Radek Pazour

Radek Pazour: Systém BIM reaguje na potřeby investora i projektanta

Partneři sekce:

Dveře a jejich vybavení jsou pro projektanty často neoblíbeným tématem. Je třeba skloubit požadavky technických norem, funkční požadavky investora, designové požadavky architekta, to vše v rámci daného rozpočtu. O přechodu na systém BIM jsme si povídali s Radkem Pazourem ze společnosti Assa Abloy, dodavatelem inteligentních řešení zámků a zabezpečení.

V rámci vývoje vašich výrobků se snažíte splnit všechny požadavky jejich uživatelů. Které požadavky to jsou především? Jakým způsobem jejich splnění dosahujete?
Inovace je jedním z nejdůležitějších pilířů našich úspěchů. Proto neustále investujeme do výzkumu a vývoje nových, bezpečných, moderních produktů, které nám zjednodušují život každý den. V současném digitálním světě se zásadně mění požadavky na bezpečnost. Od čistě mechanického zabezpečení se čím dál tím více přesouváme k elektronickým systémům, kde je třeba řešit celou řadu bezpečnostních otázek. Ty se týkají především kybernetické bezpečnosti, která je dnes velkým tématem.

Kromě bezpečnostních požadavků našich zákazníků je však důležité sledovat i další trendy současnosti, mezi které patří především „šetrné stavebnictví“ jež minimalizuje dopady na životní prostředí, dává vznik energeticky efektivním budovám a zlepšuje kvalitu našeho pracovního prostředí. V rámci „sustainability“ programu uvádíme na trh produkty, které jsou vyvíjeny v souladu s celosvětově uznávanými certifikačními systémy, což také deklarují certifikáty EPD těchto „zelených“ produktů.

Přijali jste certifikační schéma BREEAM. Co si pod tímto pojmem můžeme představit?
BREEAM je celosvětově nejrozšířenější certifikační systém, který jasně definuje standardy nejlepších postupů při návrhu a realizaci budov, které kladou vysoké nároky na jejich trvalou udržitelnost. Celá řada závazných kritérií, od energetické účinnosti přes inovativní materiály šetrné k životnímu prostředí, hospodaření s vodou, až po denní osvětlení a možnost přirozeného větrání nebo dopravní dostupnost, tvoří soubor komplexního hodnocení environmentálního dopadu budovy na životní prostředí.

Pro snadnou orientaci investora nebo nájemce tak byla vytvořena klasifikační stupnice pěti úrovní, která v každé úrovni nároky na budovu stupňuje. Kromě již zmíněných výrobků s certifikací EPD a výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí máme ve svém týmu proškolené specialisty, kteří jsou schopni již při samotném návrhu budovy pomoci s volbou vhodných environmentálních produktů a tím přispět k dosažení cíleného BREEAM hodnocení budovy. K tomuto návrhu využíváme nových nástrojů, jakým je například ASSA ABLOY Openings Studio.

Jaký hlavní přínos má tento nástroj pro architekty a projektanty?
ASSA ABLOY Openings Studio je nástroj pro komplexní specifikaci dveří a dveřních komponentů již v samotné fázi tvorby projektové dokumentace. Prostřednictvím intuitivního Pluginu pro REVIT mohou projektanti a architekti snadno importovat detailní specifikace dveří a všech dveřních komponentů v podobě grafických či negrafický dat a parametrů.

Jednotlivé specifikace jsou navrženy našimi specialisty v dokonalé shodě s požadavky technických norem, designovými nároky architektů a v rámci cenového rozpočtu investora. Obrovskou výhodou je i velká flexibilita při ladění finálního designového řešení nebo cenové optimalizace.

Velkým přínosem BIM by měla být podpora nejen při projektování, ale i při realizaci a následné údržbě stavby. Co konkrétního přinese v těchto fázích Opening Studio?
ASSA ABLOY Openings Studio nabízí kromě samotného návrhu technického řešení pro vybavení dveří i celou řadu přehledových reportů, které obsahují signifikantní cenu technického řešení, a v případě potřeby umožňuje cenu optimalizovat změnou řešení.

Během realizačního procesu umožňuje sledovat již dodané části a po úspěšném uzavření projektu nabízí možnost vygenerování QR kódů ke každým jednotlivým dveřím nesoucí informací o všech použitých komponentech na dveřích. To ocení především Facility management, jemuž tento kód usnadní identifikaci osazených prvků, které jsou často skryty uvnitř dveří.

Je nástroj ASSA ABLOY Openings Studio volně ke stažení?
Ano, je volně ke stažení na našich webových stránkách. Je tedy zdarma, stejně tak jako všechny naše služby pro projektanty a architekty při návrhu vhodného technického řešení pro každý typ dveří.

V rámci projektů jakého druhu je systém BIM (co se týče vašich produktů) nejčastěji využíván? Máte nějaký konkrétní příklad nasazení Opening Studia?
BIM proces je možné využít pro libovolné typy budov. Jde především o velmi efektivní systém správy dat o budově během celého jejího životního cyklu. Touto metodou vzniká celá řada nových projektů a staveb. V některých státech, kupříkladu ve Velké Británii, je již BIM povinný pro veřejné zakázky.

V rámci ČR se dá tento směr očekávat také především s příchodem platnosti nové evropské směrnice o veřejných zakázkách.

Je veškerý váš sortiment dostupný v rámci BIM?
Vhledem k tomu, že ASSA ABLOY Openings Studio funguje přímo jako generátor BIM objektů, tak ano. Databázi dveřních produktů pravidelně upravujeme a aktualizujeme. V současnosti je v plánu i databáze dveří jako takých, které patří také do portfolia ASSA ABLOY.

Kdy jste se začali na BIM orientovat a co vás k tomuto kroku vedlo?
V celosvětovém měřítku pracujeme s touto metodou již více než deset let. Dlouhou dobu to však byla doména především amerického trhu. V posledních letech se tento trend přenesl i do Evropy. Je to jasná reakce na potřeby našich zákazníků při návrhu vhodného technického řešení splňujícího všechna technická, designová i cenová kritéria.

Jaké zpětné vazby se vám, co se týče vaší orientace na BIM, dostává od architektů a projektantů?
Dveře a jejich vybavení jsou pro projektanty často neoblíbeným tématem. Je zde třeba skloubit požadavky technických norem, funkční požadavky investora, designové požadavky architekta, a to vše samozřejmě v rámci daného rozpočtu.

Široké portfolio dveřních komponentů a rozmanitost jejich funkcí je tak pro architekty a projektanty mnohdy španělskou vesnicí. Díky inovativnímu řešení ASSA ABLOY Openings Studio mají možnost snadno a rychle spolupracovat s našimi specialisty, kteří rádi pomohu nalézt to nejvhodnější řešení pro jeho aplikaci.

Z toho důvodu je naše řešení velice vítáno a hodnoceno jako velmi propracované a povedené. Práce s ním tak nejenom šetří čas strávený nad projektem, ale garantuje i správnost konkrétního systému pro danou aplikaci.

Text: red
Foto: ASSA ABLOY

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 5/2018.