Správné osazení první řady tvárnic (pracovní postup)

Partneři sekce:

Správné osazení rohových tvárnic a následné přesné zdění první řady ovlivňuje celou stavbu. Jak na to?

Co budete potřebovat?

 • Tvárnice
  Ytong Standard / Klasik / Univerzal, tvárnice s perem a drážkou, rozměr 599 x 249 x 300 (či 250, 375),
 • paleta 24-36 kusů dle velikosti tvárnice
 • Zakládací malta
  Ytong zakládací malta tepelněizolační, zrnitost max. 2 mm, doba zpracovatelnosti 2 hodiny, balení 15 kg
 • Zdící malta
  Ytong zdící malta, zrnitost max. 0,63 mm, doba zpracovatelnosti 3-4 hod., balení 17 kg

Nářadí

 • zednická lžíce
 • zednický šňůra
 • hoblík, hladítko
 • gumová palička
 • nízkootáčkové míchadlo
 • kbelík

Informace o materiálu

Ytong/Silka zdicí malta zimní je malta je určena k tenkovrstvému zdění přesných tvárnic Ytong a ostatních pórobetonových a vápenopískových zdicích prvků. Je určená pro vnitřní i venkovní použití při teplotách až 0 °C.

Přesné a správné zdění první řady tvárnic je rozhodující pro prakticky všechny další stavební práce v objektu. Nesprávné založení nám postupem času může ovlivnit například osazení překladů či výplní stavebních otvorů (dveří či oken).

Jak na to?

Na základové desce z vyhotovenou hydroizolací vyměříme rozměry půdorysu a polohu obvodových stěn. Na základě kontroly rovinnosti začneme s pokládkou rohových tvárnic v nejvyšším rohu stavby – zde bude nejnižší vrstva zakládací malty (min. však 10 mm). Tvárnici osadíme poklepem gumovou paličkou a pokračujeme k dalšímu rohu. Ve všech rozích kontrolujeme výškové osazení tvárnic.

Mezi takto připravené rohové tvárnice je možné vyzdít první řadu zdiva. Mezi rohovými tvárnicemi natáhneme zednickou šňůru. V souladu s touto šňůrou usazujeme jednotlivé tvárnice na zakládací maltu a stabilizujeme je poklepem gumovou paličkou. Pravidelně kontrolujeme jejich rovinnost.

Další řady zdiva

Při zdění dalších řad zdiva používáme zdící maltu a opět si pomáháme zednickou šňůrou, abychom toho docílili, začínáme logicky opět rohovými cihlami. Případné výškové nerovnosti, které odhalíme při kontrole rovinnosti, lze zarovnat hoblíkem. Při zdění druhé a každé další řady striktně dodržujeme správnou vazbu zdiva – v případě tvárnic Ytong je to minimálně 100 mm.

Tvárnice lze velmi snadno řezat, není proto třeba mít obavu, že ve zdivu při zvolené vazbě zdiva zbude mezera. V případě tvárnic, které na sebe dosedají perem a drážkou nemusíme nanášet maltu do svislých spár, pokud ovšem pracujeme s odřezkem, který pero a drážku nemá, maltu do svislé spáry nanést musíme. Odřezky tvárnic a snadné řezání tvárnic je nejvíc oceňováno při tvorbě ostění – tvárnice umožňují tvorbu ostění bez drážek a kapes a broušením lze navíc dosáhnout přesné rovinnosti.

TIP
Ytong zdící maltu nanášíme pomocí zednícké lžíce Ytong, s výškou zubu 5 mm. Maltu nanášíme po cele ploše zdiva. Tvárnice klademe co nejtěsněji k  sobě, aby vodorovným posouváním po  maltě nedošlo k  jejímu nahrnutí do  svislé spáry a  vzniku mezery bez malty. Maltu, která vyteče ze spáry, nikdy nerozmazáváme po  ploše zdiva. Po zavadnutí ji seškrábeme ostrou hranou lžíce, nebo po vytvrzení ji jednoduše odstraníme zbroušením, příp. oklepáním. 

Založení rohů

01 Kontrola rovinnosti

Po  bezchybném vyhotovení hydroizolace vyměříme přesné rozměry půdorysu a polohu budoucích obvodových stěn. Před začátkem zdění provedeme kontrolu rovinnosti základové nebo podkladné desky, která musí splňovat výškovou toleranci max. ±25 mm.

01 | Kontrola rovinnosti
01 | Kontrola rovinnosti | Zdroj: XELLA

02 První roh

Jako první ukládáme tvárnici v  nejvyšším rohu základové desky, pery k  vnějšímu líci. Tvárnici osadíme na  zakládací maltu v celé ploše tvárnice v tloušťce min. 10 mm. Správná konzistence malty je taková, že se malta po rozprostření neroztéká a po usazení tvánice můžeme korigovat vodorovnost v obou směrech. 

02 | První roh
02 | První roh | Zdroj: XELLA

03 Stabilizace

Tvárnici stabilizujeme poklepem gumovou paličkou. Kontrolujeme přitom vodorovnost tvárnice v obou směrech.

03 | Stabilizace
03 | Stabilizace | Zdroj: XELLA

04 Výškové osazení

Zkontrolujeme výškové osazení tvárnic ve  všech rozích. Ideální je použít nivelační přístroj nebo rotační laser.

04 | Výškové osazení
04 | Výškové osazení | Zdroj: XELLA

05 Alternativní založení

Alternativním řešením založení může být předsazení první řady tvárnic přes základ, do  vzdálenosti 1/5, po statickém posouzení u lehkých staveb typu bungalov až do 1/4 tloušťky tvárnice.

05 | Alternativní založení
05 | Alternativní založení | Zdroj: XELLA

06 Přesazení druhé řady

Ty samé zásady platí i pro přesazení v druhé řadě. První řada je z  menší tloušťky tvárnic tak, aby zdivo ze strany interiéru lícovalo a vytvořili jsme prostor pro zateplení soklu. 

 

06 | Přesazení druhé řady
06 | Přesazení druhé řady | Zdroj: XELLA