Přírodní nátěry a malby
Galerie(11)

Přírodní nátěry a malby

Partneři sekce:

V posledních letech si i český spotřebitel začíná vybírat stavební materiály, které zaručují zdravotní nezávadnost jak při aplikaci, tak při dlouhodobém používání. Je důležité si uvědomit, že přírodní materiály minimálně zatěžují životní prostředí i při své výrobě a likvidaci. Nabídka na trhu je nyní v této oblasti daleko širší než před několika lety. Věnovat se budeme přírodním nátěrům a malbám.

Jak je to s takzvanými EKO výrobky
Průmyslově vyráběné nátěrové hmoty můžeme zjednodušeně rozdělit na plně syntetické a vodou ředitelné. Všechny tyto typy by měly nést prohlášení o zdravotní nezávadnosti pro dané použití. Ale pozor – jedná se vždy o porovnání možných hodnot emisí oproti úředně stanoveným limitům. Tyto limity nám ale negarantují, zda a jak ovlivňuje působení průmyslově vyráběných nátěrových hmot dlouhodobě lidské zdraví, genetickou informaci předávanou dalším generacím a podobně.

Ve vyspělých státech je vidět dlouhodobý tlak po ústupu od syntetických barev nebo také barev ředitelných syntetickými ředidly na bázi aromatických uhlovodíků. Dopad těchto produktů (jejich ropných frakcí) na lidské zdraví a životní prostředí je značně negativní. Jsou to látky toxické a karcinogenní, při jejichž výrobě vzniká mnoho jiných nebezpečných látek a jejich likvidace v životním prostředí je vysoce problematická. I samotná plniva (to, co nám zbude po vyschnutí jako nátěrová vrst­va) jsou syntetického charakteru a pomalu a dlouhodobě se z nich může vylučovat stopové množství různých uhlovodíků. Politická průchodnost úplného zákazu těchto barev je ovšem komplikovaná, jelikož se jedná o technologicky vyspělé výrobky, jejichž použití pro speciální aplikace mnohdy nelze nahradit jinou alternativou a pro své výrobce mají vysokou obchodní hodnotu.

U vodou ředitelných barev, nejčastěji akrylátových, je nosičem pigmentu médium na vodní bázi. Plnivem jsou opět uměle vyrobené pigmenty, které, zjednodušeně řečeno, vytvářejí na povrchu natíraného předmětu vrstvu z umělé hmoty.

Krycí olejové barvy byly prakticky nahrazeny alkydovými nebo akrylovými barvami. K dispozici jsou převážně olejové lazury s přírodními nebo alkydovými oleji rozpuštěnými v syntetickém rozpouštědle (lakový benzín) nebo jako emulze ředitelná vodou.

U malířských nátěrů na minerální povrchy není situace tak nepříznivá, jelikož se zde používají minerální plniva. Ale ani zde se nevyhneme přítomnosti chemických aditiv, o jejichž neškodnosti a dlouhodobém uvol­ňování do interiéru můžeme polemizovat.

Dnes už je na našem trhu dostatek alternativ, které mohou plně pokrýt veškeré potřeby na domácí a mnohdy i průmyslové aplikace. Jsou to nátěrové hmoty vyrobené z přírodních surovin – rostlinných olejů (zejména lněných) a minerálních pigmentů a dalších přísad.

Z historie
V době před průmyslovou revolucí byl člověk téměř výhradně odkázán na lokální, běžně dostupné suroviny.

Na zdivo se tehdy používala hliněná nebo vápenná omítka, jako nátěr potom hliněný pačok, vápenný nebo kaseinový nátěr. Na potřebnou ochranu dřevěných prvků to byl opět hliněný nebo vápenný nátěr, nátěr rostlinným olejem nebo hovězí krví. Tyto materiály měly jednoznačné výhody: dostupnost, prodyšnost pro vodní páry, ochranu dřeva před škůdci (krev) a protiplísňový účinek (vápno).

Vedle výhod měly ale také spoustu nevýhod, které by v dnešní době byly zásadní: přípravu převážně na místě aplikace závislou na umu řemeslníka, čímž se řídila i jejich konečná kvalita a mohlo se stát, že budou mít sprašný povrch; olejové nátěry vytvrzovaly pomalu, i řadu dní; krev se musela zpracovat rychle a podobně.

Takové nevýhody by pro dnešního spotřebitele znamenaly naprosté upuštění od této volby. Tyto materiály se ale naštěstí od té doby podstatně změnily.

Tradiční materiály v moderním kabátě
Klíčem k úspěchu v dnešní době je dodávat hotový produkt specializovaný pro konkrétní použití. Toto pochopilo množství výrobců, kteří se nechtěli vzdát výroby ze staletími ověřených surovin, které prokázaly svoji funkčnost, a přitom chtěli uspět v současných podmínkách trhu. Vyrábět přírodní produkty jim umožňuje také poptávka zákazníků, kteří tyto výrobky vyžadují na úkor chemických produktů, a to z následujících důvodů:

 • výroba minimálně přetváří vstupní suroviny, a tím snižuje vliv na životní prostředí,
 • hodně surovin pochází z lokálních zdrojů,
 • práce s barvou je bezpečná,
 • hotový nátěr je v domácnosti zdravotně nezávadný, nedochází k emisi škodlivých látek,
 • nátěry jsou velice trvanlivé i v exteriéru,
 • nátěry jsou vhodné na dřevo (i aglomerované), kov, beton, různé druhy omítek i kámen,
 • když natřený předmět doslouží, starý nátěr nepředstavuje přídavnou zátěž při likvidaci.

Výběr přírodních nátěrů a barev
Malby na stěny v interiéru jsou k dispozici v následujících variantách:

 • disperzní (jako pojivo obsahují přírodní pryskyřice a bílkoviny),
 • klihové (jako pojivo slouží škrob),
 • kaseinové (založené na mléčné bílkovině),
 • vápenné,
 • jílové (vysoce pojivé jíly),
 • olejové (lněný olej).

Jako plnivo se používají též jíly (kaolín), celulóza, křída a další minerální přísady a pigmenty.

Všechny se vyrábějí jako hotové směsi k přímému použití a výrobci garantují stálou kvalitu vstupních surovin i technologie zpracování. Kromě jílových, které se používají téměř výhradně na hliněné omítky, jsou ostatní určené na všechny současné typy zdiva a omítek. Jsou otěruvzdorné a vápenné omítky i omyvatelné. Všechny mají vysokou paropropustnost a jsou vhodné na difuzně otevřené konstrukce. Svým složením podporují tyto omítky přirozenou elektrostatickou rovnováhu v místnosti a přispívají k tepelné a pocitové pohodě v místnosti.

Nátěrové hmoty lze rozdělit na:

 • lazury (používají se na dřevěný podklad),
 • vosky (používají se na dřevo, ale i na stěny a kámen),
 • krycí barvy na dřevo, kov a kámen.

Plnivem jsou zde opět jednoduché přirozené přísady, jako nosná složka pak rostlinné oleje (lněný, ricinový, ořechový, tungový) nebo vosky (včelí, karnaubový). Často se používá také ředidlo, které by nikdy u přírodních barev nemělo být na bázi aromatických uhlovodíků, z důvodu jejich vysoké nebezpečnosti pro organizmy. Časté je použi­tí buď terpenů (limonen, terpentýn) nebo isoalifátů (alifatické uhlovodíky).

Velká nevýhoda olejových nátěrů minulosti – dlouhá doba schnutí – byla odstraněna použitím sikativů (na bázi vápníku, kobaltu, manganu nebo zirkonia). Dnes se s těmito barvami pracuje komfortněji, jelikož k zaschnutí dochází během několika hodin a další vrstva může být nanesena ihned poté. Ke konečnému vyzrání olejů dochází během několika týdnů.

Olejové lazury patří k tomu nejlepšímu ošetření dřeva. Díky rozpouštědlům vnikají hluboko i do tvrdého dřeva a poskytují dlouhodobou ochranu. Purističtí výrobci rozpouštědla nepoužívají a doporučují napouštění olejem za tepla. Výsledkem je vždy hydrofobizace povrchu dřeva a při použití pigmentů ochrana proti UV záření. Výrobky jsou vyvinuté pro konkrétní použití – v interiéru nebo exteriéru, pro vlhké prostory, na namáhané pracovní desky nebo na různé druhy dřeva, včetně aglomerovaných desek. Je vždy důležité držet se doporučení výrobce, neboť se nikdy neprovádí nátěr pouze v jedné vrstvě, ale jako systémová aplikace.

Olejové krycí barvy nejsou dnes na českém trhu ve středu zájmu, neboť zakrývají strukturu dřeva. Nutné je ale říci, že jsou další z komfortnějších povrchových úprav, které lze dřevu dát. Ze zkušenosti jednoho švédského výrobce vyplývá, že olejová barva vystavená povětrnosti vydrží chránit dřevěný povrch asi 3krát déle než syntetická nebo akrylátová barva.

Při použití v exteriéru je nutné aplikovat více vrstev, není výjimkou, že na kov se doporučují dvě základní a tři koncové vrstvy. Výsledkem tohoto zvýšeného úsilí při první fázi je prodloužení životnosti. Kvalitní olejová krycí barva, správně nanesená, by neměla po čase tvořit odlupující se třísky ani vločky, ale měla by stále souvisle krýt. Obnova takového povrchu je potom méně častá i méně pracná.

Například historická okna a jiné stavební, ale i zařizovací předměty, by měly být obnovovány výhradně těmito barvami, které navazují na historicky používanou praxi.

Vosky je možné rozdělit na:

 • vosky pro následnou péči, které se nanášejí na povrchy již napuštěné olejem,
 • voskové oleje pro přímé použití na dřevo,
 • vosky na kamenivo.

Vosky vytvářejí oproti olejům měkčí, saténový povrch a jejich samostatné použití není vhodné na více namáhané plochy. I u voskových produktů platí, že je výrobci připravují pro konkrétní použití a pro daný záměr je vždy potřeba konzultovat jejich technické listy.
–>–>
Výrobci
Výrobci, kteří se k nezávadným přírodním nátěrům hlásí způsobem výroby a ne pouze umným marketingovým využitím částečné pravdy, nezahlcují trh stovkami tun a hektolitrů barev ročně. Většinou se jedná o malé firmy s jedním výrobním závodem. Také vstupní suroviny mají svoji cenu a v ne­poslední řadě i vývoj, pokusy a pečlivé testování tvoří značnou část nákladu. Cenu proto nelze srovnat s barvou nebo lazurou, kterou si běžně koupíte v drogerii za nějakých 150 až 200 Kč za kilovou plechovku. Zde se bavíme o ceně násobně vyšší. Ale je nutné mít na paměti, že ani kvalitní průmyslově vyráběný nátěr není možné koupit za cenu toho běžného, spotřebního. Navíc je potřeba uvažovat i o jednotkových nákladech.

Naše zkušenost z nátěrů roubených staveb nám například ukazuje, že vydatnost přírodních nátěrů může být i násobně vyšší než vydatnost kvalitních syntetických nátěrů. Tím pádem se cena dodávky na celou stavbu významně neliší a může být dokonce i nižší.

Rozhodneme-li se pro jakýkoliv přírodní produkt, dostává se nám nejen kvalitní výro­bek, který nám bude dobře a trvale sloužit, ale i pocit, že přispíváme k vyššímu využití obnovitelných zdrojů, eliminaci nebezpečného odpadu a snížení potřeby energeticky a technologicky náročných procesů tam, kde to není bezpodmínečně nutné.

Závěrem
Důležité je, že volba přírodní versus syntetické nátěry a malby již na trhu existuje a záleží jen na našem uvážení, pro které se rozhodneme. Nátěry a malby jako finální vrstva jsou završením celé stavby. Pokud jste v přípravné fázi nebo i v průběhu stavby a máte o přírodní produkty zájem z důvodu ekologického přístupu k životu, snížení náročnosti produkce a odpadů, vytvoření příjemného obývaného prostředí, boje proti alergii, astmatu a dalším civilizačním chorobám způsobeným syndromem nemocných budov nebo prostě jen proto, že chcete mít doma neotřelý design, určitě vás zaujmou také přírodní tepelné izolace, hliněné vyzdívky a omítky nebo exkluzivní vápenné štuky.

Výrobci přírodních nátěrů a barev jsou například:
Allback paints (
www.allbackpaint.com),
Auro (
www.auro.de),
Biofa (
www.biofa.de),
Biopin (
www.biopin.de),
Kreidezeit (
www.kreidezeit.de),
Livos (
www.livos.de),
Natural (
www.natural.at),
Osmo (
www.osmo.de),
PNZ (
www.pnz.de).

TEXT: Ing. Marek Ďuriš
FOTO: Ekobarvy.cz

Autor je jednatelem firmy Ekobarvy.cz, která podporuje širší užití přírodních materiálů pro povrchové úpravy v České republice.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.