Partneři sekce:
Svou úrovní jsme srovnatelní s předními zahraničními pracovišti

Svou úrovní jsme srovnatelní s předními zahraničními pracovišti

Dostával řadu pozvání k práci v mezinárodních týmech předních světových univerzit, odkud si jako nejcennější poznatek přinesl to, že svou úrovní je česko-slovenské betonové stavitelství s těmito pracovišti srovnatelné. Ve svých jubilejních 70 letech očekává ještě úspěchy mladých spolupracovníků, s kterými má to potěšení pracovat. Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng.

Zpevňování omítek historických budov

Zpevňování omítek historických budov

Staronové metody, odkazy našich předků. Mohou zklamat i dobře posloužit. V případě zpevňování omítek historických budov pomocí vápenné vody zcela určitě. Jedna věc je totiž metoda a její možnosti, druhá praktické využití. Jsou tady však i jiné závažné okolnosti…

Hrubá stavba z cihel za týden

Hrubá stavba z cihel za týden

Potřebujete rychle bydlet a chcete za svoje peníze kvalitu pro několik generací? Nová technologie POROTHERM DRYFIX.SYSTEM, která je určena pro zdění z broušených cihel, nabízí rychlé a jednoduché stavění a mnoho dalších výhod. Výstavbu, kde zednickou lžíci nahradila dóza s aplikační pistolí, bez problému zvládnou i ti, kdo staví svépomocí. Nový systém zdění se obejde bez nutnosti zřizovat přípojku vody a elektřiny.  Zdít je možné i v zimě, a to až do -5°C. Speciální pěnu, která je pro zdění potřebná, dostanou stavebníci při nákupu cihel zdarma.

Použití metody Deep Soil Mixing v České republice

Použití metody Deep Soil Mixing v České republice

V poslední době nacházejí i v České republice stále širší uplatnění metody hloubkového zlepšování vlastností zemin. Jednou z těchto nejmodernějších technologií je Deep Soil Mixing (DSM). Jak vyplývá z anglického názvu, jedná se o mechanické hloubkové míchání zemin, které může mít rozličné postupy a výrobní procesy. V některých zemích jsou podmínky použití této metody vhodnější, a tím i vývoj samotné metody je dynamičtější a metoda je hojněji uplatňována. Případy využití metody DSM jsou známy dokonce i z České republiky.

E-learning pro navrhování ocelových konstrukcí

E-learning pro navrhování ocelových konstrukcí

Stále častěji se prosazují textové výukové materiály na internetu. Příkladem může být informační systém AccessSteel, který umožňuje návrh ocelových a ocelobetonových konstrukcí i těm, kteří se využití oceli ve stavebnictví až dosud obávali.

Olejovací linky na podlahové dílce nebo parkety

Olejovací linky na podlahové dílce nebo parkety

Stále častěji se vracíme k olejování parket, obkladů nebo podlah. Současně s tím vzrůstají požadavky na olejování masivních prken i lepených dílců s případným vykartáčováním. Protože takovéto objemy materiálu nelze olejovat ručně, objevují se na trhu olejovací linky, které spolu s nejrůznějšími oleji splňují náročné požadavky uživatelů.

Analýza příčin vad a poruch podlah s pružnou podlahovou krytinou

Analýza příčin vad a poruch podlah s pružnou podlahovou krytinou

Výskyty poruch na podlahách s nášlapnou vrstvou z pružné podlahové krytiny vede k nutnosti jejich podrobné analýzy. V praxi se ukazuje, že velký podíl na poruchovosti má vlastní projektová dokumentace, nedostatečný technický návrh, nevhodná volba materiálu, použití špatné technologie, chybně navržené či provedené detaily a nevhodná údržba.

Chladicí trámy – komplexní řešení

Chladicí trámy – komplexní řešení

V severských zemích vytvářejí kvalitní vnitřní klima chladicí trámy, které poskytují vysoký komfort se správnou teplotou bez hluku a průvanu. Trámy pracují na indukčním principu, chladicí a topná voda udržuje správnou teplotu v místnosti a přívod upraveného primárního vzduchu zajišťuje přísun čerstvého vzduchu do prostoru. Výběr typu chladicích trámů závisí na typu budovy a charakteru místnosti.

Příčiny poruch dřevěných staveb a konstrukcí

Příčiny poruch dřevěných staveb a konstrukcí

Životnost dřevěných staveb a konstrukcí je relativní veličina. Avšak ani ten nejpropracovanější návrh dřevěné konstrukce nemusí vždy zabránit vzniku poruch na konstrukci. Může však minimalizovat riziko jejich výskytu. Vliv jednotlivých detailů konstrukce na životnost a spolehlivost lze přirovnat k pevnosti řetězu – každý řetěz je tak pevný, jak je pevný jeho nejslabší článek.

Olomouc má nový obtok a mosty

Olomouc má nový obtok a mosty

Loňského roku byla dokončena stavba obtoku, který zlepšuje povodňovou situaci ve městě Olomouc. Obtok se odděluje od řeky Moravy poblíž památkově chráněné tvrze v místě, kde ulice Wittgensteinova přecházela přes Moravu po starém betonovém obloukovém mostě. Stavba obtoku vyvolala stavbu nového mostu přemosťujícího jak řeku Moravu, tak i obtok, a stavbu dalšího mostu přes obtok (obr. 1, 2). Mosty jsou popsány s ohledem na jejich architektonické a konstrukční řešení a postup výstavby. Mostní konstrukce, které jsou tvořeny velmi štíhlými rámy z vysokopevnostního betonu, tvoří integrální konstrukční systém.

Prevence jako nejlepší způsob sanace

Prevence jako nejlepší způsob sanace

Poruchy dřeva zabudovaného ve stavbách zpravidla začínají jako drobná poškození, která rostou úměrně s naší nevšímavostí. Brzké odhalení a zákrok v pravou chvíli vyřeší problém na dlouhou dobu a za přijatelnou cenu. V případě, že závady zůstávají bez povšimnutí, prudce stoupá nebezpečí znehodnocení interiérových částí budov nebo dokonce narušení statiky nosných konstrukcí, čímž se rapidně zvedá cena záchranných prací.

POROTHERM DŮM nabízí bydlení s energetickým štítkem

POROTHERM DŮM nabízí bydlení s energetickým štítkem

Ceny energií jsou jedním z hlavních faktorů ovlivňujících výběr budoucího bydlení. Jejich role je obzvláště patrná při výstavbě rodinných domů. Odráží se nejen na volbě celkového systému vytápění, zvoleného média, ale zejména na výběru materiálu, z něhož bude dům postaven. Energetický štítek, který udává spotřebu energie, dnes přitom nemají jen elektrospotřebiče ale i domy. V případě programu POROTHERM DŮM Wienerberger lze získat informace o energetické náročnosti obálky budovy u všech jedenácti vlastních typových domů tohoto programu.

Voda – rizikový faktor v inženýrských stavbách

Voda – rizikový faktor v inženýrských stavbách

Voda je podmínkou života i mnoha jeho příjemných stránek, může se však stát i jeho ničitelem a významně poškozovat materiální hodnoty. Voda je rovněž nezbytnou součástí mnoha technologických procesů vedoucích k tvorbě hodnot. Nejinak je tomu v inženýrském stavitelství. Bez vody by některé stavební práce vůbec nebylo možno provádět. Na druhé straně může voda často výstavbu komplikovat, a někdy dokonce hotové stavby poškozovat.