Collage of TN products

DEHTOCHEMA-TN, a. s. – Výrobce tepelných izolací a hydroizolací s více než 150letou tradicí

Za 150 let Dehtochema prošla řadou výrazných proměn. Počátky společnosti, jež navazují na výrobní závod DEHTOCHEMA, se datují k roku 1868, kdy byla K. C. Menzelem vystavěna továrna na papír a kamenitou lepenku a také na závod BITUMAT, založený v roce 1875. Výroba nepřetržitě pokračovala i v poválečném období, kdy byl v roce 1946 výrobní závod začleněn pod Severočeské papírny. V roce 1991 byla společnost Dehtochema privatizována a v roce 1996 došlo k fúzi se společností BITUMAT. Vznikl tak nově obchodní subjekt s názvem DEHTOCHEMA BITUMAT, s. r. o.

Zásadním milníkem ve vývoji společnosti byl rok 2008, kdy se stala součástí celosvětového koncernu TechnoNICOL, díky tomu získala nejen nové znalosti v oblasti zpracování asfaltových hmot, ale také přístup k moderním materiálům z ostatních závodů koncernu. V současné době společnost užívá název DEHTOCHEMA-TN, a. s., a aktuálně se zabývá prodejem asfaltových pásů a šindelů, extrudovaných polystyrenů, kamenné vaty, PIR a PVC folií, včetně příslušenství.

Za 150 let Dehtochema prošla řadou výrazných proměn

Dnešní výroba asfaltových pásů a šindelů se v mnohém odlišuje od původních výrobních procesů. Stala se více sofistikovanou a uzpůsobenou potřebám klienta. Tyto změny jsou nejvíce znatelné v rozšiřování našeho produktového portfolia a barevné škály povrchových úprav materiálů.

Naším hlavním cílem i nadále zůstává zvyšování kvality výrobků a inovace produktů. Díky tomu můžete v naší nabídce nalézt speciální pásy pro vegetační střechy, pásy s vysokou požární odolností, mostní pásy nebo pásy sanačního charakteru. Základním produktem jsou tyto 3 typy pásů a šindele:

Oxidované asfaltové pásy
Jedná se o tzv. klasické asfaltové pásy, které mají povlakovou hmotu vyrobenou z asfaltu upraveného pro hydroizolační účely oxidací. Výrobky této řady se vyznačují dobrou zpracovatelností, nižší elasticitou a plasticitou a velmi příznivou cenou.

Modifikované asfaltové pásy
Základní hmotou pro výrobu modifikovaných asfaltových pásů je dokonale homogenizovaná směs asfaltů a SBS kaučuků. Pásy vynikají oproti klasickým pásům mnohonásobně větší tažností, vyšším bodem měknutí povlakové hmoty a vysokou mechanickou odolností pásu při záporných teplotách.

Samolepicí asfaltové pásy
Tyto asfaltové pásy se od ostatních odlišují tím, že spodní část pásu je samolepicí a překrývá ji lehce snímatelná fólie. Po odstranění této fólie můžete pás jednoduše aplikovat bez pomoci hořáku. Samolepicí pásy přinášejí celou řadu výhod, jako je rychlejší aplikace a možnost použití v místech, kde je vyloučena práce s otevřeným ohněm.

Aplikace modifikovaných asfaltových pásů

Asfaltové šindele jsou určené pro vytváření skládaných krytin šikmých střech. Je to nejrychlejší a pohodlné řešení pro složité a komplikované designy střech.
Začleněním společnosti, která se dříve orientovala především na výrobu a prodej asfaltových produktů, do struktury společnosti TechnoNICOL, se nám v posledních letech otevřely dveře pro distribuci a rozvoj nových produktů v oblasti hydroizolací a izolací budov, což vede k možnosti poskytnutí kompletního řešení našim klientům a následného dodání produktů:

Extrudovaný polystyren XPS je moderní materiál, který se používá pro tepelnou izolaci základů, střech, podlah, potrubí a silničních a železničních staveb.

Díky své homogenní a uzavřené struktuře má XPS TECHNONICOL CARBON dobré tepelněizolační vlastnosti a vysokou pevnost v tlaku, je odolný vůči hnilobě a je rozměrově a chemicky stabilní.

Asfaltové penetrace a tmele
Penetrováním podstatně zvýšíme přilnavost asfaltových pásů nebo tmelu k podkladu pro izolace spodních staveb a k podkladům pro vrstvené izolační systémy plochých střech. Zároveň dojde ke zpevnění podkladu a urychlení aplikační doby při natavování asfaltových pásů.

Minerální vlna
Díky struktuře a vlastnostem tenkých vláken se jedná o vysoce účinný zvukověizolační a tepelněizolační materiál s vysokou mechanickou pevností.

LOGICPIR je deska vyrobená z tuhého PIR (polyisokyanurát) a využívá se u plochých střech. Jde o velmi tuhý a dokonale plochý materiál, který je ideálním substrátem pro střešní krytiny, a to zejména pro syntetické membrány.

PVC fólie jsou technologicky vyspělé materiály, určené pro dlouhodobou hydroizolaci budov a staveb. Jedná se o moderní, spolehlivé a odolné hydroizolační materiály vyrobené pomocí technologie koextruze – v současné době nejlepší na trhu.

Skelná vata je lehká, nehořlavá minerální vlna v roli, která je určena k tepelné a zvukové izolaci podkroví. Vlna Euro Roll vyrobená z recyklovaných skleněných lahví, je silná, pružná a odolná.

Kompletní informace o společnosti a produktech najdete na stránkách www.dehtochema.cz.

dehtochema logo NEW