Plech v imitaci dřevěného šindele
Galerie(15)

Plechové střešní krytiny jsou „IN“: Maloformátové plechové krytiny

Partneři sekce:
  • Prefa

Do této kategorie se řadí falcované tašky, šindele, šablony a skládaná krytina imitující střešní tašky. Patří sem i dřív velmi oblíbené maloformátové šablony (tzv. alukryt nebo lidově dachmany). Používají se všude tam, kde by našla uplatnění běžná skládaná krytina, oproti ní ale nabízejí benefit velice nízké hmotnosti (2 až 6 kg/m2). Hodí se proto na rekonstrukce nebo do míst s vyšším výskytem sněhu.

Nízká hmotnost v kombinaci s malými rozměry zaručují snadnou dopravu na místo určení. Proti tomu stojí poměrně vysoká pořizovací cena u taškových šablon a dokonce velmi vysoká u hliníkových falcovaných šablon. Vyšší bývá i cena za montáž kvůli složitosti a náročnosti.

Sněhové zachytávače na plechové krytine
Hliniková šablona Prefa montáž
Maloformátová plechová krytina
Maloformátový šindel
Plechová krytina Alukryt
Plechová krytina a drevo
Maloformátová taška
Maloformátová šablona na hájence

Plechové střešní šablony mají různé tvary

Do této kategorie patří falcované tašky, šindele a šablony. Zhotovují se z hliníkového plechu tl. 0,7 mm nebo z ocelového plechu tl. 0,5 m. Povrchově jsou upraveny vypalovaným lakem nebo polyuretanem, obojí v různých barvách. Povrch přitom nemají zcela hladký, ale lehce strukturovaný, takže na střeše působí elegantně a tolik se nelesknou.

Maloformátová taška

Falcované tašky tvarem připomínají běžné střešní tašky, falcované šindele se vyrábějí ve tvaru kosodélníků a falcované šablony mají tvar klasických eternitových šablon. Na každém prvku je po obvodu vytvořen ohyb, za který se při montáži do sebe prvky zaháknou a vznikne tak jednoduchý falcovaný spoj. Spotřeba je 4 – 12 ks/m2 podle typu krytiny.

Vyšší cena je daní za kvalitu plechových šablon

Falcované tašky, šablony a šindele na náš trh dodávají firmy Prefa Aluminiumprodukte a Satjam. Cena těchto krytin je poměrně vysoká, pohybuje se od 300 Kč/m2 v případě ocelového jádra až po 600 Kč/m2 u hliníku. Záruční doba může být u některých typů až nadstandardních 60 let.

Maloformátové plechové střešní tašky

Skládaná krytina ve tvaru střešních tašek se nejčastěji vyrábí z pozinkovaného plechu tl. 0,5 mm. Výstupem jsou pásy vytvarované buď do podoby střešních tašek nebo nově také se strukturou dřevěného šindele. V tabuli je většinou 5 až 7 tašek vedle sebe, čímž se podobají velkoformátovým střešním krytinám. Rozdíl spočívá v tom, že u maloformátu se vždy jedná o jednu, maximálně o dvě řady tašek.

Povrch plechových střešních tašek bývá buď hladký a lesklý, nebo opatřený barevným posypem. Velikost tabulí se liší podle výrobce, orientačně to u jednořadových bývá 130 x 45 cm. Spotřeba je necelé 2 ks/m2. Hmotnost této krytiny je přibližně 5 až 6 kg/m2.

Maloformátová plechová krytina

Cena plechové krytiny by měla být jen jedním z hledisek

Skládaná krytina ve tvaru střešních tašek je náš trh dodávána řadou výrobců. Mezi nejvýznamnější patří Satjam a často se objevují výrobky Ondusteel, Evertile, Metrotile a Isola. Ceníkové ceny se pohybují v rozmezí 400 – 500 Kč/m2, záruční doba bývá až 30 let. Životnost uváděná výrobci by měla být minimálně 50 let.

Nezanedbatelnou výhodou tohoto typu krytiny je možnost použití už při minimálním sklonu 9° a také nabízená široká paleta tvarů, barev a povrchových úprav. Volit můžete od nevšedního tvaru s hlubokou spodní vlnou a rovnou plochou horní vlny až po plechovou imitaci dřevěného šindele s výraznou profilací, která se ideálně uplatní v horské a podhorské architektuře.

Maloformátová imitace dřevěného šindele

Nenechejte se ošálit u plechových krytin s posypem

Plechová tašková krytina si získala mnoho příznivců, především pro variabilitu svého vzhledu a množství nabízených povrchových úprav. Jsou v různých barvách a v různých kvalitách, takže nejen vyhoví představám každého investora, ale také nárokům každého prostředí. Použití plechové střešní krytiny z hlediska prostředí proto nemá žádný limit.

V široké škále povrchových úprav se pozornosti těší variace na taškovou krytinu opatřené posypem, neboť hrubozrnný povrch zcela stírá rozdíl v materiálové základně. Jenže tento povrch, na rozdíl od hladkých povrchových úprav, vytváří podmínky pro zachytávání mechů a lišejníků.

Estetický vzhled může u nesolidních výrobců navíc skrývat nekvalitní nosné jádro. Třeba tloušťku základního plechu jen 0,35 mm, která je povrchovými úpravami zvýšena na celkovou tloušťku krytiny 2 mm. Dobře v takovém případě poslouží právě posyp. Takový plech se sice výrobci snadno zpracovává do požadovaného tvaru tašky, ale na střeše je málo pevný, a to i přes tvar taškového profilu. K poškození prošlápnutím pak postačí skutečně velmi málo, také prorezavění má v cestě jen subtilní překážku.

Když je výrobce šetřílek a použije jen tenký plech, pak můžete počítat s tím, že ani kotvící vrstva granulátu nebude na špičkové úrovni. Mnoho takových střech mělo po první zimě granulát spláchnutý v okapu.

Bezpečnost plechových krytin

Společné všem plechovým krytinám je skutečnost, že mají (s výjimkou plechů s posypem) velmi hladký povrch. Pohyb montérů po takových střechách, zejména při vyšších sklonech, je složitější. Naopak velmi snadno se po takové střeše pohybuje sníh. Plechová krytina proto vyžaduje instalaci protisněhových opatření, minimálně nad vchody a komunikacemi.

Nepřehlédněte – REKONSTRUKCE STŘECHY: Montáž okapových plechů

Plechová krytina si rozumí se dřevem

Střecha je jedním z nejdůležitějších prvků obydlí a je výrazem individuality. Lehké plechové střešní krytiny jsou nejen krásné, ale ve spojení s okapovým systém a střešními doplňky mají přímý vliv na estetiku celého domu.

Výhodou plechových krytin je možnost jejich spojení se dřevem, sklem nebo kamenem – stejně jako ony pochází z přírodních zdrojů země.

Plech je zkrátka stabilním a estetickým materiálem, který najde uplatnění jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí.

Alena Georgiadisová
Foto: archiv firem, Alena Georgiadisová

Zdroj:
[1] Kopta P., Janoušková J.: Šikmé střechy, Grada 2012
[2] webové stránky výrobců plechových krytin