Štíhlé akustické vápenopískové tvárnice Silka chrání před hlukem a snáší i velká zatížení

Zdroj: Xella

Vápenopískové tvárnice Silka jsou vedle stavebního systému Ytong a tepelněizolačních desek Multipor další značkou výrobku společnosti Xella.

Celé portfolio výrobků a služeb společnosti Xella prezentují i nové webové stránky www.xella.cz.

Doposud firma komunikovala na doméně ytong.cz především materiály a stavební systém Ytong. Nový web tuto praxi mění, a kromě Ytongu se tady dozvíte vše podstatné i o vápenopískových tvárnicích Silka a tepelněizolačních deskách Multipor.

Nosne steny Silka
Nosné steny Silka | Zdroj: Xella

Velkou pozornost možnostem tvárnic Silka včetně velkoformátových prvků Silka Tempo věnoval i letošní ročník Xella Dialogu

Jedním z lákadel letošního Xella Dialogu bylo téma velkoformátové výstavby, propojené s digitálním plánováním Xella blue.sprint. To se na konferenci objevilo v prezentaci Ing. Lucie Šnajdrové, manažerky velkoformátové výstavby a Ing. Arch. Zdeňka Podlahy, BIM manažera Xella CZ a Xella Slovensko.

Vápenopískové tvárnice Silka a jejich technické vlastnosti představili společně jak na stavbě rodinného domu, tak i při výstavbě bytového domu. U obou typů byly úspěšně využity služby Xella blue.sprint, které usnadnily realizaci staveb.

Zdroj: Xella

Tvárnice Silka vynikají jedinečnými zvukově izolačními schopnostmi a splňují vysoké akustické požadavky na mezibytové stěny nebo na konstrukce oddělující prostory s nadměrným hlukem.

Štíhlé akustické stěny ze Silky umí díky své velké únosnosti přenést i extrémní statická zatížení. Díky prakticky identickému surovinovému složení jsou tyto tvárnice dokonale kompatibilní s uceleným stavebním systémem Ytong.

Pokud řešíte akustiku nebo únosnost stěny, Silka je správnou odpovědí

Silka je díky své pevnosti v tlaku (> 10 N/mm2) a mimořádné únosnosti vhodná pro vnitřní nosné stěny, na které je kladen veliký tlak. Tvárnice tak můžete použít téměř v jakékoli zděné konstrukci pozemní stavby, od extrémně staticky namáhaných nosných stěn, přes výplňové zdivo, až po nenosné příčky.

Vysoká objemová hmotnost materiálu se příznivě projeví v možnosti použití zdiva Silka na akustické stěny a příčky. Tyto tvárnice se proto výborně uplatní u akustických stěn s vysokou vzduchovou neprůzvučnosti Rw, například na stěnách, oddělujících místnosti v rámci jednoho bytu a rodinného domu.

Zdroj: Xella

Sortiment zdicích prvků je co do tvaru a uspořádání široký, od plných tvárnic malých formátů, přes tzv. klasické tvárnice až po velké formáty

Některé typy tvárnic jsou odlehčené dutinami a děrováním, existují i tvárnice s průběžnými svislými otvory pro usnadnění elektroinstalací. Do sortimentu tzv. velkoformátových tvárnic patří tvárnice Silka Tempo. Tyto tvárnice jsou určeny pro strojní zdění a společnost Xella k nim zapůjčuje potřebné vybavení, např. jeřábek apod.

Obvodové stěny z tvárnic Silka musí být vždy zatepleny vhodným zateplovacím systémem

Vzhledem k vysoké objemové hmotnosti vápenopískových zdicích prvků má Silka poměrně vysokýsoučinitel tepelné vodivosti materiálu. Snížení tepelné vodivosti zdiva lze sice částečně dosáhnout děrováním zdicích prvků, ale ani tyto odlehčené bloky neumožňují návrh jednovrstvového obvodového zdiva bez doplnění tepelnou izolací. Vhodným řešením je použití ekologického zateplení Multipor.

Výhody kombinace obvodového pláště, složeného z hmotné nosné konstrukce a tepelné izolace, se významně projeví zejména v letním období. U vnitřních stěn budov se pozitivně projeví zejména vysoká akumulační schopnost tvárnic Silka, která hraje pozitivní roli v časovém posuvu prostupu tepla obvodovými stěnami. Tyto vlastnosti vytváří a přirozeně regulují klima uvnitř budov.

ZDROJ: PR článek společnosti Xella

RubrikyStavebnictvíŠtítky