Partneři sekce:

Rychlé lepení podlahových krytin

Rychlé lepení podlahových krytin

Pokládka podlahy může být jednoduchá a rychlá. Ovšem než začneme, musíme si připravit podklad, na který hodláme zvolenou podlahovou krytinu pokládat. Pokud pracujeme s nasákavými povrchy, jako je například cementový nebo anhydritový potěr, bude třeba plochu přebrousit a důkladně vysát průmyslovým vysavačem, abychom ji zbavili veškerého prachu a nečistot. Nenasákavý povrch (např. keramická dlažba či kov) očistíme a odmastíme.

Nasákavý povrch penetrujeme vhodným základem, který po naředění pitnou vodou nanášíme válečkem systémem do kříže v rovnoměrné vrstvě. Doba schnutí je přibližně 40 minut. Po obvodu místnosti nalepíme na stěny těsně k podlaze dilatační samolepicí pásku. Páska zabrání vzniku zvukových mostů a tím eliminuje šíření vibrací.  V případě nenasákavého povrchu aplikujeme doporučený základ (viz tabulka) neředěný. Nanášíme opět válečkem, případně v rozích a u zdí štětcem. Na takto upravenou plochu lze aplikovat další vrstvy po asi 60 minutách.

V čisté nádobě připravíme nivelační hmotu. Nejprve vlijeme přesně odměřené množství vody, vsypeme suchou směs SL 52 a mícháme nízkootáčkovým elektrickým míchadlem dokud nevznikne homogenní směs. Tu poté vylijeme na podklad a rovnoměrně roztáhneme hladítkem či raklí. Maximální tloušťka této vrstvy je 20 mm. Poté plochu odvzdušníme ježatým válečkem. Přibližně po dvou hodinách je hmota dostatečně vytvrzelá a připravená pro pokládku PVC. Dřevěné krytiny lze pokládat cca po 12 hodinách.

Po vytvrzení odřízneme nožem část pásky, která přesahuje úroveň podlahy. Nyní již můžeme lepit samotnou podlahu. Pro lepení dřevěných podlahovin doporučujeme silanové lepidlo pro parkety. Lepidlo rovnoměrně roztáhneme na připravený podklad podlahářskou stěrkou (B3, PK) a do čerstvého lepidla pokládáme dřevěnou krytinu. V případě lepení PVC či vinylových designových podlah použijeme lepidlo umožňující pokládku do adhézního lože. Opět jej rovnoměrně roztáhneme na připravený podklad podlahářskou stěrkou (A1, A2) a po zavadnutí pokládáme krytinu a poté celoplošně zaválcujeme.

01 | Broušení
Nasákavé podklady nejprve vždy lehce přebrousíme bruskou.

02 | Vysávání
Po přebroušení je nutné plochu pečlivě vysát průmyslovým vysavačem.

03 | Nasákavý podklad
Podklad zbavený prachu a nečistot penetrujeme vhodným základem. Nanášíme válečkem.

04 | Očištění
Nenasákavé podklady důkladně očistíme a odmastíme.

05 | Dilatace
Po obvodu místnosti nalepíme okrajovou dilatační pásku.

06 | Nenasákavý podklad
Nenasákavý podklad po nalepení pásky ošetříme penetračním základem, aplikaci provádíme válečkem, popř. štětcem.

07 | Příprava hmoty
V čisté nádobě smícháme práškovou směs s předepsaným množstvím vody pomocí elektrického míchadla.

08 | Nivelační vrstva
Nivelační hmotu naneseme na podlahu v požadované vrstvě, maximálně však 20 mm.

09 | Odvzdušnění
Začerstva odvzdušníme hmotu ježatým válečkem.

10 | Ořez pásky
Odřízneme část pásky, která přesahuje úroveň podlahy.

11 | Lepidlo pro parkety
Lepidlo MS- K511 nanášíme na vytvrzenou nivelační hmotu zubovou stěrkou B3 nebo PK.

12 | Pokládka parket
Na lepidlo již můžeme klást pochozí vrstvu podlahy.

13 | Lepidlo pro PVC
Pokud lepíme PVC, doporučujeme použít lepidlo LF 300. Nanášíme celoplošně zubovou stěrkou A1 nebo A2. Lepidlo před položením krytiny necháme odvětrat.

14 | Pokládka PVC
Krytinu pokládáme do lože lepidla a celoplošně zaválcujeme.

NIVELAČNÍ HMOTA EXPRESNÍ SL 52

» Speciální cementová stěrková hmota s redukovanou prašností a extrémně krátkou dobou tuhnutí a tvrdnutí.
» Pro vrstvy do 20 mm.
» Vytváří pevný a ideálně rovný podklad před kladením všech druhů podlahovin.
» Možnost pokládky pružných podlahovin a dlažeb již po 2 hodinách, pokládka parket po 12 hodinách.
» Použití i pro podlahové vytápění a zatížení kolečkovým nábytkem – vysoká pevnost.

Od partnerů ASB

Čo budete potrebovať:

Penetrace
Základ speciální DX9
Spotřeba: 1 kg na cca 10 – 20 m2
balení 10kg 177 Kč/kg

Dilatační páska
Ekoflex
kotouč 10 bm 9,30 Kč/bm

Nivelační hmota
Expresní nivelační hmota SL 52
Spotřeba: cca 1,4kg/m2 na 1 mm vrstvy
balení 25 kg 35 Kč/kg

Lepidlo na dřevo
X-Bond MS-K511
Spotřeba: 0,7– 1,2 kg/m2
kbelík 16 kg 152,40 Kč/kg

Lepidlo na PVC a vinyl
LF 300
Spotřeba: cca 200 – 400 g/m2
kbelík 12 kg 137,70 Kč/kg

Nářadí
Bruska
Průmyslový vysavač
Líh, Aceton
Váleček
Čistá nádoba
Nízkootáčkové míchadlo
Hladítko nebo rakle
Nůž
Zubová stěrka B3 nebo PK
Zubová stěrka A1 nebo A2

 

TEXT: zpracováno z podkladů Murexin
FOTO: Murexin

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 3/2018.