Rychlá a efektivní výroba izolačních skel
Galerie(8)

Rychlá a efektivní výroba izolačních skel

Partneři sekce:

Při současném trendu stále účinnějšího zateplování domů, stejně jako při růstu výstavby pasivních domů, stále více záleží na řešení mnoha stavebních detailů.

Jedním z detailů, který nikdy nezůstane bez povšimnutí, je kvalita izolačních skel, od kterých uživatel očekává, že se nebudou rosit, nebude do nich pronikat voda a současně že přispějí k celkovým tepelněizolačním vlastnostem stavby.

Jak bylo avizováno výše, trendem současnosti je snížení prostupu tepla izolačním sklem, které konstrukčně sestává ze dvou nebo tří tabulí plochého skla, vzájemně od sebe oddělených tzv. distančním rámečkem, který je z vnější strany utěsněn tmelem.

Vnitřní prostor takto složené jednotky izolačního skla je výrobcem pro co nejvyšší tepelněizolační schopnosti plněn inertním plynem. Z pohledu uživatelem nejčastěji hodnocené míry rosení okraje izolačního skla se ďábel skrývá v detailu, který v tomto případě představuje materiál použitý na tzv. distanční rámeček.

Distanční rámečky

Dříve masově používané hliníkové distanční rámečky představovaly dokonalý tepelný most, který namísto izolační schopnosti naopak napomáhal ke tvorbě kondenzátu na interiérové straně izolačního skla z důvodu tvorby rosného bodu vyvolaného kombinací nízké povrchové teploty na interiérové straně izolačního skla v místě distančního rámečku v chladném období a vyšší relativní vlhkosti vzduchu.

Z uvedeného důvodu se pro výrobu moderních izolačních skel s prémiovými technickými parametry stále častěji prosazují tzv. teplé distanční rámečky z nekovových materiálů, díky nimž je eliminováno riziko kondenzace vodních par na interiérové straně izolačního skla.

Ačkoliv je sériová výroba izolačních skel v současnosti řešena plně automatickými a robotickými výrobními linkami s výrobním cyklem kompletace izolačního dvojskla pouhých 16 vteřin, pojďme se seznámit i s ruční výrobou izolačních skel prémiových technických parametrů. 

01 | Příprava skla
Základem kvalitního výrobku jsou důkladně umytá skla bez vad.

02 | Osazení rámečku
Následně se na vnitřní stranu izolačního skla systémovým ručním aplikátorem osadí teplý a flexibilní distanční rámeček s integrovaným molekulovým sítem Super Spacer Premium, který je dodáván v šedé nebo černé barvě a množství šířek dle přání zákazníka.

03 | Využití aplikátoru
Aplikátor flexibilního rámečku Super Spacer Premium si udržuje odstup od okraje skla 5 mm, čímž velmi snadno a přesně kopíruje okraj skla. O silnou přilnavost rámečku ke sklu se stará lepidlo citlivé na tlak, které je aktivováno okamžitě po kontaktu se sklem.

04 | Protilehlá tabule
Na takto připravené sklo s distančním rámečkem se přiloží protilehlá tabule, která se přimáčkne, a celá jednotka se o cca 2 mm stlačí.

05 | Aplikace fólie
V tomto okamžiku se místo styku flexibilního rámečku přelepí systémovou mirelovou fólií, která se použije i pro přelepení míst vpichů aplikačních šídel pro plnění plynu.

06 | Ruční tmelení
Následuje poslední pracovní operace, kterou je ruční tmelení okraje izolačního skla hot melt butylovým tmelem Bostik 5000, představujícím světovou špičku jak ve zpracovatelských vlastnostech, tak technických parametrech.

07 | Aplikace tmelu
Tmel je aplikován bez uzavírání vzduchu při teplotě cca 190 °C, kdy k jeho domáčknutí v rozích jsou používány speciální silikonové podložky.

08 | Finalizace
Po vychladnutí tmelu, které zpravidla trvá cca 5–10 minut, je možné izolační sklo expedovat k zákazníkovi nebo zasklít do rámu.

Informace o materiálu:

» Distanční rámeček Super Spacer Premium nabízí vynikající energetickou účinnost prověřenou více než 3 miliardami metrů instalací. Výhodou je čistá a rychlá montáž bez přerušení v rozích, stejně jako snadné zhotovování rozličných nepravidelných a oblých tvarů.

BOSTIK 5000 Hot Melt ­Butyl Edge Sealant

Používá se pro utěsnění vnějšího okraje jednotky tavným butylem. Má vynikající zpracovatelské vlastnosti s ručním i robotickým aplikačním zařízením. Lze používat pro jednostupňové zasklení. Je vysoce odolný vůči stékání tmelu a je velmi málo prostupný pro vodní páru. Má mimořádnou výkonnost a hospodárnost, svými vlastnostmi překonává požadavky EN 1279.

Co budete potřebovat:

  • Ruční aplikátor pásky Super Spacer
  • Odvíjecí Super Spacer
  • Oddělovač krycí fólie 
  • Distanční rámeček Super Spacer Premium
  • Jednostranně lepicí mirelová fólie
  • Hot melt Extrudér
  • Hot melt butylový tmel Bostik 5000
  • Domačkávací podložka

Tip pro profesionály

Budete-li vybírat izolační skla do svých nových oken, vsaďte na moderní a kvalitní materiály, které zajistí dlouholetou spolehlivost.

 

TEXT + FOTO: ANVI TRADE

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2017.