Pozvánka na konference Sanace a rekonstrukce staveb 2018 a CRRB 2018
Galerie(3)

Pozvánka na konference Sanace a rekonstrukce staveb 2018 a CRRB 2018

Partneři sekce:

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ společně s Fakultou stavební, Vysokého učení technického v Brně pořádá pod záštitami Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu, Ministerstva průmyslu a obchodu a prof. Ing. Miroslava Bajera, CSc., děkana Fakulty stavební VUT v Brně ve dnech 28. - 29. listopadu 2018 40. konferenci „Sanace a rekonstrukce staveb 2018“ a 20. mezinárodní konferenci WTA 2018 "CRRB - 20th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building" které se budou konat na Fakultě stavební VUT v Brně, Veveří 95.

Kompletní pozvánku se základními informacemi naleznete na webu www.wta.cz/konference
Více informací o mezinárodní konferenci CRRB 2018 – http://crrb.wta.cz

Letošní 40. konference „Sanace a rekonstrukce staveb 2018“ bude vedena jako tradiční konference zabývající se problematikou sanací staveb, které jsou tematicky rozčleněny do těchto oblastí: ochrana a sanace dřevěných konstrukcí; povrchové úpravy; restaurování kamene; sanace zdiva; sanace betonových konstrukcí; fyzikálně chemické vlastnosti; statika a dynamika staveb a sanace hrázděných staveb.

Pro letošní konferenci byla zvolena tato nosná témata:
1. Sanace a rekonstrukce historických a současných staveb,
2. Nové sanační materiály a možnosti jejich využití,
3. Požární bezpečnost staveb.

V průběhu konference vystoupí k daným tématům zástupci WTA CZ a další přední tuzemští odborníci, kteří přednesou příspěvky za jednotlivé referáty.
Společnost WTA CZ je nositelem již v pořadí 20. konference WTA CZ, která je letos plánovaná s mezinárodní účastí pod názvem 20th CRRB – Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, na které budou prezentovány vědecké a praktické poznatky v tomto odvětví. Po skončení konference budou vybrané vědecké články publikovány v časopise zařazeném v databázi SCOPUS (viz aktuální metodika VaV v České republice). Z obou konferencí bude vydán tištěný sborník s uvedenými odbornými i vědeckými příspěvky.

Těšíme se na společné setkání v průběhu konference.
organizační výbor konference

Kontakt:
Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel: 221 082 397, 608 909 369
e-mail: wta@wta.cz
www.wta.cz

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební
Veveří 331/95, 602 00 Brno
tel: 541 147 501;
e-mail: wta@fce.vutbr.cz