Partneři sekce:
  • Prefa

Přírodní měď a dřevo

Přírodní měď a dřevo

Na Islandu je návštěvníkům určeno centrum, které čerpá inspiraci přímo z okolní dramatické krajiny. Jako autor je pod tímto plastickým dílem podepsáno studio ARKÍS ARCHITECTS. Návštěvnické centrum Snæfellsstofa vyjadřuje důstojnost okolní přírody a je úzce spojeno se svým bezprostředním okolím.

Jeho jedinečný vzhled a umístění láká návštěvníky k aktivitám uvnitř i venku. Záměrně je situováno na výrazný svah, takže budova jemně klouže nad terénem. Její umístění bylo vybráno s cílem zajistit úkryt před větrem, dostatek denního světla a výhled na hory.

Tvar budovy je inspirován věčnou tvůrčí silou ledovce: jak si proráží cestu terénem, nebo jak ustupuje a pak opět do krajiny vyřezává nové, stále se měnící přírodní krásy. Tyto výtvory se staly předlohami prostorů a tvarů, nalézajících se v budově.

Budova, definovaná půdorysem ve tvaru X, je rozdělena do tří částí. Díky tomu ji lze využít různými způsoby, v závislosti na ročním období. Její hlavní osa „výstav a vzdělávání“ se zvedá nad obě strany a vytváří rámec pro výstavní prostor a knihovnu. Tato osa se zvedá ze „skalní základny“ jako živý a neustále se měnící ledovec. Skalní základna neboli osa služeb protíná výstavní osu a kromě zařízení pro zaměstnance hostí kavárnu a toalety. Mezi těmito dvěma osami se proplétá informační cesta, ukončená ve venkovním amfiteátru.

Ekologické a bezbariérové

Budova stojí osamoceně; vozidla jsou odkloněna stranou a odstíněna živými a terénními stěnami. Návštěvníci do budovy přicházejí a prožívají podobnou vznešenost jako horolezci u ledovce. Prvotní opojení z venkovního prostoru pokračuje bezbariérovým řešením a univerzálním designem. Pěší cesty, rampy a terasy jsou postaveny z místního dřeva a jejich tvary řídí přístup návštěvníků do budovy. Prostory pro zaměstnance, jako jsou dílny, garáže a technické místnosti, jsou umístěny tak, že nejsou z přístupových cest vidět.

Pro stavbu byla zvolena jednoduchá paleta materiálů, většinou místních, včetně modřínových palubek, travnaté střechy a terénních skalních stěn. Na povrchu budovy je patrný také blízký les.
Skalní základna je z litého betonu s izolací a horní dřevěnou deskou uvnitř i venku. Modřínové palubky navíc rozbíjí hmotu betonových zdí uvnitř i venku. Osa výstav a vzdělávání „Ledový proud“ je obložena dřevem a tmavě hnědou předoxidovanou mědí se dřevem uvnitř. Křížení a propojení obou os je informační cestou.

Zvolený půdorys a velkorysá výška stropů umožňují instalaci stálých expozic v částech výstavní plochy a dočasné výstavy v jiných částech. Vnitřní i venkovní prostory lze snadno kombinovat a propojovat. Například prostor pro setkávání a centrální hala mohou být otevřeny až do vnějšího amfiteátru, stejně tak jako kavárna na vnější terasu. Vnitřní a venkovní osvětlení je formováno umístěním stavby a navrženo tak, aby se minimalizovalo světelné znečištění při současném maximálním využití denního světla.

Návštěvnické centrum bylo navrženo s důrazem na trvale udržitelný design a prochází hodnocením BREEAM.

Architekt: ARKÍS ARCHITECTS
Montáž mědi: Sjörnublikk

Zdroj: http://copperconcept.org/cs
Foto: Sigurgeir Sigurjónsson
Marie Urbancová

RubrikyStřecha