozetření lepidla
Lepidlo rozetřeme zubovou stěrkou směrem od kraje místnosti, od zvoleného rohu, podél zdi, směrem do prostoru

04 | Pokládka
Na rozetřené lepidlo můžeme začít klást první řadu prken.

05 | Dilatační spára
Mezi první řádkou prken a stěnou je nutné vytvořit dostatečnou cca 0,5 cm širokou dilatační spáru. Ta se zajistí použitím předem připravených dřevěných klínků.

06 | Úprava uložení
Správného umístění prken docílíme jemným poklepem kladívkem. Poklep provádíme přes dřevěné prkénko!

07 | Zatížení
V kontaktu s lepidlem musí být celá plocha prken. Prkna je možno zatížit, ale nedoporučuje se po nich pohybovat

08 | Dodržení spáry
Je nezbytně nutné dodržet dilatační spáru cca 5 mm na 1 metr šířky a to zejména od stěn, dveřních rámů, položenou dlažbou nebo trubkami pro topení. Bobtnání dřeva by jinak mohlo způsobit zvlnění podlahy

09 | Osazení lišty
Dilatační spáry na závěr skryjeme lištou

INFO O MATERIÁLU:

» masivní dřevěná podlaha zhotovená z jednoho kusu dřeva
» v hrubém stavu jemně broušený povrch
» lze montovat plovoucím způsobem, šroubováním na rošt či celoplošným
lepením 

CO BUDETE POTŘEBOVAT

Masivní dřevěná prkna
Prkna FeelWood
rozměry 19 x 135 x 1 973 mm; třídění a/B; paleta 192 ks
smrk severský; cena 719 kč/m2
modřín evropský; cena 938 kč/m2

Lepidlo
Sika Bond-54 Paraquet
spotřeba 700 – 1 300 g/m2, balení 6 kg
cena za 3 x 6 kg 3 330 Kč

Soklové lišty
dva druhy profilu, olejovaný povrch
smrk 132 Kč/bm
borovic 146 Kč/bm
dub 230 Kč/bm
jasan 335 Kč/bm

Ošetření podlahy
Ošetřující olej Feel Wood
balení 750 mm; cena 794 Kč bez DPH
Mýdlo na dřevěné podlahy Feel Wood
balení 1000 ml; cena 527 Kč

Nářadí a pomůcky
zubová stěrka
kladívko

POZOR!

Žádné rozpouštěče tuků
V rámci ochrany povrchu dřeva se silně nedoporučuje na povrchy ošetřené olejem používat prostřeědky obsahující rozpouštědla tuku (například jádrové mýdlo), došlo by tím k porušení ochranné vrstvy oleje.

TIP

Odstranění skvrn
Pokud v průběhu pokládání podlahy či při běžném provozu v domácnosti dojde k těžce odstranitelnému nebo nesmytelnému zašpinění povrchu, je možné znečištěné místo mírně obrousit a následně ošetřit olejem.

TEXT: Zpracováno Z pokladů firmy Seco – feelWood
FOTO: feelWood

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2018.

 

Komentáře