Partneři sekce:
  • Prefa

Chladivá střecha i pro to nejteplejší počasí (Pracovní postup)

Řada majitelů objektů si až po první probdělé noci v rozpáleném podkroví uvědomí, že podkrovní prostory nejsou pro spaní právě komfortní. Tomu ale dokáže masivní střecha zabránit. Budova zároveň díky střeše vyhoví požadavkům na snížení energetického standardu budov.

Krok 6: Vikýře

V konstrukci střechy je možné za pomoci výměn vytvořit vikýře, střešní okna, prostupy pro komín.

06 Vikýře
06 Vikýře |

Krok 7: Kladení nosníků

Alternativní možností je zakládání železobetonových nosníků rovnoběžně se spádem střechy. Nosníky začínáme klást podle projektu, vždy od plánovaného otvoru ve střeše nebo prostupu pro komín.

07 Kladení nosníků
07 Kladení nosníků |

Krok 8: Rozestup

Rozestup nosníků zabezpečíme střídavým ukládáním vložek a nosníků. První řadu vložek uložíme co nejblíž k uloženým nosníkům.

08 Rozestup
08 Rozestup |

Krok 9: Podepření

Zhotovíme montážní podepření. Dbáme na důkladnou fixaci montážních podpěr, aby nedošlo k jejich uvolnění.

09 Podepření
09 Podepření |

Krok 09: Nosníky v hřebeni

Nosníky v hřebeni střechy můžeme propojit s výztuží podle návrhu statika.

10 Nosníky v hřebeni
10 Nosníky v hřebeni |
RubrikyStřechaŠtítky