Rozevřený vějíř stavebnin
Galerie(1)

Rozevřený vějíř stavebnin

Partneři sekce:

Stavební hmoty a materiály, stavební chemie, konstrukční prvky, nářadí, okna a dveře, podlahy, dlaždice – je toho opravdu hodně, co patří do oblasti stavebnin. V posledních patnácti letech celý tento obor zaznamenal výrazný posun v nabídce i kvalitě. Odvykli jsme už tomu, že se některé výrobky musejí shánět, ale kvůli vysokému nárůstu rozestavěných domů se v poslední době po letech některé komodity opět stávají úzkoprofilovým zbožím. Na aktuální situaci na trhu jsme se zeptali těch, kteří ji musí denně řešit, tedy obchodníků z renomovaných nákupních center.

Sortiment se rozšiřuje

Největší rozvoj v posledních letech zaznamenala bezesporu stavební chemie, různé typy izolačních hmot a také materiálů určených například na obklady fasád. Velká poptávka je po palubkách, určených na venkovní terasy a pochozí střechy, jejichž sortiment se značně rozšířil. Autoři i stavebníci si také velmi oblíbili různé typy pororoštů a tahokovů.

Kdo alespoň trochu sleduje novinky v oblasti stavebnin, ví, že téměř každý rok se objevují další zdicí materiály – některé z nich mají vynikající tepelné vlastnosti, jiné zase akustické. Ale i v oblasti tradičních pálených cihel došlo k výraznému posunu kvality. Jsou vyráběné novými technologiemi: do směsi hlíny se například přidávají piliny, které při vypálení vytvoří komůrky, a nebo jsou vzduchové bubliny vyplněny izolanty. Ty jsou pak velmi důležitým prvkem, který významně zlepšuje jejich vlastnosti, zejména tepelný odpor. V tomto roce se objevily také tzv. broušené cihly, které jsou velmi přesné a při stavbě je pak daleko nižší spotřeba malty. Navíc vytvářejí mnohem menší tepelné mosty.

Významné změny se projevily i v sortimentu a kvalitě kamene. Je možno si například koupit přesnou „skládačku“ na obklady venkovních soklů, ale také interié­rových stěn.

„Poptávka se rozhodně zvýšila u cihel a tepelně izolačních hmot. V těchto dvou komoditách snad nebudu přehánět, když uvedu, že je dnes téměř dvojnásobná proti stavu před dvěma lety. Stále vyšší zájem je také u fasádních a interiérových barev,“ říká Zdeněk Pecina, ředitel regionu Morava, Raab Karcher Staviva.

„Co se týče poptávky týkající se hrubé stavby, na prvním místě jsou už dlouhou dobu zdicí materiály,“ doplňuje Jana Kotrchová, ředitelka strategického rozvoje firmy Rabat. „Na druhé místo bych zařadila suché maltové směsi v celém rozsahu a na třetí betonové dlažby, obrubníky a palisády. Vysoká poptávka po těchto základních komoditách trvá s malými, téměř nepatrnými výkyvy od jara a dá se předpokládat, že ještě nějakou dobu bude pokračovat – nejméně rok, spíše ale dva.“

Nabídka nestačí poptávce

„Nedostatek stavebního materiálu jsme zaznamenali už v roce 2006 na začátku roku, kdy se projevil export oceli do Číny a u nás se nabídka omezila. Na podzim loňského roku jsme měli největší problém s izolačními materiály, tedy polystyrénem a vatou, který v menší míře přetrvává až doposud,“ říká Antonín Moudrý, regionální ředitel firmy Pro-Doma. „Od začátku tohoto roku nemáme uspokojivě pokryty dodávky stavebního materiálu v obvodovém zdivu i v příčkovkách, kde značně převyšuje poptávka. Někdy se situace řeší i úpravou ceny, protože jsme ujišťováni, že se jede na plnou kapacitu výroben. Letos se poprvé objevil v letních měsících také nedostatek cementu v pytlovaném balení, který k nám byl ještě nedávno importován z Německa. Domnívám se, že tato situace potrvá ještě dva tři roky a potom začne trh stagnovat. Mám tím na mysli spotřebu v měrných jednotkách, protože v hodnotách či v obratech bude mírný nárůst pokračovat. Výše uvedené problémy s dodávkami se tedy dají očekávat i nadále. Objevují se vždy v jarních a podzimních měsících. Zda nastanou potíže i v dalších komoditách, bych se neodvážil odhadovat. Z obchodního hlediska by bylo výborné, kdybych to uměl, ale vždy se jedná spíše jen o subjektivní dedukce,“ doplňuje svou úvahu A. Moudrý.

„Nedostatek některých stavebních materiálů se projevil letos v časném jaře, což bylo dáno velmi mírnou zimou. Patrný byl zejména u cihel a tepelných izolací a trval zhruba do poloviny tohoto roku. V současné době stále ještě chybí tzv. tvrdé fasádní izolace, ale podle mého názoru se jedná spíše o přechodnou záležitost, kterou se nám podaří brzy vyřešit,“ hodnotí situaci Z. Pecina.

Podobné zkušenosti má i Jana Kotrchová. „První signály jsme zaznamenali letos v zimních měsících, kdy se začaly objevovat problémy s dodávkami minerálních vln a dalších izolačních materiálů, například polystyrénů. Na jaře pak došlo k tomu, že začaly citelně chybět zdicí materiály. Zdicí materiály zůstávají jako nedostatkové zboží na prvním místě stále, ať už se jedná o klasické cihly, nebo o pórobeton,“ říká.

Důvodem této situace je především velký nárůst stavební výroby. Staví se především rodinné domy a byty a proti minulosti se také projevuje vliv rozvoje stavebnictví v zahraničí. Pro dodavatelské firmy už jsou ekonomicky zajímavé nové kontakty a samozřejmě i obchodní smlouvy s okolními státy. Například Polsko našim prodejcům ještě v roce 2005 a 2006 nabízelo obvodové pálené cihly, pórobeton i izolace. Tato nabídka ustala a v některých komoditách se dokonce začíná objevovat poptávka z Polska u našich dodavatelů.

Ale předseda představenstva společnosti Raab Karcher Staviva ing. Holger Landefeld uzavírá: „Myslím, že situace není tak dramatická. Podíváme-li se na jeden z evropských trhů, konkrétně na německý, kde byl koncem loňského roku zaznamenán mírný nárůst stavebního objemu především vzhledem k navýšení DPH, je zřejmé, že vývoj na stavebním trhu klesne a němečtí výrobci stavebního materiálu budou nuceni hledat odbyt za hranicemi. Začátek tohoto roku byl ve stavebnictví mimořádně silný a tím také vznikl nedostatek některých stavebních materiálů, jako jsou cihly, izolace a částečně cement. Tyto problémy samozřejmě komplikují stoprocentní funkčnost systému zajišťování zboží, ale my se snažíme řešit je buď přímo s dodavateli nebo dovozem materiálů z jiných zemí.“

Hana Vinšová
Foto: archiv redakce