ASB Stavebnictví Stránka 288

Stavebnictví

Partneři sekce:

Příspěvek shrnuje problematiku návrhu skladby podloží průmyslových podlah s důrazem na geotechnickou stránku věci, zejména v souvislosti se zkoušením míry zhutnění. Dále na konkrétním příkladu prezentuje relevantní nedostatky ze strany projektanta i zhotovitele. Podnětem k napsání tohoto článku je řada reklamačních řízení, respektive geotechnických posudků poškozených podlahových desek. Tristní skutečností je fakt, že odborný geotechnik se k danému projektu dostává až v této fázi, která je pro všechny zúčastněné strany nepříjemná.

Konferenci s podtitulem Udržitelné zásobování budov a průmyslu teplem a chladem připravuje odborná sekce Alternativní zdroje energie Společnosti pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii (ČSSE), Asociací pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) a Sdružením CZ-Biom. Konference se bude konat ve dnech 13. až 15. července v Kroměříži.

Spodní stavba patří mezi nejvíce exponované konstrukční části budovy a svou kvalitou do značné míry ovlivňuje funkčnost celého objektu, což platí i pro střechu. Diagnostika závad a hlavně jejich odstraňování je však mnohem obtížnější a zásady navrhování jsou velmi rozdílné.

Účastníci výstavby podceňují dodržování podmínek pro odvodnění zařizovacích předmětů umístěných pod hladinou vzduté vody ve stokách nebo v místnostech pod úrovní okolního terénu. Všichni předpokládají, že kanalizace musí bezpečně a za všech okolností zajistit spolehlivé odvodnění přilehlých nemovitostí. Často se stává, že základním a jediným zabezpečovacím zařízením je zpětná klapka, která však nemusí být dostačujícím prvkem.

Použití oceli jako stavebního materiálu má více než stopadesátiletou tradici. Za tuto dobu se změnila nejen technologie výroby tohoto stavebního materiálu, ale i pohled na zajištění prostorové tuhosti konstrukčních systémů, na jejich montáž a koncepci detailů. Při rekonstrukci ocelové konstrukce musíme stanovit její materiálovou charakteristiku a pečlivě zvážit zásahy do její nosné části.

Stínicí technika je neodmyslitelnou součástí architektury (nejen) s velkým množstvím zasklených ploch. Zatímco během zimního období je schopnost zasklených stěn získávat teplo ze slunečního záření vítána, v létě je to spíše problém, který je potřeba řešit.

Sekací kladivo Bosch GSH 5 CE Professional získalo cenu Plus X Award současně ve dvou kategoriích – Vysoká kvalita a Ergonomie. Systém Vibration Control pro tlumení vibrací mechanického ústrojí a hlavní rukojeti sekacího kladiva snižují vibrace rukou a paží až o 40 % a zaručují značně delší životnost a provozní dobu.

Zajistit optimální kvalitu vnitřního prostředí a bezproblémový chod oblíbených krbových kamen poté, co si namontujeme do novostavby těsná okna, není nic snadného. Vzduch pro hoření již neproudí přirozenou infiltrací, kamna nehoří a my se cítíme unaveni v důsledku nedostatečného přívodu čerstvého vzduchu. Celý proces je ale o mnoho jednodušší v případě použití systému Schiedel DUO.

Dvanáctý ročník mezinárodního veletrhu Střechy Praha, který se bude konat 28. až 30. ledna v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze – Holešovicích, se ponese v duchu energeticky úsporného stavění. Souběžně s veletrhem proběhne již pošesté specializovaná výstava, která se v nadcházejícím ročníku představí pod novým názvem Solar Praha. Za změnou názvu stojí především obrovský zájem vystavovatelů o téma fotovoltaiky a termiky a také fakt, že tato výstava je jako jediná v České republice zaměřena na fotovoltaické systémy. Každý veletržní den nabídne návštěvníkům bohatý doprovodný program, jehož součástí budou i přednášky a semináře určené odborné i laické veřejnosti.

Společným požadavkem norem z oblasti světla a osvětlení je měření světelnětechnických vlastností světelných zdrojů, svítidel, osvětlených předmětů a osvětlovacích zařízení. Článek přináší bližší pohled na některé pojmy, které se používají při měření světla a osvětlení.

Keramické obklady je třeba pečlivě zkoumatKaluže stojaté vody, zpuchřelá a popraskaná krytina s boulemi, kompletně vodou nasáklá celá skladba střešního pláště, která nemůže plnit svou tepelnětechnickou funkci ani funkci nepropustné střešní krytiny. Je třeba hledat vhodné řešení.

Kotle jako zařízení na spalování paliv jsou při výrobě tepla a elektřiny, resp. při kombinované výrobě, hlavním zdrojem znečišťování životního prostředí. Při velmi vysokém stupni plynofikace je nejčastějším palivem právě zemní plyn, který je z hlediska zátěže životního prostředí emisemi znečišťujících látek, jakož i emisemi skleníkových plynů, přijatelnou alternativou. Kapalná fosilní paliva se využívají spíše sporadicky, pevná fosilní paliva se spalují především ve starších kotlích, případně také v elektrárnách a větších teplárnách při kombinované výrobě elektřiny a tepla. V posledních letech přibývají kotle spalující pevnou biomasu.

Při montáži zateplovacích desek na fasády budov se stále více prosazuje metoda lepení. U starších budov, kde se pracuje s již omítnutým podkladem, ale pouhé lepení nestačí. Desky je nutné na fasádu usazovat pomocí hmoždinek, které však narušují funkci tepelněizolačního systému. Lepicí kotvy Baumit KlebeAnker umějí vzniku těchto zbytečných tepelných mostů předejít. Jsou plastové, mají tvar kruhu a tepelnou izolaci nenaruší. Osadí se přímo na nosném zdivu a pomocí lepidla, které se nanese na jejich středové terče, izolační desky přilepí.