patentovaný pohon otevíravých dveří DTN 80 01

Nový patentovaný pohon otevíravých dveří DTN 80

Partneři sekce:

Nový pohon otevíravých dveří DTN 80 od firmy GU má patentovaný dvojitý pružinový systém, který vždy zajistí bezpečné, tiché a úplné zavření dveří – bez hlučného koncového dorazu, ale plynulou silou.

Výhody pohonu otevíravých dveří lze plně využít na různých designových vstupech a typech fasád. V kombinaci s vícebodovým uzamykacím systémem se kromě bezbariérovosti dosáhne i vysoké ochrany proti vloupání a certifikovaného zajištění únikových cest.

Celý dveřní systém lze napojit na různé systémy ovládání a zabezpečení. Pro více informací navštivte www.automatickedvere.com

Vlastnosti

  • Univerzální použití – pro jedno- a dvoukřídlé otevíravé dveře, protipožární dveře, únikové dveře
  • Pro hmotnost křídla až do 600 kg
  • Pro šířku křídla až do 1600 mm
  • Patentovaný integrovaný akumulátor
  • Uzavírací síla namísto koncového dorazu
  • Patentovaný tlumič zavírání
  • Bez proudu funguje jako běžný zavírač dveří
  • Díky tichému chodu vhodné pro použití v oblastech citlivých na hluk
  • Dokonalý a nadčasový design
  • Vyzkoušená a certifikovaná kvalita podle EN 16005 a EN 1158

Plný potenciál

Víme, že i ty nejlepší produkty mohou naplno využít svůj potenciál pouze tehdy, když jsou navzájem optimálně kompatibilní. Důkazem toho je i pohon otevíravých dveří DTN 80, který se může kombinovat se širokou škálou elektromechanických a motorových zámků od skupiny GU pro jedno- a dvoukřídlé otevíravé dveře.

Patří sem motorové zámky, vícebodové bezpečnostní a panikové zámky SECURY série 19/21 a motorový štulpový zámek MTRS.

patentovaný pohon otevíravých dveří DTN 80 02

Univerzální použití

Pohon otevíravých dveří DTN 80 lze použít na dveřích ze všech materiálů (dřevo, ocel, hliník, plast). Dodává se v různých povrchových úpravách. Stávající otevíravé dveře lze kdykoli automatizovat s dovybavením DTN 80.

patentovaný pohon otevíravých dveří DTN 80 04

Ochrana proti vloupání

Vnější dveře kladou speciální požadavky na zabezpečení proti vloupání. DTN 80 zajistí snadný přístup do vstupních prostor a může být použitý na všech vyzkoušených otevíravých dveřích až do třídy odolnosti RC4. Odpovídá požadavkům STN EN 14351:1

Vyzkoušené otevíravé dveře v kombinaci s pohonem otevíravých dveří DTN 80 splňují výkonové charakteristiky podle EN 14351-1 a jsou tak těsně uzavřeny.

patentovaný pohon otevíravých dveří DTN 80 03

Protipožární ochrana a bezbariérovost

Pohon otevíravých dveří DTN 80 je ideálním řešením pro bezbariérové použití na protipožárních dveřích, například v nemocnicích a domovech důchodců.

Při normálním provozu pohon otevíravých dveří DTN 80 překonává pružinovou sílu, která je potřebná u protipožárních a protikouřových dveří: v případě požáru se musí dveře bezpečnostně uzavřít výlučně pomocí pružinové síly. DTN 80 tak zajišťuje bezbariérový přístup během celého dne.

Systémová řešení pro únikové a záchranné cesty

Systémy únikových a záchranných cest nabízejí maximální bezpečnost pouze tehdy, když jsou všechny komponenty optimálně přizpůsobené dané stavební situaci. Pohon otevíravých dveří DTN 80 splňuje požadavky norem EN 179 a EN 1125 v kombinaci s našimi certifikovanými uzamykacími systémy panikových zámků a kování.

ZDROJ: PR článek společnosti GU – stavební kování CZ, spol. s r.o., autor Zbyněk Stloukal. Produktmanager CZ a SK