Bednění a lešení od jednoho dodavatele na nejvyšším mrakodrapu v Evropě
Galerie(5)

Bednění a lešení od jednoho dodavatele na nejvyšším mrakodrapu v Evropě

Partneři sekce:

Futuristický komplex budov s výraznou architekturou od britského architekta Tonyho Kettla vytvoří novou dominantu Petrohradu. S výškou 462 m bude tato budova, umístěná přímo u Finského zálivu, převyšovat nejen všechny stavby v Rusku, ale také v celé Evropě. Firma PERI pomáhala prováděcí stavební firmě splnit požadavky týkající se bednění a lešení – od projektování bednění pro základy až po vytvoření kompletní podpěrné konstrukce.

Lakhta Center bude s užitnou plochou cca 400 000 m² na konci roku 2018 největším obchodním centrem v Petrohradu. Hlavními stavbami jsou kancelářská výšková budova a působivá multifunkční budova. V komplexu se nacházejí také hotel, dětský svět, sportoviště, místa pro odpočinek a mnohá další zařízení pro veřejnost.

Výšková kancelářská budova, v níž bude centrála energetického koncernu Gazprom, se stane se svými 87 patry a celkovou výškou 462 m nejvyšší stavbou v Evropě. Nejen kvůli výšce budovy, ale především z důvodu umístění stavby přímo na pobřeží byly práce na základech hodně komplikované. Velmi důležité bylo také zohlednění velkých poryvů větru.

Především úžasná poloha přímo u Finského zálivu s sebou přinášela velkou výzvu. Složité byly již základy budovy, a to nejen pro její výšku a velké nápory větru, ale také pro složení půdy.

Především úžasná poloha přímo u Finského zálivu s sebou přinášela velkou výzvu. Složité byly již základy budovy, a to nejen pro její výšku a velké nápory větru, ale také pro složení půdy.

Největší výzvou při výstavbě mrakodrapu z architektonického hlediska bylo plynulé, spirálovité otáčení a s tím spojené neustále se měnící plochy stropních desek. V neposlední řadě muselo být vytvořeno dočasné podepření různých ocelových konstrukcí nebo jejich obestavění pracovním lešením.

V Petrohradě se staví zatím nejvyšší budova v Evropě. Jedná se o centrálu energetického koncernu Gazprom. Neobyčejná multifunkční budova, kterou bude doplňovat amfiteátr a rozsáhlé parky, bude 462 m vysoká.

V Petrohradě se staví zatím nejvyšší budova v Evropě. Jedná se o centrálu energetického koncernu Gazprom. Neobyčejná multifunkční budova, kterou bude doplňovat amfiteátr a rozsáhlé parky, bude 462 m vysoká.

Základy: zápis v Guinnessově knize rekordů

Zvláštní požadavky pro základy nebylo možné splnit vytvořením masivní základové desky, ale vyžadovaly vypracování speciálního projektového řešení. Stavba bude stát na 264 pilotách, které dosahují místy až do hloubky 82 m. Na nich vznikly základy ve tvaru pětiúhelníku s půdorysnou plochou 5 600 m² a výškou 16,50 m. Od vnitřního kruhového jádra vede deset výztužných stěn paprskovitě k pěti vnějším stěnám; tyto stěny ve tvaru dvojitých nosníků T spojují obě vodorovné desky do obrovské, únosné „krabice“. Při betonáži tohoto základu docílil tým na stavbě v březnu 2015 nového světového rekordu: práce byly zaneseny jako největší, průběžná, nepřetržitá betonáž do Guinnessovy knihy rekordů. Přitom bylo zpracováno 19 624 m³ betonu, což bylo cca o 3 000 m³ více než u předchozího rekordu, stavby Wilhire Grand Tower v Los Angeles.

Technické oddělení PERI v Rusku vypracovalo pro kompletní zakládání projekt bednění stěn základů. S rozsáhlou koncepcí založenou na nasazení rámového bednění DOMINO mohli technici optimálně splnit hlavní požadavky prováděcí stavební společnosti: relativně lehké panely stěnového bednění umožnily z velké části ruční montáž i manipulaci, což minimalizovalo potřebu nasazení jeřábu. Zároveň bylo možné bedněním odvádět velké zatížení čerstvým betonem.

Věž: budoucí nejvyšší stavba v Evropě

Centrum komplexu Lakhta tvoří výšková budova, která ve spirálách vystupuje přímo k obloze. Technici PERI z Ruska vypracovali v úzké spolupráci s prováděcí stavební společností celkové řešení pro bednění jádra budovy a vyložených stropních desek. Pro jádro budovy byla zvolena kombinace samošplhavého systému ACS a nosníkového stěnového bednění VARIO GT 24. Bednění tak bylo možno rychle, bez nasazení jeřábu a nezávisle na povětrnostních podmínkách posunovat do dalších betonářských záběrů. Vzhledem k flexibilní konstrukci nosníkového stěnového bednění mohli stavaři bednění přímo na stavbě vždy optimálně přizpůsobit požadovaným tvarům.

Pro spirálovité jádro budovy navrhla a dodala firma PERI efektivní řešení se samošplhavým systémem bednění ACS. Práce nezávislé na disponibilitě jeřábu a povětrnostních podmínkách urychlily výstavbu.

Pro spirálovité jádro budovy navrhla a dodala firma PERI efektivní řešení se samošplhavým systémem bednění ACS. Práce nezávislé na disponibilitě jeřábu a povětrnostních podmínkách urychlily výstavbu.

Detailní řešení vypracovaná techniky PERI, jako například speciální ocelové panely s integrovaným mechanismem pro odbednění rohů, urychlila a zefektivnila práci na stavbě. Na vnější straně jádra byl nasazen standardní systém ACS s pojízdným vozíkem a bedněním shora otevřeným. V místech s proměnlivým průměrem jádra mohlo být šplhání přes vzniklá odsazení a předsazení řešeno bez použití jeřábu nasazením šplhavých botek sestavených přesně podle požadavku projektu. Rozdělovač betonu byl umístěn přímo na plošině ACS a posunován spolu s bedněním. Stejným způsobem byly do řešení se šplhavým bedněním zahrnuty schodišťové věže PERI UP vysoké až 65 m, které umožňovaly bezpečný přístup a sloužily zároveň jako nezbytné únikové cesty.

Šplhavá ochranná stěna RCS zajišťovala stálé, kompletní opláštění celého obvodu budovy. S nastavitelnými stropními botkami RCS bylo možné připevnit panely ochranné stěny i k přečnívajícím částem stropních desek.

Šplhavá ochranná stěna RCS zajišťovala stálé, kompletní opláštění celého obvodu budovy. S nastavitelnými stropními botkami RCS bylo možné připevnit panely ochranné stěny i k přečnívajícím částem stropních desek.

Pro vytvoření šplhavé ochranné stěny vypracovali technici PERI řešení s kolejnicovým šplhavým systémem RCS. Z důvodu velmi exponované oblasti u moře muselo být při dimenzování opláštění zohledněno velké zatížení větrem. Jednotlivé díly ochranné stěny byly přitom umístěny přes tři podlaží a šplhaly spirálovitě směrem vzhůru. Tím, že je možné ochranné panely teleskopicky rozšiřovat, mohla být i přes měnící se tvar realizována souvislá, kompletní ochrana před pádem z výšky. Ukotvení ochranné stěny bylo prováděno na stropních deskách s pomocí nastavitelných stropních botek RCS, které umožňovaly vyložení od 15 cm do 45 cm, a tím snadné přizpůsobení půdorysům stropů.

Víceúčelový areál: nápadná architektura pro mnohostranné využití

Kompex Lakhta obsahuje kromě mrakodrapu různé víceúčelové budovy, zařízení pro trávení volného času a obrovský open air amfiteátr s výhledem na otevřené moře. Kompletní tvar vyžadoval mimo jiné různá podpěrná a pracovní lešení a přístupy na všechna pracoviště. Zvláštní výzvou byla podpěrná konstrukce pro dočasné odvádění zatížení ze tří ocelových příhradových nosníků, každý s váhou 110 t a rozpětím 36 m. Pro další ocelové konstrukce a vyztužení musela být navržena a dodána dočasná podepření.

Návrh firmy PERI obsahoval také různé podpěrné konstrukce. S modulovým lešením PERI UP Flex mohla být efektivně přenášena zatížení i z velkých výšek.

Návrh firmy PERI obsahoval také různé podpěrné konstrukce. S modulovým lešením PERI UP Flex mohla být efektivně přenášena zatížení i z velkých výšek.

Firma PERI naplánovala a dodala různá řešení zakládající se především na použití modulového lešení PERI UP Flex. Byly zřízeny podpěrné konstrukce s výškou až 33 m a zatížením na sloupek do 45 kN. Na podpěrných konstrukcích byly pro snadnou a rychlou montáž ocelových nosníků umístěny mobilní přístupové plošiny. Závory SRU, položené ve více úrovních, se postaraly o rovnoměrné odvedení zatížení v podélném i příčném směru.

Aby bylo možné bezpečně odvádět obzvláště vysoká zatížení přes těžké podpěrné konstrukce do stropních desek, byla ve více úrovních vytvořena speciální dodatečná podepření se stojkami MULTIPROP a PEP. Modulové lešení PERI UP s velkým množstvím podpěrných věží podél vnější hrany budovy umožňovalo také bezpečný přístup do všech pracovních úrovní. 

 

TEXT + FOTO: PERI

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2017.