Vikýř na střeše

Okna do podkroví jinak. Tradiční a praktické řešení představují vikýře

Partneři sekce:
  • Prefa

Nevyužité půdní prostory skýtají netušený potenciál pro vytvoření svébytného a útulného bydlení. Při řešení otázky, jak tento specifický prostor dostatečně prosvětlit, se nabízí hned celá řada možností. Tradiční a zároveň praktické řešení představují vikýřová okna.

Běžná střešní okna, která tvoří jednu rovinu se střešní konstrukcí, nemusí být jediným řešením, jak prosvětlit moderní podkrovní prostory. Klasický vikýř se nabízí jako vhodná a mírně opomíjená alternativa, která ale není devízou let pouze minulých. Konkrétní odpověď na otázku, zda zvolit střešní, nebo vikýřové okno, závisí především na osobním vkusu majitele a architektonických možnostech dané stavby.

Jednoznačnou výhodou vikýřových oken je, že umožňují lepší využití půdního prostoru. Šikmý sklon střechy často komplikuje návrh dispozice podkrovního interiéru. Právě vikýř může být vhodným řešením, jak tento prostor efektivně využít.

Kromě toho je předností vikýřových oken i to, že se díky svislé poloze nezhoršují izolační vlastnosti skla a nedochází k tak výraznému přehřívání interiéru. Rovněž se dobře udržují, protože jsou snadno přístupná. Výhodou navíc je fakt, že u starších domů často bývá vikýř již vybudovaný, a postačí tak vyměnit původní okna za nová.

Protože vikýřová okna mají často nestandardní tvar, je pro jejich výrobu ideální hlavně dřevo, které nabízí široké možnosti technického zpracování a atypických tvarů. Je ale nutné počítat s tím, že tvarově atypické okno může mít omezené možnosti ovládání, například nemusí být možné otevřít ho na ventilaci.

Jaké stínění vybrat pro vikýřová okna?

Obytné podkroví je prostorem, kde bývá velmi často mnohem tepleji než v ostatních částech domu. Proto je vhodné vikýřová okna doplnit o interiérovou nebo exteriérovou stínicí techniku. Je třeba počítat s tím, že v případě vikýřových oken netradičních tvarů bude atypické řešení vyžadovat i stínicí technika.

Vikýř na střeše
Vikýř na střeše | Zdroj: Vekra

Proto je nutné se o možnostech instalace stínění včas poradit s výrobcem oken, a to ještě před započetím stavebních nebo opravných prací. V každém případě je ideální stínění pořizovat spolu s okny. Vše bude do fasády přesně pasovat a bezproblémově fungovat. Instalace se zvládne tak říkajíc při jedné práci, a navíc bude jeden dodavatel držet záruku jak za okna, tak i za stínění.

Výstavba vikýře

V případě, že vikýř bude třeba teprve dodatečně vybudovat, je nutné počítat s většími stavebními zásahy do střešní konstrukce. V prvé řadě je nutné ověřit, jaké možnosti stavba pro vybudování vikýře poskytuje. Pokud plánujeme dodatečnou výstavbu vikýře, je nutné před započetím stavebních prací nejprve zkontrolovat, v jakém stavu se nachází střecha a také krov.

Jeho konstrukce musí být v dobrém stavu, nesmí být poškozená vlhkostí nebo napadená dřevokaznými houbami či škůdci. Stejně tak musí být v pořádku střešní krytina. Do střechy také nesmí nikde zatékat. U starších domů bývá v podkroví konstrukce střechy a krovu často vizuálně obnažená, a proto jsou případné závady snadněji odhalitelné.

Poškozená konstrukce se musí nejprve opravit nebo vyměnit. Často bývá také nutné vyřezat krokve, aby vznikl pro vikýř dostatečně široký prostor. Následně se pro něj vybudují nosné trámy, které se opláští lehkými dřevěnými konstrukcemi, případně je lze i vyzdít. Ideální je použít zdivo pouze na štítovou část, protože vyzdívané boční stěny vikýře by zasahovaly do prostoru interiéru.

Zastřešení vikýře pak mívá zpravidla nižší sklon než samotná střecha. Samozřejmostí by měla být dostatečná a kvalitní tepelná izolace jak vikýře, tak i celé střešní konstrukce, aby bylo minimalizováno riziko přehřívání podkrovního prostoru.

red s využitím materiálů Vekra
Článek vyšel v časopisu Realizace staveb 1/2022.