shutterstock 1013708149

Jak odlišit dobré od skvělého?

Žijeme v rychlé době a naše spotřeba surovin, materiálů a energií je vyšší, než nám mohou poskytnout přírodní zdroje. Chceme žít zdravě, moderně a přitom ekologicky, to znamená energeticky úsporně a s co možná nejmenším dopadem na životní prostředí. Požadavky lidí na prostředí, ve kterém chtějí žít, jsou vysoké, ale zároveň je současné společnosti jasné, že zdroje nejsou nevyčerpatelné.

Nadnárodní korporace Saint-Gobain sleduje trendy současného stavebnictví a hlásí se k environmentální politice. Navrhuje, vyrábí a distribuuje inovativní stavební materiály, které přispívají ke komplexnímu řešení kvalitního, úsporného a udržitelného bydlení s větší energetickou efektivitou, ale přitom s lepšími akustickými a světelnými podmínkami, které zaručují vyšší komfort bydlení a života vůbec.

Obrázek 34
Source: Saint-Gobain Construction Products

Odrazem vývoje a trendu ve stavebnictví jsou certifikace. Známé jsou environmentální certifikace budov jako LEED, BREEAM, WELL. Certifikace kladou velký důraz na hodnocení vlivů budovy na životní prostředí a na zdraví a spokojenost jejich uživatelů, a to v celém životním cyklu budovy.

Akceptují rovněž kvalitu zdravého vnitřního ovzduší. Hodnocení stavby z těchto úhlů pohledu není zatím povinné, nicméně pro skupinu Saint-Gobain, která je světovým lídrem v oblasti stavebnictví, znamená významný punc kvality jejích výrobků.

Tyto certifikační systémy zahrnují ve svém hodnocení 9 kategorií v různém procentuálním zastoupení, od těžby a zpracování surovin přes vlastní výstavbu, provoz budovy a její vliv na vnější i vnitřní prostředí až po likvidaci stavební suti po dožití nebo rekonstrukci stavby. Není divu, že velká a zvučná jména developerů staví tak, aby jejich stavby měly jednu nebo vícero certifikací a poskytly tak uživatelům co možno nejvyšší komfort.

Obrázek17
Source: Saint-Gobain Construction Products

Co ale, když jste rodina nebo pár se snem o krásném a komfortním bydlení? Nebo jste se rozhodli zrekonstruovat domek po babičce a nechcete dělat kompromisy? Chcete mít své pohodlí i doma. Pohodlí, které by vám poskytlo stejný komfort, jaký nacházíte v práci v moderních office budovách.

Koncept, který i pro residenční bydlení nabízí paralelní pohodlí, se jmenuje MULTICOMFORT. Je z pera Saint-Gobain a navrhuje vám řešení ve 4 oblastech, které nejvíce ovlivňují člověka v uzavřených prostorách. Tepelný, vizuální, akustický komfort a kvalita vzduchu. Tato certifikace nepodceňuje ani samotnou cestu, jak k tomuto pohodlí dospějete, a tak hodnotí i bezpečnost, ekologii a hospodárnost neboli udržitelnost.

Kritéria jsou měřitelná a kategorie dané. Tento certifikát není obtížné získat pro domek nebo školku, knihovnu nebo jinou veřejnou budovu. Má to ale svá pravidla – jako všechno, co za něco stojí. Jak jinak bychom mohli odlišit to, co je pouze průměrné, od toho, co je výjimečné?

Obrázek1
Source: Saint-Gobain Construction Products

Jenom si to představte! Dostatek denního světla, žádný nepříjemný hluk šířící se konstrukcí domu nebo z ulice. Zapomeňte na tmavé podkroví rodičovského domu uprostřed léta a na teplo, které vám nedalo spát. Netrapte se už nedostatkem denního světla a chladu od oken. To všechno už lze snadno vyřešit.

Díky MULTICOMFORT si i vy můžete splnit své sny o lepším bydlení, aniž byste museli dělat kompromisy. Můžete mít všechno to pohodlí i klid v duši, že váš sen po lepším bydlení je pro svět bezpečnější, šetrnější a také zelený.

ZDROJ: PR článek společnosti Saint-Gobain Construction Products divize Glassolutions