Opláštění šikmých a vodorovných ploch v podkroví (pracovní postup)

Partneři sekce:
  • Prefa

Atypické prostory, které díky šikmým stěnám v podkroví vznikají, poskytují zajímavá řešení místnosti. Beze sporu tak vznikají interiéry, které mají své kouzlo, půvab a ve kterých je radost bydlet.

Konstrukce na stavěcích třmenech

01 Vložení izolace

Mezi krokve vložíme tepelnou izolaci z minerálních vláken.

01b
01 Vložení izolace | Zdroj: Saint-Gobain, divize Rigips

02 Montáž parozábrany

Parozábranu připevníme sponkovačkou na krokve. Parozábrana musí být spojitá. R-UD profily podlepíme napojovacím pěnovým těsněním a připevníme k navazujícím konstrukcím. Do zdiva je kotvíme pomocí plastových natloukacích hmoždinek v rozteči max. 800 mm, do sádrokartonových konstrukcí pomocí vrutů typu FN 4,8 x 35 mm v místě profilu konstrukce.

02b
02 Montáž parozábrany | Zdroj: Saint-Gobain, divize Rigips

03 Stavěcí třmeny

Stavěcí třmeny přišroubujeme ke krokvím dvěma vruty typu FN 4,8 x 35 mm. Rozteč montážních R-CD profilů je max. 500 mm. Stejná rozteč R-CD profilů je i ve vodorovné části podkroví.

03b
03 Stavěcí třmeny | Zdroj: Saint-Gobain, divize Rigips

04 Montáž profilu

R-CD profily nasuneme do R-UD profilů a přišroubujeme je ke stavěcím třmenům dvěma samovrtnými šrouby do plechu typu LB 3,5 x 9,5 mm.

04b
04 Montáž profilu | Zdroj: Saint-Gobain, divize Rigips

05 Nastavení profilů a montáž SDK

V případě potřeby nastavíme R-CD profily pomocí spojovacích kusů pro R-CD profily. Napojení sousedních profilů vystřídáme min. o šířku desky. Po montáži podkonstrukce provedeme opláštění sádrokartonovými deskami Rigips – postupujeme jako předchozím případě v bodech 5 a 6.

05b
05 Nastavení profilů a montáž SDK | Zdroj: Saint-Gobain, divize Rigips

Konstrukce z dřevěných latí

01 Upevnění podkonstrukce

Podkonstrukci z dřevěných latí upevňujeme ke krokvím nebo kleštinám samořeznými šrouby ∅ 5mm a délky min. 90 mm. Pro vzdálenost krokví do 850 mm je možno použít latě o průřezu 50/30 mm, pro větší vzdálenost krokví (max. však 1 000 mm) latě o průřezu 60/40 mm.

01c
01 Upevnění podkonstrukce | Zdroj: Saint-Gobain, divize Rigips

02 Vyrovnání nerovností

Při nerovnostech na krokvích vyrovnáme podkonstrukci z latí podložením nebo připevníme latě pomocí stavěcích třmenů. Stavěcí třmeny přišroubujeme ke krokvím dvojicí vrutů typu FN.

02c
02 Vyrovnání nerovností | Zdroj: Saint-Gobain, divize Rigips

03 Vložení izolace

Po montáži podkonstrukce, vložení tepelné izolace a aplikaci parozábrany provedeme opláštění sádrokartonovými deskami Rigips a zatmelení – dále postupujeme jako v prvním případě v bodech 5 a 6.

03c
03 Vložení izolace | Zdroj: Saint-Gobain, divize Rigips

Odborník radí

Dřevěné latě použité pro podkonstrukci musí být vyschlé. Pro zajištění optimální funkce montované konstrukce je nutné použít dřevěné latě odpovídající kvality – vlhkost řeziva je max. 18 %, lépe 15 % (přirozenou cestou vyschne řezivo až za cca 7 let), vhodné řezivo musí být rovné, a pokud možno bez suků.

Místo řeziva, které nesplňuje výše uvedené parametry, je vhodnější použít systémové R-CD profily. Dosáhneme tak optimální kvality sádrokartonové konstrukce. Rozteč dřevěných latí je max. 500 mm. V případě podkonstrukce z dřevěných latí můžeme umístit parozábranu jak pod latěmi, tak i na latích. S ohledem na vlastnosti dřeva je doporučeno dřevěné latě naimpregnovat některým přípravkem proti plísním a dřevokazným houbám.

Saint-Gobain, divize Rigips